Wizualizacja w planowaniu produkcji

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Wizualizacja w planowaniu produkcji

Wykres Gantta

W planowaniu produkcji często wykorzystuje się wizualizacje, aby ułatwić planiście jego pracę. Najpopularniejszym narzędziem obrazującym postęp prac produkcyjnych są wykresy Gantta.

Wykres Gantta to graficzna prezentacja prac produkcyjnych rozłożona w czasie. W zależności od potrzeb można spotkać się z różną szczegółowością wykresów Gantta. Na potrzeby planowania produkcji operacje rozbite są najczęściej na poszczególne maszyny czy gniazda robocze. Dzięki takiemu podejściu planista widzi czarno na białym kiedy dana operacja powinna zostać wykonana na konkretnym stanowisku pracy.

Jest to bardzo prosty sposób na analizę i sprawdzenie kiedy dane zlecenie zostanie w pełni wykonane, czy dane stanowisko robocze jest odpowiednio obłożone pracą, a także jak opóźnienia na danym stanowisku wpłyną na terminowość realizacji danego zlecenia produkcyjnego.

Tablica kanban

Innym sposobem prezentacji wizualnej, która pomaga w zarządzaniu produkcją jest tablica kanban. Skupia się ona na przepływie prac produkcyjnych. Tablice tego typu są podzielone na kolumny, które pokazują na status operacji produkcyjnych (zrealizowane, do realizacji, w trakcie realizacji).

Wąskie gardła

Tablice kanban są świetnym narzędziem do szybkiego wyłapywania tzw. wąskich gardeł, czyli miejsc gdzie nawarstwiają się prace produkcyjne. Dzięki temu zarządzający mogą bardzo szybko zainterweniować, aby udrożnić przepływ prac produkcyjnych i tym samym  zwiększyć efektywność prac na produkcji.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Jak zmieniało się planowanie produkcji na przestrzeni lat?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Rozwój planowania produkcji

Czym jest planowanie produkcji?

W praktyce planowanie produkcji to takie rozłożenie prac produkcyjnych w czasie, aby zrealizować wszystkie zamówienia w wymaganym terminie przy zachowaniu optymalnego wykorzystania zasobów, którymi firma dysponuje.

W dnia na dzień można zaobserwować wzrost konkurencji i wymagań klientów. W obecnych czasach jednym z najważniejszych wymagań klientów jest dostarczenie zamówionego asortymentu w wymaganym terminie. Dlatego tak ważne jest zorganizowanie produkcji zgodnie z koncepcją JIT- just in time, co pozwoli na planowanie w ujęciu dziennym przy zachowaniu optymalizacji kosztowej prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie ma więc tutaj miejsca na mało twórczą działalność planistów produkcji, którzy uzupełniają brakujące dane w arkuszach kalkulacyjnych czy bazach danych. Aby sprostać wymaganiom rynku i móc rywalizować z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami, planista produkcji musi być wyposażony w systemy informatyczne wspomagające jego pracę.

Dlatego też warto przyjrzeć się rozwojowi systemów do planowania produkcji.

MRP

MRP- Material Requirements Planning, czyli Planowanie zapotrzebowania materiałowego. Systemy MRP były pierwszymi narzędziami wspomagającymi proces planowania produkcji. Systemy tego typu wspomagały zarządzanie zapasami i zamówieniami. Dzięki nim planista dysponował informacjami o poziomie stanów magazynowych czy terminach dostaw poszczególnych surowców. Zderzając te informacje ze strukturami materiałowymi wyrobów i z etapem produkcyjnym poszczególnych zleceń, mógł on tworzyć uproszczone plany produkcyjne. Oczywiście system tego typu nie pozwala na zarządzanie kapitałem ludzkim czy dostępnością maszyn i urządzeń, którymi firma dysponuje.

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) to system, który pozwalał na planowanie we wszystkich obszarach firmy od gospodarki magazynowej przez produkcję i sprzedaż aż po działy pomocnicze takie jak księgowość czy HR. Systemy ERP były komplementarne względem systemów MRP. Planowanie produkcji nadal było traktowane bez należytej mu uwagi. Oczywiście systemy ERP pozwalały lepiej planować produkcję. Nadal planiści jednak nie mieli odpowiedniego narzędzia, aby móc skutecznie optymalizować harmonogramy produkcji.

Dedykowane oprogramowanie

Ten problem rozwiązać mogły tylko specjalistyczne dedykowane oprogramowania tworzone i wdrażane indywidualnie w danej firmie. Tylko wtedy takie oprogramowania mogło uwzględnić specyfikę danej firmy i jej specyficzne wymagania w zakresie planowania produkcji.

Na rynku można znaleźć różne dedykowane oprogramowania. Od tych prostych z podstawowymi funkcjami dla małych i średnich firm po typowe kombajny, z zaawansowanymi narzędziami, które wykorzystują tylko duże firmy produkcyjny. Coraz częściej w programach do planowania produkcji korzysta się z możliwości sztucznej inteligencji. Systemy do planowania produkcji są często połączone z systemami dostawców, aby skuteczniej zarządzać całymi łańcuchami dostaw.

Z drugiej strony małe i średnie firmy nie zawsze potrzebują tak zaawansowanych narzędzi. Co więcej często takie firmy nie dysponuje odpowiednio dużym budżetem na wdrożenie zaawansowanych systemów do planowania produkcji. Na szczęście są rozwiązania dużo mniej kosztowne, które w zupełności będą wystarczające dla mniejszych firm. Można spotkać się z dobrymi rozwiązaniami dedykowanymi na każdą kieszeń. Ciekawym rozwiązaniem są aplikacje w Excelu, za którymi przemawia szereg zalet jaki są m.in.:

 • łatwość i szybkość wdrożenia,
 • niski koszt zakupu i użytkowania oprogramowania,
 • łatwość w użytkowaniu,
 • łatwy i tani rozwój oprogramowania.

Jak więc widać wszystko jest kwestią potrzeb danej firmy. Systemy tego typu powinny być indywidualnie dostosowane pod konkretne wymagania danej firmy produkcyjnej.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Jaką rolę powinien pełnić planista w firmie produkcyjnej?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jaką rolę powinien pełnić planista w firmie produkcyjnej?

Miejsce planisty w strukturze firmy

W polskich firmach nadal panuje błędne przekonanie, że planista produkcji to osoba, która tylko układa dzienny harmonogram produkcji i na siłę wpycha się taką osobę do działów produkcyjnych. W rzeczywistości w dobie wielkiej konkurencji na niemal każdym rynku i w dobie potrzeby ciągłego dostosowywania się do zmian na rynku trzeba zrozumieć, że planista to nie jest osoba, która układa tylko i wyłącznie harmonogram produkcji. Trzeba zrozumieć, że aby wykorzystać pełny potencjał tego stanowiska i funkcji pełniącej przez tą osobę trzeba wyjąć ją, ze sztywnych produkcyjnych struktur firmy.

Praca planisty ma bowiem wpływ na szeroki wachlarz kluczowych czynników decydujących w końcowym rozrachunku o sukcesie bądź porażce firmy na rynku. Mowa tu między innymi o poziomie kosztów czy efektywności kluczowych procesów biznesowych.

Planista, który jest niejako sztywno “zamknięty na produkcji” jest pozbawiony jakiegokolwiek wpływu na efektywność działania firmy. Przedsiębiorstwo to nie tylko dział produkcji, ale również wiele innych działów, które pomimo działalności pomocniczej (w firmach produkcyjnych) stanowią bardzo ważny element funkcjonowania firmy.

Nierzadko to właśnie te działy pomocnicze warunkują sukces firmy na rynku bądź są bardzo szybką drogą do problemów całego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo to złożony system, w którym grupa ludzi współpracuje ze sobą w sposób jak najbardziej skoordynowany, aby osiągnąć z góry określony cel bądź zbiór celów. Oczywiście nadrzędnym celem w przypadku przedsiębiorstwa jest osiągnięcie jak najwyższych zysków, umożliwiających dalsze funkcjonowanie firmy na rynku.

Jak zrealizować główny cel firmy?

Mając na uwadze ten cel, należy uświadomić sobie, że cel nadrzędny istoty funkcjonowania firmy wynika ze współpracy wszystkich działów w firmie. Dlatego tak ważne jest to, aby nie skupiać się tylko i wyłącznie na efektywności poszczególnych działów firmy, ale na efektywności firmy jako całości złożonego systemu.

Betonowe silosy i konsekwencje ich powstania

Twardy podział firmy na komórki organizacyjne i “przyklejanie” pracowników do danych działów powoduje często powstanie efektu betonowych silosów. Jest to szczególnie duży problem, kiedy nadrzędne kierownictwo wręcz motywuje pracowników do tworzenia tego typu silosów swoimi działaniami i decyzjami. Menedżerowie “zmuszają” do tworzenia silosów m. in. poprzez premiowanie pracowników za efektywność funkcjonowania działu, w którym pracują. Nie są oni jednak premiowani za wyniki firmy jako całości. To powoduje, że pracownicy skupiają się na pracy własnego działu, ale w ogóle nie interesują się działaniem firmy jako całości, co powoduje szereg niebezpiecznych patologii.

Następuje wzrost konkurencyjności między działami czy wręcz między pracownikami w danym dziale. Nie walcz sam ze wszystkimi wokół siebie. Walcz razem z innymi. To wręcz rewolucyjna zmiana w myśleniu o sukcesie firmy jako całości wśród współczesnych polskich menedżerów.

Co zatem zrobić?

Rozwiązaniem tego problemu jest wyrwanie planisty z produkcyjnych kajdan i umieszczenie go w centrum firmy (poza wszystkimi działami) pełniącego prawie tak ważną rolę jak CEO. Należy zmienić myślenie o firmie w kategorii przyporządkowania planisty do wybranego działu. Trzeba zacząć go traktować jako jednostkę doradczą CEO, która ma wpływ na funkcjonowanie firmy jako całości i umożliwi trafniejsze podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu zarządzania firmą.

To wydaje się bardzo prostym rozwiązaniem, ale nie można tego zrobić z dnia na dzień bez odpowiedniego przygotowania. Aby dokonać tak radykalnej zmiany musi istnieć ku temu sprzyjające środowisko w przedsiębiorstwie.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Czym są konflikty kosztowe?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Czym są konflikty kosztowe?

Konflikty kosztowe (trade-off)

W zarządzaniu kosztami liczy się przede wszystkim optymalizacja kosztowa ogółu procesów. Zmniejszając koszty w jednym procesie, można całkiem nieświadome podnieść koszty w innym procesie, co koniec końców spowoduje wzrost całkowitych kosztów logistycznych. Dlatego niezmiernie ważne, aby mieć świadomość jak przedstawia się korelacja pomiędzy poszczególnymi grupami kosztów. Jest to spowodowane tzw. konfliktami kosztowymi (trade-off). Poprawa kosztowa w jednej sferze działalności logistycznej może się charakteryzować pogorszeniem efektywności kosztowej całej logistyki czy nawet firmy.

Konflikty kosztowe najczęściej spotykane są w węzłach, gdzie stykają się różne sfery działalności przedsiębiorstwa. W samej tylko logistyce konfliktów kosztowych jest bardzo dużo. Warto chociażby zwrócić uwagę na wielkość partii zakupu i koszty dostaw. Wraz ze zmniejszeniem partii zakupu surowca, rosną oszczędności związane z magazynowaniem. Z drugiej strony wymusza to częstsze dostawy, co z kolei powoduje zwiększone koszty transportu, a także zwiększone koszty procesu składania zamówień. Dodatkowo przy mniejszej partii zamawianych surowców często nie można już liczyć na upusty cenowe, co przekłada się na wyższą cenę jednostkową surowca.

Podobne konflikty kosztowe występują oczywiście w dystrybucji. Zmniejszenie kosztów magazynowanie w wielu przypadkach będzie skutkowało wzrostem kosztów transportu wyrobów gotowych do finalnego odbiorcy.

Jak radzić sobie z konfliktami kosztowymi?

Konflikty kosztowe spotyka się na każdym kroku w przedsiębiorstwie. Należy mieć tego świadomość i odpowiednio zarządzać takimi konfliktami.

Pierwszym krokiem do uporania się z tym problemem jest świadomość wcześniej wspomnianych powiązań między procesami biznesowymi, a tym samym między kosztami. W działalności logistycznej, można wyróżnić następujące koszty logistyczne:

 • koszty utrzymania zapasów,
 • koszty zakupów surowców,
 • koszty realizacji zamówień,
 • koszty transportowe,
 • koszty związane z utrzymaniem oczekiwanego poziomu obsługi klienta.

Należy pamiętać, że w każdym przypadku pojawia nam się sytuacja coś za coś i trzeba po prostu wybrać bardziej optymalne rozwiązanie w kontekście całej organizacji. Nie chodzi tu wcale tylko i wyłącznie o koszty. Mowa tu także o jakości w obsłudze klienta, co z kolei przekłada się bezpośrednio na zyski generowane przez firmę.

Częstym zjawiskiem przy ograniczeniu kosztów transportu czy utrzymania wysokiego stanu zapasów jest obniżenie poziomu obsługi klienta. Dlaczego więc firmy się na to decydują? Jest to dla nich zyskowne. Korzyści z obniżenia kosztów magazynowo – transportowych są w niektórych przypadkach wyższe niż utrata przychodu ze zmniejszonej jakości obsługi klientów.

Specyfika działalności niektórych firm jest znowu taka, że wysoka jakość obsługi klienta i wysoka dostępność wyrobów to must have ich klientów. Dlatego też wolą ponosić wyższe koszty magazynowo – transportowe, ponieważ jest to dla nich opłacalne.

Konflikty kosztowe trade-off są często obecne również na etapie potwierdzenia terminów realizacji zleceń produkcyjnych. Firmy często potwierdzają termin wykonania wyrobu i usługi dużo dłuższy niż wynikałoby to ze standardowego procesu produkcyjnego. Dzięki temu minimalizują odsetek zamówień wysłanych po terminie.

Oszczędności kosztowe w całym łańcuchu dostaw

Rozpatrując koszty w całym łańcuchu dostaw, bardzo łatwo można zaobserwować możliwości do optymalizacji. Firmy znajdujące się w całym łańcuchu dostaw dublują swoje działania. Można to zaobserwować chociażby w sferze marketingowej, magazynowej, transportu czy zawierania zamówień. Dzięki korzyści skali, tego typu koszty można bardzo szybko ograniczyć. Dodatkowo współpracując w łańcuchu dostaw nie trzeba ponosić tak wysokich kosztów w wyżej wymienionych obszarach. Kluczem jest tutaj odpowiedni dobór dostawców i współpraca na partnerskich zasadach. Tylko wtedy będzie to przynosiło korzyści w całym łańcuchu dostaw.

Najczęściej dzięki współpracy w łańcuchach dostaw można drastycznie zmniejszyć koszty:

 • zapasów,
 • magazynowania,
 • administracji,
 • transportu

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Jak stworzyć symulacyjny harmonogram produkcji?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jak stworzyć symulacyjny harmonogram produkcji?

Wybór okienka czasowego

Aby w ogóle można było przejść do symulowania harmonogramów, należy określić okienko czasowe, w którym ma zostać stworzony harmonogram produkcji. Wybór okienka czasowego jest w dużej mierze uzależniony od funkcjonującej polityki firmy. Niektóre firmy zamrażają na pewien czas stworzony harmonogram produkcji. Inne z kolei w czasie rzeczywistym wymagają aktualizacji i modyfikowania harmonogramów produkcji wraz z każdym nowym zleceniem produkcyjnym przyjmowanym do produkcji.

Szczególnie w tym drugim przypadku bardzo pomocny jest system do planowania produkcji, który bardzo szybko przeliczy terminy realizacji po zmianie priorytetów realizacji zleceń produkcyjnych.

System do planowania uwzględni wszelkie ograniczenia dostępności zasobów, fluktuacje pracowników, awarie maszyn czy rzeczywiste terminy dostaw surowców i ustali pierwszy możliwy termin wykonania poszczególnych zleceń produkcyjnych.

Po wygenerowaniu symulacji próbnego harmonogramu produkcji, planista powinien go bardzo dokładnie przeanalizować. Dzięki temu będzie w stanie dokonać ewentualnych korekt w harmonogramie, co pozytywnie wpłynie na realizację całego procesu produkcyjnego. Drobna zmiana w terminie dostaw surowców czy realizacji pewnych zadań kooperanta może znacząco poprawić terminowość realizacji zleceń produkcyjnych. To samo ma miejsce wewnątrz firmy, gdzie drobne przesunięcie pracowników między gniazdami roboczymi czy drobna zmiana terminu przeglądu maszyn może drastycznie wpłynąć nie tylko na termin realizacji zleceń, ale również na ich koszt wykonania.

Wizualizacja harmonogramu

Cenną funkcją jest przedstawienie harmonogramu w postaci wykresu Gantta. Dzięki temu czarno na białym widać jak rozkłada się wykonanie poszczególnych operacji produkcyjnych w czasie.

Błędy planisty produkcji

Przy ręcznej modyfikacji systemu sprawny system produkcyjny wychwyci wszelkie nieprawidłowości, których nie zauważył planista. Najczęściej dotyczy to dostępności zasobów. W momencie, gdy planista będzie chciał realizować prace produkcyjne, które wymagają zasobów, które w danym momencie są niedostępne, zostanie upomniany przez system, który wskaże na wystąpienie błędu.

Rola planisty w firmie produkcyjnej

Prawdziwym zadaniem planisty NIE JEST ręczne przepisywanie danych z jednego arkusza do drugiego czy ręczne przesuwanie „klocków” na wykresach Gantta w momencie pojawienia się odchyleń od normatywu w toku realizacji prac produkcyjnych.

Prawdziwym zadaniem planisty produkcji jest tworzenie optymalnych harmonogramów produkcji przy wykorzystaniu wiarygodnych, rzetelnych i aktualnych informacji płynących z procesu produkcyjnego. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy planista ma w swoim arsenale narzędzi odpowiedni system do wspomagania procesu planowania produkcji. Tylko wtedy jest on w stanie tworzyć harmonogramy produkcji, dzięki którym firma będzie w stanie optymalnie wykorzystywać zasoby, którymi dysponuje i jednocześnie terminowo realizować zlecenia produkcyjne.

 

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Jak zautomatyzować proces harmonogramowania produkcji?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jak zautomatyzować proces harmonogramowania produkcji?

Z czego składa się harmonogram produkcji?

Harmonogram to kluczowy element w optymalizacji całego procesu produkcyjnego. Skupia się on bowiem na optymalnym wykorzystaniu zasobów niezbędnych do realizacji procesu produkcyjnego. W harmonogramowaniu najważniejszy jest czas. Dzięki temu pozwala on na takie rozłożenie prac produkcyjnych w czasie, aby zrealizować wszystkie zamówienia w określonym terminie. Jak więc widać, w harmonogramowaniu produkcji ważne są dwie kwestie- optymalizacja i czas.

Aby zbudować dobry harmonogram produkcji, planista musi posiadać rzetelne, wiarygodne i aktualne dane dotyczące terminów realizacji zamówień i dostępności wszelkiego rodzaju zasobów, takich jak chociażby maszyn, pracowników, surowców czy terminów realizacji prac zleconych kooperantom.

Bardzo ważne jest również określenie na jaki okres czasu harmonogram jest budowany. Inaczej bowiem będzie wyglądać harmonogram miesięczny, a inaczej tygodniowy czy dzienny.

Planista produkcji musi oczywiście dysponować wiedzą z zakresu technologii wykonania konkretnych zamówień produkcyjnych. Musi znać marszruty, a także surowce z jakich wykonywane są poszczególne zlecenia.

Co pierwsze?

Planista produkcji staje przed dylematem kolejkowania prac produkcyjnych. Musi podjąć decyzję w jakiej kolejności wykonywać poszczególne operacje, aby zrealizować wszystkie zlecenia w ściśle określonym terminie.

Zanim powstanie jakikolwiek harmonogram, planista musi nadać poszczególnym zleceniom priorytet wykonania. Reguły nadawania priorytetów są różne i to od planisty i polityki firmy zależy, które z reguł będą wykorzystywane. Najpopularniejszymi regułami nadawania priorytetów są:

 • FIFO- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia, które najwcześniej zostały przyjęte na produkcję.
 • LIFO- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia, które najpóźniej zostały przyjęte na produkcję.
 • Najkrótszy czas trwania operacji- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia, których normatywny czas wykonania jest najkrótszy.
 • Najdłuższy czas trwania operacji- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia, których normatywny czas wykonania jest najdłuższy.
 • Najwcześniejszy termin realizacji zlecenia produkcyjnego- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia, których termin realizacji jest najbliższy.
 • Najpóźniejszy termin realizacji zlecenia produkcyjnego- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia, których termin realizacji jest najbardziej odległy.

Automatyzacja harmonogramowania

Wiele systemów do planowania produkcji automatycznie potrafi zakolejkować zlecenia produkcyjne (czy będąc bardziej szczegółowym- operacje produkcyjne). Wystarczy, aby planista określił algorytm kolejkowania prac produkcyjnych. System musi wiedzieć według jakich zasad ma ułożyć harmonogram produkcji. To planista produkcji najlepiej wie jakie priorytety nadać poszczególnym zleceniom produkcyjnym, aby zaspokoić oczekiwania klientów i zmaksymalizować zysk firmy. Dobry system do planowania sam uwzględni ograniczenia jakimi są dostępność poszczególnych czynników produkcji takich jak maszyny, kapitał ludzki czy surowce.

Wielu menedżerów produkcji broni się przed zainwestowaniem kapitału w zaawansowane rozwiązania służące planowaniu produkcji twierdząc, że od tego mają planistę. Jest to bardzo krótkowzroczne podejście do planowania produkcji. Dzięki zaawansowanym systemom do planowania, planista produkcji jest w stanie wykonywać wiele symulacji harmonogramów produkcji biorąc pod uwagę wiele zmiennych. W konsekwencji jest w stanie wybrać optymalny harmonogram produkcji, który będzie charakteryzował się najkrótszym czasem realizacji i najmniejszym kosztem wykonania.

Niewielka zmiana w harmonogramie produkcji może doprowadzić do poważnych oszczędności kosztowych i dużego przyspieszenia realizacji zleceń produkcyjnych, co korzystnie odbije się na przewadze konkurencyjnej firmy i w konsekwencji na jej zyskach.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru systemu do planowania produkcji?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru systemu do planowania produkcji?

Każda firma produkcyjna, wcześniej czy później zmierzy się z koniecznością wdrożenia systemu komputerowego do planowania produkcji. Taki zakup należy dobrze przemyśleć, aby nie wyrzucić pieniędzy w przysłowiowe błoto.

Jakie są twoje potrzeby?

To jest pierwsze i zarazem kluczowe pytanie, na które musisz sobie szczerze odpowiedzieć. Nie ma nic gorszego niż inwestycja w system, z którego tak naprawdę w pełni nie skorzystasz. Nie daj się zwieść w opowieści handlowców, że należy kupić „nadmiarowy system” (z zaawansowanymi modułami i funkcjami) bo w przyszłości one ci się „być może” przydadzą. Ciekawe skąd handlowcy mogą wiedzieć, jak będzie rozwijała się twoja firma.

Określ szczegółowo w jakim zakresie system do planowania produkcji ma pomóc ci w bieżącej działalności. Dopiero po sporządzeniu takiej listy, możesz pójść dalej i wstępnie zacząć przeglądać oferty dostępne na rynku.

Pamiętaj, że każdy sensowny system do planowania produkcji trzeba rozbudowywać wraz ze zmieniającą się sytuacją na rynku i rozwojem twojej firmy. System musi nadążać za rozwojem firmy, aby cały czas dodawać wartość dodaną i generować dla ciebie coraz wyższe zyski.

Budżet

Budżet jest niezmiernie ważną kwestią, jeżeli chodzi o wybór oprogramowania do planowania produkcji. Kluczową sprawą jest również świadomość, co taki budżet musi pokryć, aby system informatyczny mógł być użytkowany w twojej firmie.

Często spotykam się z myśleniem, że większa część budżetu będzie przeznaczona, aby sfinansować koszt zakupu oprogramowania. Jest to jednak wielki błąd. Oczywiście koszty zakupu oprogramowania mogą być astronomiczne. Jest to wszakże uzależnione od zaawansowania systemu do planowania produkcji, jego modułów i funkcji. Ważne jest jednak to, aby mieć na uwadze również koszty dodatkowe takie jak:

 • koszt dodatkowych konsultacji z wdrożeniowcami,
 • cała infrastruktura hardwarowa, niezbędna do efektywnego korzystania z systemu do planowania produkcji,
 • integracja systemu do planowania z systemem ERP,
 • koszty szkoleń dla pracowników,
 • modyfikacje zakupionego systemu.

Jak więc widzisz sam koszt zakupu to tylko wierzchołek góry lodowej. Nie wybieraj oprogramowania, które wykracza poza twoje aktualne potrzeby bo bardzo szybko może się okazać, że w budżecie nie zostanie miejsca na profesjonalne wdrożenie oprogramowania. System do planowania produkcji stanie się wtedy tylko kolejną drogą zabawką, która nie przyniesie żadnej wartości dodanej dla twojej firmy.

Dostosowanie oprogramowania

Na rynku nie znajdziesz “od ręki” oprogramowania do planowania produkcji, które w 100% zaspokoi twoje potrzeby. Standardowe oprogramowanie jest bowiem tworzone jako ogólny szablon. Każda firma jest specyficzna i będzie potrzebowała systemu dostosowanego pod jej indywidualne potrzeby. W związku z tym, musisz zgodzić się na jedną z dwóch możliwości. Zakupić i wdrożyć szablonowy system do planowania i ewentualnie z czasem go dostosować pod swoje specyficzne potrzeby. Druga opcja to zakup dedykowanego oprogramowania, które już na starcie będzie spełniało wszystkie twoje potrzeby. Kupując system dedykowany musisz się oczywiście liczyć z dużo większymi kosztami już na samym starcie i dłuższym czasie wdrożenia niż miałoby to miejsce w pierwszej sytuacji.

W przypadku zakupu “szablonowego” systemu do planowania produkcji, masz możliwość przetestowania go na tzw. żywym organizmie i sprawdzenia czego ci tak naprawdę tam brakuje. Jest to szczególnie przydatne w momencie, gdy twoje oczekiwania nie są do końca sprecyzowane. Dzięki temu będziesz mógł podejmować bardziej świadome decyzje w sprawie dalszego rozwoju oprogramowania.

Rozwój oprogramowania

Skutecznie zarządzane firmy ulegają ciągłemu rozwojowi. Tylko takie firmy mają szansę osiągnąć sukces i zbudować przewagę konkurencyjną. Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku, firma musi na bieżąco dostosowywać systemy informatyczne (w szczególności system do planowania produkcji) do realnych warunków prowadzenia biznesu. Tylko wtedy można skutecznie zarządzać produkcją.

Już na etapie zakupu oprogramowania musisz wiedzieć czy dany software można rozwijać. Musisz wiedzieć również jakie są wady i zalety rozwijania oprogramowania danego producenta.

Jakie koszty będziesz musiał ponieść, aby zakupić i co więcej skutecznie wdrożyć nową funkcjonalność?

Jak długo potrwa takie wdrożenie?

Pamiętaj, że im bardziej zaawansowane narzędzie, tym droższe i dłuższe będzie wdrożenie nowych funkcjonalności. Musisz to uwzględnić już na etapie wyboru oprogramowania do szeroko rozumianego planowania i harmonogramowania produkcji. W innym razie narazisz się na ponoszenie niepotrzebnych kosztów. W skrajnych przypadkach może również dojść do sytuacji, że dane oprogramowanie ma tak duże ograniczenia w możliwości rozwoju czy cenie, że dużo korzystniejszym rozwiązaniem będzie zakup całkowicie nowego systemu do planowania produkcji, który spełni twoje specyficzne wymagania.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Szybki przegląd rozwiązań do planowania produkcji

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Szybki przegląd rozwiązań do planowania produkcji

Istnieje jeden nadrzędny cel planowania produkcji. Jest nim osiągnięcie pewnego optimum w zakresie wykorzystania zdolności produkcyjnych firmy. Dzięki odpowiedniemu harmonogramowaniu produkcji, planista jest w stanie wykorzystać zasoby firmy w taki sposób, aby zrealizować w wymaganym terminie wszystkie zamówienia, minimalizując jednocześnie koszty ponoszone na ich wyprodukowanie.

Planowanie produkcji w dzisiejszym dynamicznym środowisku jest nie lada wyzwaniem.

Z każdym dniem procesy produkcyjne są coraz bardziej złożone i skomplikowane. Sprawy nie ułatwia również fakt, że łańcuchy dostaw coraz bardziej się rozbudowują. Coraz więcej operacji zlecanych jest podwykonawcom w celu osiągnięcia korzyści kosztowych. Klienci z kolei, w dobie wysokiej konkurencji, są coraz bardziej wymagający. Oczekują produktów spełniających ich wysokie oczekiwania, które będą dostarczone szybko i w konkretnie określonym terminie.

Planista produkcji musi być przygotowany na każdą ewentualność i bardzo szybko reagować na pojawiające się odchylenia od normy setek zmiennych wpływających na cały proces produkcji.

Dlatego też, firmy produkcyjne muszą posiłkować się odpowiednim oprogramowaniem do planowania produkcji.

MRP

Systemy klasy MRP (Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego) czy systemy ERP to w dzisiejszych czasach za mało, aby sprostać oczekiwaniom rynku i osiągnąć przewagę konkurencyjną. To oprogramowanie, które w dzisiejszych czasach musi mieć każda firma produkcyjna.

Samo posiadanie informacji o BOM-ach (stukturze materiałowej wyrobu), stanach magazynowych, terminach i wielkości  dostaw surowców, dostępności czynników produkcji (takich jak maszyny, surowce czy kapitał ludzki) nie wystarczy do skutecznego i optymalnego planowania produkcji.

Oczywiście te wszystkie dane są niezbędne i bez nich nie da się planować produkcji. Jest to jednak dopiero wierzchołek góry lodowej. Cała magia efektywnego planowania produkcji dzieje sie w warstwie niewidzialnej na pierwszy rzut oka.

APS

Firma produkcyjna potrzebuje wsparcia w planowaniu produkcją w postaci odpowiedniego oprogramowania. W zależności od potrzeb może skorzystać z bardzo drogich i skomplikowanych systemów klasy APS, których wdrożenie w firmie produkcyjnej jest nie lada wyzwaniem. Trzeba bowiem dysponować odpowiednimi zasobami i czasem, który firma może przeznaczyć na wdrożenie i gruntowne szkolenie pracowników z zakresu obsługi tego typu oprogramowania. 

Dedykowane aplikacje

Mniejsze firmy nie korzystają z tego typu programów do planowania produkcji z kilku względów. Nie dysponują odpowiednimi zasobami, aby zakupić i odpowiednio wdrożyć taki software. Z drugiej strony, tego typu firmy mają całkowicie odmienne potrzeby. Systemy klasy APS są programami zbyt zaawansowanymi na potrzeby i wymagania mniejszych firm.

Oczekują one bowiem wsparcia w planowaniu produkcji w konkretnie i ściśle określonym zakresie. Chcą pracować na narzędziach prostych w obsłudze, których wdrożenie i rozwój w przyszłości będzie stosunkowo mało kłopotliwe. Bardzo dobrym rozwiązaniem dla takich firm są specjalistyczne aplikacje Excelu. Dzięki temu firma jest w stanie zaoszczędzić dużo czasu na wdrożeniu w życie takiego oprogramowania. Koszt takiego oprogramowania jest również nieporównywalnie niższy niż koszt zaawansowanych systemów do planowania. Dużą zaletą aplikacji w Excelu jest również fakt, że rozwój takiej aplikacji jest stosunkowo prosty.

Nieocenione jest również to, że wszyscy pracownicy znają dobrze arkusz kalkulacyjny Excel, więc nauka nowego programu do planowania produkcji jest szybka i przyjemna.

Aplikacje w Excelu są nadal niedocenione wśród menedżerów i planistów produkcji. Można bez problemu stworzyć aplikację do planowania produkcji „szytą na miarę” konkretnej firmy produkcyjnej, która będzie w 100% zaspokajała jej potrzeby w tym zakresie. Pozwoli to na automatyzację wielu zadań, które na co dzień musi w pocie czoła wykonywać planista produkcji. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu planista będzie mógł skupić się w większej mierze na optymalizacji harmonogramowania procesów produkcyjnych i poprawie efektywności wykorzystania zasobów firmy. To wszystko przyczyni się w znacznym stopniu do obniżki kosztów prowadzonej działalności i zwiększeniu jej zysków.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Jak wybrać system do planowania produkcji?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jak wybrać system do planowania produkcji?

Wdrożenie systemu informatycznego do planowania produkcji wymaga nakładu czasu i pieniędzy. Odpowiednie wdrożenie oprogramowania powoduje jednak, że taka inwestycja bardzo szybko się zwraca wskutek zwiększonej efektywności działania firmy produkcyjnej.

Kiedy będziesz wiedział, że nadszedł czas na wdrożenie systemu do planowania produkcji?

W jaki sposób wdrożenie systemu do planowania produkcji spowoduje wzrost efektywności funkcjonowania twojego biznesu?

Najlepszy moment na zmianę

Z biegiem czasu, firmy produkcyjne potrzebują zarządzać coraz większym zakresem informacji, płynących zarówno z wnętrza firmy jak i z jej otoczenia. W pewnym momencie kierownictwo firmy otrzymuje tak dużo informacji, że nie jest już w stanie podejmować racjonalnych decyzji. Podejmowane przez kierownictwo firmy decyzje w sferze planowania produkcji nie są już optymalne. Dlatego też decydują się oni na wdrożenie systemu do planowania produkcji, gdyż to dzięki niemu mogą kontrolować cały proces produkcyjny i optymalnie planować produkcję z uwzględnieniem wszystkich zmiennych i niewiadomych.

Firmy wykorzystują różne metody gromadzenia informacji płynące z procesów produkcyjnych. W pewnym momencie planista produkcji nie jest już w stanie odpowiednio analizować tych informacji. Problem potęguje również fakt, że te informacje często nie są ze sobą odpowiednio zintegrowane. Doprowadzenie ich do odpowiedniej formy często jest bardzo kosztowne i czasochłonne, a decyzje podejmowane na ich podstawie są mocno spóźnione i oderwane od rzeczywistości. To wpływa na niską wydajność procesów produkcyjnych i powoduje zmniejszenie rentowności firmy produkcyjnej.

W momencie kiedy firma traci kontrolę nad procesami produkcyjnymi, zaczyna poszukiwać optymalnego rozwiązania do planowania produkcji. W większości przypadków jest to już ostatni dzwonek, kiedy firma musi wdrożyć system do planowania produkcji. Jest to wtedy bardzo kosztowne przedsięwzięcie.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu do planowania produkcji zanim jeszcze firma produkcyjną stanie przed ścianą. Wtedy na spokojnie może wybrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie informatyczne, które w pełni zaspokoi jej specyficzne wymagania.

Głównym celem systemu do planowania produkcji jest umożliwienie sterowania całym procesem produkcyjnym po uwzględnieniu wszelkich ograniczeń i zmiennych.

Czym się kierować wybierając idealne dla siebie rozwiązanie?

Aktualnie na rynku istnieje spora liczba systemów do planowania produkcji. Sęk w tym, aby wybrać takie rozwiązanie, które spełni twoje wymagania i będzie wspierać rozwój twojego biznesu. Co ważne, taki system musi mieć możliwość rozwijania się wraz z twoją firmą, aby na każdym etapie jej rozwoju mógł dodawać wartość dodaną do biznesu i pomagać jej w osiąganiu coraz to wyższych zysków.

Jakie korzyści osiągnę z wdrożenia oprogramowania do planowania produkcji?

Wśród najczęstszych zalet stosowania systemów do planowania produkcji menedżerowie produkcji wymieniają:

 • oszczędność czasu,
 • możliwość szybkiego potwierdzenia terminów realizacji nowych zleceń produkcyjnych,
 • łatwą analizę obciążenia danego zasobu wytwórczego,
 • automatyzację powtarzających się i żmudnych czynności związanych z planowaniem produkcji,
 • odciążenie planisty od żmudnej analizy danych i przesuniecie go do bardziej kreatywnych zadań jakimi jest optymalizacja planu produkcyjnego pod względem wybranego celu do osiągnięcia.

Bądź skupiony na kliencie

To wszystko skupia się wokół jednego nadrzędnego celu jakim jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta przy zachowaniu efektywności kosztowej. Kluczowym celem planowania produkcji jest zaspokojenie potrzeb klienta. Planowanie produkcji ma pomóc firmie w wyprodukowaniu odpowiedniej ilości wyrobów gotowych, o odpowiednich właściwościach, w ściśle określonym terminie. Zaspokojenie tych potrzeb jest niezbędne, aby osiągnąć sukces na rynku i zdobyć klientów na wiele lat.

Aby móc sprostać tym wymaganiom bez ponoszenia nadmiernych i niepotrzebnych kosztów, firma musi dysponować systemem informatycznym, aby móc w porę reagować na zmieniające się potrzeby klienta. Sam system ERP to na dzień dzisiejszy za mało, aby oferować wysoką jakość obsługi klienta.

Jakie problemy chcesz rozwiązać za pomocą oprogramowania?

Pierwszym i fundamentalnym pytaniem, na które musisz sobie odpowiedzieć jest: jaki jest twój problem jeśli chodzi o planowanie produkcji. Zastanów się nad tym w interdyscyplinarnym zespole. Porozmawiaj ze swoimi pracownikami i dowiedz się jak możesz usprawnić ich codzienną pracę.

Warto do takiej burzy mózgów zaangażować dział handlowy, ponieważ to oni na co dzień pracują z twoimi klientami. Dzięki temu są najlepiej poinformowani i wiedzą jakich informacji brakuje twoim klientom w ciągu całego procesu produkcyjnego.

Jaki jest twój budżet?

Kolejnym ważnym pytaniem, na które musisz sobie odpowiedzieć jest wielkość budżetu jaki jesteś w  stanie przeznaczyć na oprogramowanie. Inne potrzeby i tym samym budżet będzie miała mała firma, a inne firma zatrudniająca tysiące pracowników. Wszystko jest kwestią potrzeb. Nie warto przepłacać za funkcje, których nie będziesz potrzebował. Określ swój budżet na zakup oprogramowania. Dzięki temu od razu w kręgu twoich zainteresowań znajdzie się software odpowiadający twoim potrzebom i cenie. Nie będziesz musiał marnować niepotrzebnych godzin na spotkaniach z firmami, których oprogramowanie nie spełnia twoich wymagań w zakresie funkcjonalności czy ceny.

Kompatybilność systemu

Dobry system do planowania produkcji musi bez problemu komunikować się z danymi już istniejącymi i gromadzonymi w twojej firmie. Niezależnie od tego czy gromadzisz dane w lokalnych bazach danych, Excelu czy systemie ERP, system do planowania musi w prosty sposób potrafić wykorzystać te dane, przeanalizować je i na końcu wygenerować odpowiedni wynik.

Każda dodatkowa synchronizacja systemu do planowania z aktualnie używanym systemem ERP będzie cię z pewnością słono kosztować.

Łatwość obsługi

Kolejną bardzo ważną kwestią jest łatwość i intuicyjność obsługi oprogramowania do planowania produkcji. Sama cena za zakup oprogramowania to nie wszystkie koszty jakie musisz ponieść przy wdrażaniu oprogramowania do planowaniu produkcji. W niektórych przypadkach samo szkolenie pracowników, aby mogli używać skomplikowanych systemów do planowania produkcji jest również znacznym wydatkiem.

Planowanie produkcji powinno być proste i intuicyjne, aby pracownicy nie musieli godzinami szkolić się na drogich kursach z ich obsługi. Firmy wdrożeniowe celowo zaniżają koszt skomplikowanych systemów do planowania bo wiedzą, że odbiją sobie z nawiązką podczas wdrożeń i szkoleń uczestników. Pamiętaj, że samo szkolenie to za mało. Potem czeka pracowników wiele godzin przekładania wiedzy nabytej na szkoleniu na praktykę. Dopiero po pewnym czasie pracownik jest w stanie w sposób efektywny wykorzystywać nowe oprogramowanie w swojej pracy.

Oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem jest zawsze cieplej przyjmowane przez pracowników. Szybciej się do niego przekonują i nie napotkasz dzięki temu tak dużego oporu przez zmianami i wdrożeniem oprogramowania do planowania produkcji.

Łatwość rozwoju oprogramowania

Kolejną bardzo ważną kwestią, która musisz brać po uwagę jest łatwość w rozwoju oprogramowania. Duże, skomplikowane i rozbudowane systemy do planowania produkcji są ciekawym rozwiązaniem, ale jakakolwiek zmiana ich funkcjonowania to droga przez mękę. Każda zmiana wymaga wielogodzinnych konsultacji z wdrożeniowcami. Następnie taka zmiana jest przygotowywana i wdrażana. To wszystko kosztuje firmę majątek.

Zauważ, że cały czas twoja firma będzie się rozwijała. Oprogramowanie stosowane w twojej firmie musi za tymi zmianami nadążać. Jeśli tego nie zrobi, będzie od razu do wyrzucenia na śmietnik. Oprogramowanie musi odzwierciedlać aktualne realia prowadzonej działalności gospodarczej. Tylko wtedy będzie pomagać w zarządzaniu produkcją. W innym przypadku będzie jedynie ciążyć menedżerom produkcji spowalniając ich działalność.

Software do planowania produkcji musi być elastyczny, aby można go było z czasem w stosunkowo prosty sposób zmodyfikować.

Podsumowanie

Wszystkie wyżej omówione kwestie są bardzo istotne w kontekście wyboru oprogramowania do planowania produkcji. Takie oprogramowanie to już nie jakaś zachcianka, ale konieczność, jeżeli nie chcesz ciągle ręcznie wprowadzać ogromnej ilości danych i godzinami kombinować nad wyborem optymalnego planu produkcji.

Jeżeli chcesz wskoczyć na nowy poziom zarządzania procesem produkcyjnym i bez trudu w każdym momencie określić termin wykonania zlecenia już na etapie zapytania ofertowego to musisz wybrać odpowiedni program do planowania produkcji, za pomocą którego ustalisz priorytety realizacji, przeliczysz obciążenie wszystkich zasobów wytwórczych w poszczególnych dniach i wyznaczysz rzeczywisty termin realizacji zlecenia produkcyjnego.

Będziesz dysponował aktualnymi informacjami jakie zlecenie, kiedy i na jakiej maszynie powinno być wykonane w uwzględnieniem ograniczeń w dostępie do surowców, maszyn czy siły roboczej.

Jeśli więc spędzasz długie godziny na ręcznym przeliczaniu obciążeń maszyn z uwzględnieniem ciągle zmieniających się terminów dostaw surowców i podajesz klientom terminy realizacji niemające odzwierciedlenia w bieżącej sytuacji firmy to program do planowania produkcji przejmie na siebie dużą część twoich aktualnych obowiązków, optymalnie zagospodaruje pracę w twojej firmy z uwzględnieniem wskazanych przez ciebie priorytetów i zaoszczędzi ci mnóstwo czasu i pieniędzy. Dzięki temu będziesz w stanie w końcu poświęcić swój czas na rozwój biznesu i maksymalizację zysku.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Jak skutecznie tworzyć harmonogram produkcji?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jak skutecznie harmonogramować produkcję?

Kluczowym zadaniem każdego planisty produkcji jest sporządzenie optymalnego harmonogramu produkcji. Dzięki temu prace produkcyjne mogą być zorganizowane w sposób optymalny i przynoszący największą korzyść właścicielom firmy produkcyjnej.

Czym tak naprawdę jest harmonogramowanie?

Harmonogramowanie produkcji to takie rozłożenie wszystkich operacji w czasie, które zapewni optymalne wykorzystanie zasobów i pozwoli zrealizować wszystkie zamówienia w wyznaczonym wcześniej terminie.

Kluczem są wiarygodne, rzetelne i aktualne informacje

Aby móc w ogóle ułożyć harmonogram produkcji, planista musi opierać się na rzetelnych i wiarygodnych danych. Im dane bardziej precyzyjne i odpowiadające rzeczywistości, tym harmonogramy produkcji będą skuteczniejsze.

Zakres informacji, z których korzysta planista jest dość szeroki. Musi on przede wszystkim znać:

 • terminy realizacji zleceń sprzedaży,
 • technologie wraz z BOM-ami i marszrutami wykonania,
 • dostępność zasobów na poszczególnych operacjach (takich jak narzędzia, maszyny, siła robocza czy surowce),
 • aktualny etap realizacji konkretnego zlecenia produkcyjnego,
 • terminy dostaw surowców,
 • priorytety wykonania poszczególnych zleceń produkcyjnych,
 • aktualne problemy i błędy produkcyjne uniemożliwiające wykonanie danej operacji.

Należy pamiętać, że harmonogramowanie zleceń odbywa się dla ściśle przyjętego horyzontu czasowego. W zależności od potrzeb, harmonogramowanie może obejmować jeden dzień, jak również tydzień czy miesiąc.

Jak w praktyce wygląda harmonogramowanie?

Kluczowym w harmonogramowaniu produkcji jest określenie reguł priorytetyzacji, według których kolejkowane są zlecenie produkcyjne i co się z tym wiąże poszczególne operacje produkcyjne. To, według jakiego algorytmu operacje są kolejkowane to dość indywidualna sprawa. Wszystko jest kwestią potrzeb danej firmy produkcyjnej i jej strategii działania, a także przyjętego horyzontu czasowego, którym objęty jest harmonogram produkcji.

Nie można zapominać o kluczowej kwestii jaką jest dostępność zasobów produkcyjnych i co się z tym wiąże, maksymalnej dostępnej mocy produkcyjnej, czyli maksymalnej możliwej do wyprodukowania ilości wyrobów w danej jednostce czasu.

Etapy tworzenia harmonogramu

Z reguły harmonogram produkcyjny tworzy się dwuetapowo. Pierwszy etap to harmonogramowanie zgodnie z przyjętą regułą priorytetu. W tym momencie nie uwzględnia się dostępności zasobów. Tworzony jest „zgrubny” harmonogram o bardzo dużym stopniu ogólności. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać zbędne. W praktyce jednak taki harmonogram niesie ze sobą wiele przydatnych informacji.

Dopiero po sporządzeniu takiego ogólnego harmonogramu, w drugim etapie harmonogramowania tworzony jest szczegółowy harmonogram, który już uwzględnia dostępność zasobów.

Porównując te dwa harmonogramy czarno na białym widać, które zlecenia o wysokim priorytecie ważności wykonania niejako „spadają w dół” ze względu na braki zasobów, spowodowane chociażby poprzez opóźnione dostawy surowców, absencje wykwalifikowanych pracowników czy awarie wyspecjalizowanych maszyn i narzędzi produkcyjnych.

To bardzo ważna informacja, na którą planista musi niezwłocznie zareagować i podjąć pewne określone działania korygujące i informujące.

Reguły priorytetyzacji

Reguł ustalania priorytetów realizacji zleceń produkcyjnych (czy wręcz poszczególnych operacji produkcyjnych) jest bardzo wiele. Poza podstawowymi regułami najczęściej stosowanymi nic nie stoi na przeszkodzie, aby w danej firmie tworzone były zupełnie nowe reguły, specjalnie dostosowane pod kątem odrębnej specyfiki funkcjonowania firmy, jej klientów czy procesu produkcyjnego.

Najpopularniejszymi regułami ustalania priorytetów są:

 • FIFO – (First in First out)- pierwsze przyjęte zlecenie jest realizowane w pierwszej kolejności.
 • LIFO – (Last in First out)- ostatnie przyjęte zlecenie jest realizowane w pierwszej kolejności.
 • LPT – (Longest processing time)- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia o najdłuższym czasie wykonania.
 • SPT – (Shortest processing time)- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia o najkrótszym czasie wykonania.

W praktyce jednak spotyka się również inne rozwiązania. Do ciekawszych reguł ustalania priorytetów prac produkcyjnych można zaliczyć m.in.:

 • wielkość kary za niedotrzymanie terminu dostawy- im większa kara, tym zlecenie charakteryzuje się wyższym priorytetem wykonania,
 • LWR- (Least Work Remaining)- zlecenia o najkrótszym czasie pozostałym do zakończenia zlecenia są wykonywane w pierwszej kolejności.
 • MWR- (Most Work Remaining)- zlecenia o najdłuższym czasie pozostałym do zakończenia zlecenia są wykonywane w pierwszej kolejności.

Wszystko skupia się jednak na jednym nadrzędnym celu. Wyprodukowaniu wyrobów gotowych w jak najkrótszym czasie i dostarczenie ich do klienta w wymaganym przez niego terminie.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer