System ERP w planowaniu produkcji

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

System ERP w planowaniu produkcji

W Polsce wśród menedżerów firm produkcyjnych nadal istnieje silne przekonanie, że samo wdrożenie systemu ERP pozwoli na odpowiednie planowanie produkcji i optymalizację zużycia zasobów niezbędnych w produkcji wyrobów gotowych. Warto jednak przyjrzeć się rzeczywistości i zobaczyć czarno na białym czym tak naprawdę jest system ERP.

Czym jest system ERP?

System ERP to tak naprawdę złożony system bazodanowy, który pozwala na dostęp do informacji na temat funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Typowe systemy ERP masowo wdrażane w firmach produkcyjnych są wyposażone tylko w podstawowe mechanizmy planowania produkcji. Warto jednak mieć na uwadze, że są to rozwiązania szablonowe. O ile księgowość czy zarządzanie jakością (w podstawowym schemacie) wyglądają praktycznie tak samo we wszystkich firmach produkcyjnych, o tyle planowanie produkcji wygląda inaczej w każdej firmie.

Dzieje się tak ze względu na fakt, że nawet firmy o podobnej wielkości czy branży funkcjonowania mają swoją własną specyfikę wynikającą chociażby z posiadanych zasobów, silnych i słabych stron czy przyjętej strategii działania. Dlatego też, system planowania produkcji musi być indywidualnie zaprojektowany i wdrożony w każdej firmie produkcyjnej.

Innej drogi po prostu nie ma. Nie można sztywnych reguł planowania wdrażać w firmach o różnej charakterystyce i oczekiwać, że w każdej z nich będą generowane optymalne plany przy minimalizacji zużycia zasobów produkcyjnych. To wszystko powoduje, że systemy ERP, wyposażone w sztywne reguły planowania produkcji, nie sprawdzą się do tworzenia optymalnych planów czy harmonogramów produkcji.

Jak rozwiązać ten problem?

Rozwiązaniem jest jedynie zaprojektowanie i wdrożenie dodatkowego systemu informatycznego wspierającego planistów w planowaniu i sterowaniu produkcją. Tego typu oprogramowania wyposażone są zazwyczaj w moduły pozwalające na analizę danych, prognozowanie i symulowanie, a także wybór odpowiedniego planu produkcji.

Sam system ERP to przede wszystkim mechanizm to gromadzenia i udostępniania informacji  o firmie.

Wady systemów ERP w planowaniu produkcji

Tradycyjne systemy planowania opierające się o oprogramowania  klasy MRP mają szereg wad, które pozbawiają ich praktycznego wydźwięku jeżeli chodzi o planowanie produkcji.

Brak optymalizacji planów produkcji

Przede wszystkim tego typu systemy nie pozwalają na optymalizację planów produkcji według przyjętego kryterium. Kryteria, względem których firmy optymalizują plany produkcyjne mogą być różnego typu. Najpopularniejszymi kryteriami są chociażby maksymalizacja terminowości realizacji zleceń czy minimalizacja czasów wykonania poszczególnych zleceń produkcyjnych. Firmy optymalizują również proces planowania pod kątem minimalizacji zużycia zasobów i optymalizacji generowanych kosztów. Ile firm tyle pomysłów na optymalizowanie planów produkcji. Dlatego też ważna jest (co już wcześniej zaznaczyłem) indywidualizacja oprogramowania do planowania produkcji.

System MRP

Systemy MRP analizują dostępność zasobów w postaci surowców. Nie biorą jednak po uwagę dostępności czasu pracy maszyn czy ludzi, co jest bardzo dużym błędem.

MRP patrzy na planowanie pod kątem całych zleceń produkcyjnych. W dzisiejszym konkurencyjnym otoczeniu trzeba optymalizować produkcje wręcz pod kątem pojedynczych działań, aby zminimalizować ponoszone koszty w toku realizacji zleceń produkcyjnych.

MRP nie uwzględnia w swoich działaniach takich rozwiązań jak chociażby rozbijanie danego zlecenia na mniejsze partie w celu optymalizacji realizacji zleceń produkcyjnych.

System ERP a MRP

Systemy ERP z kolei wybiegają nieco dalej, ponieważ biorą pod uwagę nie tylko stany magazynowe surowców, półwyrobów czy wyrobów gotowych, ale także czas realizacji operacji produkcyjnych i czasową dostępność maszyn i siły roboczej, zgodnie ze zdefiniowanym kalendarzem pracy. Nadal jednak jest to zbyt sztywny system, aby można było elastycznie planować produkcję w oparciu o ten system.

Zaawansowane systemy do planowania produkcji

Systemy informatyczne wspomagające planowanie produkcji pozwalają optymalizować plany i harmonogramy pod względem przyjętych kryteriów optymalizujących. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ pozwala to firmie na osiąganie najlepszych możliwych wyników względem przyjętego kryterium funkcjonowania. System informatyczny pozwala uwzględniać niezliczoną wręcz ilość kryteriów i ograniczeń, co jest poza zasięgiem pracy planisty wspomagającego się tylko i wyłącznie systemem ERP.

System planistyczny powinien mieć możliwość uwzględniania najróżniejszych warunków, w których dana firma funkcjonuje, takich jak chociażby podział zamówienia na mniejsze partie produkcyjne, najróżniejsze schematy przezbrojeń maszyn i urządzeń, uwzględnianie kompetencji pracowników w oparciu o macierz kompetencji.

System informatyczny wspomagający planowanie integruje wszystkie zadania od zaopatrzenia przez produkcję aż po dystrybucję. Co więcej, w dobie konieczności zarządzania łańcuchami dostaw, oprogramowanie planistyczne powinno wspierać współpracę między przedsiębiorstwami.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Inteligentny łańcuch dostaw

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Inteligentny łańcuch dostaw

Coraz trudniej zbudować na rynku trwałą przewagę konkurencyjną. Im bardziej dynamiczne otoczenie rynkowe, tym trudniej jest to osiągnąć. W dzisiejszych czasach automatyzacja i informatyzacja łańcucha dostaw to konieczność, niezależnie od rynku, na którym funkcjonuje firma.

Ciągle mówi się o koncepcji Industry 4.0. Jest to dość popularny termin szeroko reklamowany w mediach. Chciałbym jednak skupić się na łańcuchu dostaw i jego automatyzacji w odcięciu od marketingowego przekazu mass mediów.

Automatyzacja i cyfryzacja były ostatnimi laty traktowana wyłącznie jako moda. Wiele firm nie traktowało tego na poważnie. Tkwiły w starych i dobrze znanych regułach działania. Do czasu aż wybuch pandemii Covid-19 niejako zmusił firmy do postawienia kolejnego kroku w rozwoju. Automatyzacja jest niezbędna nie tylko, aby zdobyć przewagę konkurencyjna, ale wręcz, aby utrzymać się na rynku.

Te z firm, które szybko przestawiły się na nową rzeczywistość i wdrożyły nowoczesne rozwiązania zarządzania łańcuchem dostaw wiele zyskały. Dziś już chyba nikt nie bagatelizuje automatyzacji i cyfryzacji w kontekście zarządzania firmą (w tym zarządzania łańcuchem dostaw).

Wyzwania

Rosnąca konkurencja, problemy z dostawami, rynek pracownika. To wszystko wymusiło na firmach znalezienie nowych rozwiązań, które pomogą im w realizacji napływających zamówień. Cały czas obserwuję wzrost zainteresowania rozwiązaniami, które choć w niewielkim stopniu usprawniają proces produkcji, przyspieszają realizację dostaw surowców czy też ograniczają koszt jednostkowy produkcji.

Ewidentnie widać, że dotychczasowe systemy informatyczne to zdecydowanie za mało, a systemy ERP nie są na dzień dzisiejszy wystarczające, aby skutecznie reagować na pojawiające się szansy i zagrożenia. Dlatego też coraz częściej firmy sięgają po bardziej zaawansowane narzędzia informatyczne, które są bardziej dostosowane do ich specyfiki i realiów działania.

Łańcuchy dostaw

Łańcuchy dostaw są coraz bardziej złożone i rozbudowane. Składają się one z coraz większej ilości podmiotów rynku. Co więcej, te podmioty często są rozrzucone po całym świecie wskutek globalizacji. Dlatego też coraz trudniej zarządzać tego typu łańcuchami dostaw bez dostępu do wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych.

Zalety narzędzi informatycznych

Wdrożenie narzędzi informatycznych usprawniających zarządzanie łańcuchami dostaw niesie ze sobą wiele korzyści.

Pierwszym z nich jest możliwości kontroli etapu produkcji każdego komponentu. To pozwala na bieżąco kontrolować ewentualne nieterminową realizację dostawy surowców. Planista produkcji dzięki temu może w porę zareagować i znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które nie odbije się negatywnie na końcowym terminie realizacji wyrobów gotowych.

Drugą zaletą jest możliwość stałego informowania klienta końcowego o ewentualnych poślizgach w terminach realizacji. Oczywiście, firma powinna dążyć do osiągnięcia 100% terminowości realizacji zamówień. Z drugiej jednak strony pewne zdarzenia losowe mogą spowodować nieterminowość w realizacji zamówień. Dużo lepszym wyjściem jest jednak na bieżąco komunikować ten fakt klientowi końcowemu. Może on się wtedy przygotować na spóźnioną dostawę.

Narzędzia informatyczne pozwalają błyskawicznie zareagować na pojawiające się problemy w łańcuchu dostaw. Dzięki szybkiej reakcji można zminimalizować ujemny wpływ tych problemów na cały proces produkcyjny realizowany w firmie.

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu całym łańcuchem dostaw można osiągnąć duże oszczędności kosztowe i zminimalizować wielkość zapasu. To spowoduje generowanie wyższej wartości dla klienta z jednoczesnym ograniczeniem marnotrawstwa ograniczonych zasobów.

To wszystko decyduje o sukcesie firmy i zdobywaniu coraz to wyższej pozycji konkurencyjnej na rynku.

Sztuczna inteligencja

Coraz częściej wzrok menedżerów produkcji kierowany jest w stronę rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Dzięki mechanizmom sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zasięgu ręki znajdują się rozwiązania, które udostępniają precyzyjną analizę i możliwość elastycznego dostosowania się firmy  do danych dotyczących popytu. Dzięki temu pojawia się możliwość optymalizacji kosztów w kontekście działania całego łańcucha dostaw.

To wszystko powoduje, że firmy są w stanie efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw i zwiększać swoją efektywność we wszystkich obszarach funkcjonowania.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Wskaźniki efektywności produkcji

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Wskaźniki efektywności produkcji

Zarządzać można tylko tym, co można zmierzyć. Jest to kluczowa kwestia w zarządzaniu firmą, szczególnie firmą produkcyjną. Aby skutecznie zarządzać firmą produkcyjną, menedżerowie muszą dysponować aktualną i wiarygodną informacją na temat jej funkcjonowania w ściśle określonych obszarach Jest to możliwe tylko i wyłącznie w momencie odpowiedniego gromadzenia informacji.

Co więcej, taka informacja musi być podana menedżerom w odpowiedniej formie. Menedżera nie interesują tysiące liczb, które pokazują działanie firmy w poszczególnych jej obszarach. Interesuje go skondensowana informacja, na podstawie której w prosty sposób można wysunąć wnioski i podjąć decyzję co do dalszego funkcjonowania firmy.

Dobór wskaźników

Dobrze zarządzane firmy koncentrują się więc na tym, aby dobrać odpowiednie wskaźniki, które pomogą w kontrolowaniu efektywności produkcji. Wskaźniki są niezbędne w pracy menedżerów produkcji. Są one również bardzo ważne dla osób odpowiedzialnych za wyniki finansowe czy efektywność działania innych komórek biznesowych.

System ERP a wskaźniki efektywności

Każdy sensowny system ERP pomaga w zarządzaniu firmą, ponieważ już na starcie ma wdrożone podstawowe wskaźniki pozwalające mierzyć efektywność gospodarowania. Są to takie wskaźniki jak chociażby rotacja zapasów czy rentowność firmy na różnych jej poziomach działalności.

Przykładowe wskaźniki

Rotacja zapasów to wskaźnik, który pokazuje ile razy w ciągu roku zapasy firmy są odnawiane. Pokazuje więc on efektywność procesu produkcyjnego. Im szybsza rotacja zapasów, tym szybciej firma jest wstanie zamienić kapitał zamrożony w zapasach w wyroby gotowe, które generują zysk dla firmy.

Wskaźnik rotacji z zapasów to tylko jeden z wielu wskaźników, które może wykorzystywać firma. Sam w sobie niesie ograniczoną wartość poznawczą. Mimo to, firmy dzięki niemu mogą podejmować lepsze decyzje zarządcze związane z planowaniem produkcji, zamówień czy kształtowaniem struktury zapasów.

Kolejnym ciekawym wskaźnikiem jest chociażby przychód firmy w przeliczeniu na jednego pracownika.

Firmy mierzą również w jaki sposób wykorzystywane są maszyny i urządzenia
podczas realizacji procesów produkcyjnych. Mierzą ich awaryjność, a także ich
całościowy koszt w toku realizacji danego zlecenia produkcyjnego.

Takie wskaźniki można mnożyć w nieskończoność. Każda firma dobiera taką grupę
wskaźników, które ułatwią jej podejmowanie decyzji i zarządzanie całą
organizacją. Dzięki temu w prosty sposób menedżerowie będą w stanie
zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Kolejnym krokiem jest już
zaplanowanie i realizacja konkretnych działań, a także ich kontrola,
wyciąganie wniosków i ewentualna modyfikacja kierunku, w którym podąża firma.

Tworzenie systemu wskaźników

Stworzenie systemu wskaźników wspierających proces decyzyjny nie jest sprawą prostą i oczywistą. Wymaga to odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Nie ma jednego zestawu wskaźników, który sprawdzi się w każdej firmie produkcyjnej. Firmy mają własną specyfikę działalności i działają w otoczeniu rynkowym, o ściśle określonej charakterystyce. Dlatego też dobór wskaźników w danej firmie powinien być indywidualną kwestią

Warto jednak pamiętać, co jest prawdziwym celem funkcjonowania wskaźników działalności. Przede wszystkim firma powinna mieć możliwość zlokalizowania obszarów wymagających poprawy. Drugą bardzo ważna kwestia jest również ocena podjętych działań i monitorowanie efektów wdrożonych rozwiązań.

Wskaźniki pozwalają sprowadzić działanie firmy do wspólnego mianownika, co pozwala w łatwy sposób porównywać efekty działania firmy na przestrzeni lat.
Ułatwia to zarządzanie wszystkimi obszarami firmy. Aby móc to jednak zrobić należy wdrożyć system ewidencjonowania, zbierania i analizowania informacji ze wszystkich obszarów funkcjonalnych firmy. W każdym obszarze należy wyznaczyć odpowiednie grupy wskaźników, które pozwolą menedżerom skutecznie zarządzać ich obszarem odpowiedzialności.

Jak dobierać wskaźniki efektywności?

Wspomniałem wcześniej, że wskaźniki powinny być dobierane indywidualnie. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ przy ich doborze trzeba mieć również świadomość, kto będzie z tych wskaźników korzystał. System wskaźników powinien być dostosowany pod wiedzę, doświadczenie i możliwości poznawcze osoby, która będzie na ich podstawie podejmowała decyzje. To ułatwi cały proces podejmowania decyzji i zwiększy skuteczność funkcjonowania firmy.

System wskaźników powinien być swego rodzaju systemem wczesnego ostrzegania, który wskaże, że w firmie dzieje się źle na tyle szybko, aby można było w porę zareagować i zażegnać kryzysową sytuację.

Aby jakikolwiek system wskaźników miał szanse istnieć, firma musi na bieżąco gromadzić informacje. Warto więc w tym celu wykorzystać systemy informatyczne, które wspomogą organizację w ewidencji zdarzeń biznesowych i ich analizie.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Efekt byczego bicza

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Efekty byczego bicza

Czym jest efekt byczego bicza?

Efekt byczego bicza (Bullwhip Effect) to zjawisko logistyczne, związane z tym, że nie można prawidłowo oszacować wielkości popytu poszczególnych uczestników łańcucha dostaw.

Efekt byczego bicza tworzony jest w momencie, kiedy każda firma w łańcuchu dostaw patrz tylko i wyłącznie na popyt swojego bezpośredniego odbiorcy, a nie klienta końcowego. W związku z niemożliwością oszacowania dokładnego popytu, firmy chcąc zabezpieczyć się przed niedoborem wyrobów na magazynie tworzą zapasy bezpieczeństwa. W związku z tym w każdym kolejnym ogniwie łańcuchu dostaw takie zapasy są coraz większe co negatywnie wpływa na wysokość ponoszonych kosztów.

Kiedy powstaje efekt byczego bicza?

Im dalej od klienta końcowego tym większe zapasy są tworzone, aby zapewnić realizację planowanego popytu. Na każdym bowiem etapie łańcucha dostaw pojawia się różnica między rzeczywistym a postrzeganym popytem. Wraz z oddalaniem się od klienta końcowego, w wyniku kaskadowego zwiększania zapasów dochodzi do coraz większej nierównowagi w związku z nieuwzględnianiem zapasów bezpieczeństwa poszczególnych ogniw łańcucha dostaw.

Efekty występowania efektu byczego bicza

Efekt byczego bicza prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji. Pierwszym z nich jest nieuzasadniony wzrost nakładów na koszty logistyki (magazynowania). Zbyt duży kapitał ulega zamrożeniu i nie można nim efektywnie zarządzać. Drugim negatywnym efektem jest możliwość doprowadzenia do sytuacji wystąpienia braków zapasów na magazynie. To wydaje się nielogiczne, ponieważ efekt byczego bicza raczej powinien prowadzić do zbyt dużych zapasów na magazynie. Z drugiej jednak strony firmy, które zauważą zbyt duże zapasy w swojej firmie (a nie rozumieją efektu byczego bicza), chcą bardzo szybko zmniejszyć ilość posiadanych zapasów. To może doprowadzić do sytuacji braków stanów magazynowych w przypadku wahań popytu.

Dlaczego efekt byczego bicza powstaje?

Efekt byczego bicza tworzy się w przypadku nieumiejętnego planowania popytu i chęci zabezpieczenia się przed błędami w jego szacowaniu.

Efekt byczego bicza może ulec wzmocnieniu wskutek:

  • braku narzędzi i procesów, które poprawiłyby komunikacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami działającymi w ramach łańcucha dostaw,
  • braku jasno zdefiniowanej strategii planowania łańcucha dostaw,
  • pojawiania się zakłóceń w przepływie informacji między poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw.

Jak zmniejszyć efekt byczego bicza w logistyce?

Na każdy problem można znaleźć rozwiązanie. Należy jednak mieć świadomość, że aby całkowicie uodpornić się na efekt byczego bicza, należy wdrożyć kompleksowe i systemowe rozwiązania, które będą utrzymywane długoterminowo w firmie.

Efekt byczego bicza powstaje wskutek nieumiejętnego prognozowania popytu. Dlatego też każde działanie pozwalające na zwiększenie dokładności prognozowania będzie skutkowało zmniejszeniem negatywnego oddziaływania efektu byczego bicza.

Jednym z rozwiązań jest wdrożenie systemów informatycznych, które pomogą w planowaniu logistycznym. Taki system powinien integrować firmy znajdujące się w łańcuchu dostaw. Dzięki temu informacja jest łatwo i szybko dostępna. To wszystko powoduje, że poszczególne firmy mogą szybko zareagować na wahania popytu i tym samym zmniejszyć wysokość tworzonego zapasu bezpieczeństwa. Jednocześnie pozwala to na dokładniejszą prognozę popytu.

Efekt byczego bicza można również w dużym stopniu zmniejszyć wewnątrz firmy. Należy jednak wytworzyć kulturę organizacyjną umożliwiającą łatwy przepływ informacji. Tylko odpowiedni przepływ informacji jest gwarantem sukcesu. Efekt byczego bicza ujawnia się w sytuacji kiedy miedzy działami czy firmami w łańcuchu dostaw występuje duża podejrzliwość i niechęć do ujawniania informacji, które spowodowałyby wzrost wydajności i efektywności funkcjonowania łańcucha. Firmy boja się ujawniać takie informacje w obawie przed wykorzystaniem swojego know how przez inne firmy. Tutaj jednak chodzi o to, aby firmy dzieliły się informacjami o planowanym popycie, co spowoduje, że będzie można uniknąć kaskadowego budowania zapasów bezpieczeństwa w ramach danego łańcucha dostaw.

Popyt wynikający z zapotrzebowania klienta końcowego jest najważniejszy i to on powinien decydować o wielkości produkcji wszystkich firm w łańcuchu dostaw.

Aby uniknąć problemów z uwzględnianiem w swoich działaniach zbyt dużych zapasów bezpieczeństwa, każdy dostawca powinien zwrócić uwagę na prognozowany popyt klienta końcowego, a nie tylko na popyt bezpośredniego odbiorcy tworzonych wyrobów.

Nadmierne zapasy generują dodatkowe niepotrzebne koszty. Koszty, które w łatwy sposób można zlikwidować. Dodatkowo dzięki odmrożeniu kapitału firma będzie go mogła efektywniej wykorzystać. Wystarczy usprawnić działanie w łańcuchu dostaw między poszczególnymi podmiotami rynku i zacieśnić między nimi współpracę, aby osiągnąć oczekiwane korzyści.

O efekcie byczego bicza należy pamiętać już na etapie wyboru kontrahentów. Należy rozpatrywać współpracę tylko z tymi firmami, które nie boją się udostępniać danych o planowanym popycie, a także o wielkości utrzymywanych zapasów. Dzięki temu dużo łatwiej będzie można wdrażać wspólne strategie zarządzania łańcuchem dostaw.

Kolejną bardzo ważną kwestią jest ustalenie wewnętrznych procedur i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za odpowiednią kontrolę i analizę nowych informacji. Dzięki temu cały czas ktoś będzie czuwał nad napływającymi informacjami, co umożliwi szybkie podejmowanie decyzji w ramach danego łańcucha dostaw.

Przede wszystkim, efekt byczego bicza niekorzystnie wpływa na pracę magazynu i skutkuje gromadzeniem zbyt dużej ilości zapasów względem rzeczywistego zapotrzebowania. Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych rozwiązań, firmy są jednak w stanie zapobiegać temu niekorzystnemu zjawisku, co spowoduje bardziej efektywne wykorzystanie kapitału.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Czy Główny Plan Produkcji jest najważniejszy?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Czy Główny Plan Produkcji jest najważniejszy?

Główny plan produkcji, czyli MPS jest przez wielu uważanych za najważniejsze narzędzie w planowaniu i sterowaniu produkcją. Co więcej, często firmy planując produkcję poprzestają na tym narzędziu.

Czy wobec tego MPS jest odpowiedzią na wszystkie pytania planistów produkcji?

Główny Plan Produkcji

Aby odpowiedzieć na to pytanie przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności czym tak naprawdę jest Główny Plan Produkcji i jakie są jego zadania.

Główny plan produkcji, pokazuje co, kiedy i w jakich ilościach firma musi wyprodukować, aby zaspokoić oczekiwania klientów wynikających z zamówień (najczęściej z planów sprzedaży).

Firma dysponując danymi dotyczącymi oczekiwanej wielkością sprzedaży i danymi związanymi ze stanami magazynowymi wyrobów gotowych, za pomocą Głównego Planu Produkcji definiuje jakie wyroby musi w danym okresie wyprodukować.

Tego typu plany produkcji są przygotowane na bardzo wysokim poziomie ogólności. Są one bowiem podstawą do określenia zapotrzebowania na poszczególne czynniki produkcji.

Zapotrzebowanie na zasoby

Firma produkcyjna musi mieć kim, na czym i z czego produkować. Dlatego też kolejnym krokiem jest określenie potrzeb z zakresu surowców, siły roboczej i dostępności maszyn. Musimy wiedzieć ile potrzebnych jest surowców, wolnych roboczogodzin pracowników produkcyjnych i wolnych maszynogodzin maszyn, aby sprostać wymaganiom narzuconym przez MPS. Sama informacja o ilości czynników produkcji jest jednak niewystarczająca. Trzeba również odpowiednio rozłożyć dostępność tych czynników produkcji w czasie. W tym momencie często mocno ogólny MPS jest nieco korygowany. Modyfikacja jest niewielka, ponieważ nadal musi uwzględniać oczekiwane przez klientów terminy dostaw.

To MPS jest podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnych zakupach surowców, zwiększeniu zatrudnienia, zainwestowaniu w park maszynowy czy zleceniu pewnych operacji na zewnątrz firmy w ramach outsourcingu.

MPS w bardzo klarowny sposób przedstawia co i kiedy firma musi wyprodukować. Dlatego też na bardzo ogólnym poziomie służy również do monitorowania realizacji wykonania planu produkcyjnego.

Systemy oparte o MPS maja również swoje wady i ograniczenia. Zakładają one bowiem, że proces produkcyjny nie ulega jakimkolwiek poślizgom i ograniczeniom. Aby zwiększyć funkcjonalność MPS, w praktyce korzysta się z systemów opartych o CRP (Planowanie Zapotrzebowania Na Zdolności Produkcyjne), który pozwala na określenie czy firma dysponuje odpowiednio wielkimi zdolnościami produkcyjnymi, pozwalającymi zrealizować poszczególne operacje produkcyjne.

Firmy, które korzystają tylko i wyłącznie z MPS mają duży problem z czynnikami produkcji. W takich firmach dochodzi często do bardzo nieoptymalnych decyzji, co powoduje generowanie wysokich kosztów funkcjonowania takich organizacji. W takich firmach często pojawia się niedobór bądź nadmiar możliwości produkcyjnych, zbyt duże zapasy surowców na magazynie, bądź co gorsza zbyt małe ich ilości, co powoduje przestoje na produkcji. Nie ma nic bardziej niszczącego w firmach produkcyjnych niż przestój na produkcji spowodowany brakiem surowca.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

QRM, czyli Quick Response Manufacturing- część 2

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

QRM, czyli Quick Response Manufacturing- część 2

Podstawowe cechy QRM

Nowe metody realizacji operacji

Warto mieć na uwadze, że pewne metody służące redukcji kosztów wytwarzania w obecnych czasach są już zbyt mocno oderwane od rzeczywistości i tym samym nieskuteczne. Masowa produkcja, wydłużanie w nieskończoność partii produkcyjnych, aby choć minimalnie obniżyć koszt jednostkowy produkcji czy opieranie się tylko i wyłącznie na klasycznych rachunkach kosztów stoi w opozycji do nowoczesnego zarządzania skupiającego się na redukcji czasów realizacji działań biznesowych.

Przejście na redukcję czasów realizacji operacji i zwiększenie prędkości zamiany surowców na realne zyski firmy wymaga odejścia od skostniałych metod zarządzania i zmiany systemów wytwarzania, zaopatrzenia czy wszelkich działań pomocniczych w firmie.

Niepełne wykorzystanie zasobów

QRM wymaga zaakceptowania rzeczy, z którymi walczy klasyczny rachunek kosztów. Aby firma mogła przyśpieszyć realizację zleceń produkcyjnych musi w większości przypadków zaakceptować niepełne wykorzystanie zasobów. Nie jest to w tym kontekście marnotrawstwo zasobów. Firmy, które dążą do maksymalizacji wykorzystania zasobów, wydłużają sztucznie serie produkcyjne, starają się minimalizować czas przezbrojeń maszyn i urządzeń i…  natrafiają na wąskie gardła, co powoduje wydłużenie czasu realizacji zamówień.

Zmienność otoczenia powoduje, że nie sposób przewidzieć wszystkiego. W przypadku dążenia do wykorzystania w 100% posiadanych zasobów wcześniej czy później dojdzie do sytuacji, w której nawet minimalne zakłócenia w procesie spowodują wstrzymanie realizacji zleceń produkcyjnych. Będzie to skutkowało wydłużeniem czasu realizacji. Dlatego też dużo lepszym podejściem jest praca w oparciu o bufory znajdujące się w najbardziej newralgicznych miejscach funkcjonowania przedsiębiorstwa. QRM zaleca, aby organizacja dążyła do wykorzystania zasobów firmy na poziomie 70-80%.

Pomiar redukcji czasu jako główny wskaźnik efektywności firmy

Zmienność otoczenia, w której funkcjonuje firma powoduje, że tylko organizacje najbardziej elastyczne mają szansę osiągnąć sukces na rynku. Bycie elastycznym nie zawsze prowadzi do najbardziej optymalnej polityki kosztowej firmy. Z drugiej jednak strony prowadzi do jak najlepszego dostosowania się do potrzeb rynku, co jest o wiele bardziej korzystne dla firmy. Czas to zasób, którego nie można kupić ani zmagazynować. Firmy najszybciej dostosowujące się do potrzeb klientów będą w stanie uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną na rynku.

Dostosowanie łańcuchów dostaw

Aby móc realizować produkcję zgodnie z koncepcją QRM wymagane jest odpowiednie dostosowanie łańcuchów dostaw. Dostawcy powinni więc realizować dostawy w małych partiach i charakteryzować się wysokim wskaźnikiem terminowości realizacji dostaw. Dodatkowo ważne jest, aby ciągle podnosili jakość oferowanych wyrobów przy ciągłym dążeniu do redukcji kosztów wytwarzania.

Angażowanie pracowników w proces zmian

Pracownicy to najważniejszy zasób firmy, który decyduje o sukcesie bądź porażce firmy. Pracownicy decydują o powodzeniu wdrożenia usprawnień. Wdrożenie jakichkolwiek zmian wymaga odpowiedniego zarządzania pracownikami i stworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej. Istotne jest, aby pracownicy mieli poczucie, że ich działania i pomysły mają realny wpływ na funkcjonowanie firmy. Wtedy maleje opór przez zmianą, bo są one rozpatrywane przez pracowników jako ich własny wkład w rozwój organizacji.

POLCA- metoda kontroli przepływu materiałów

POLCA to koncept, który pozwala na kontrolę przepływu materiałów. Zawiera ona zarówno elementy systemu pull jak i push. Łączy więc tradycyjne koncepcje zarządzania z nowoczesnymi, takimi jak chociażby JIT.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

QRM, czyli Quick Response Manufacturing- część 1

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

QRM, czyli Quick Response Manufacturing

Czas to zasób firmy, którego nie można kupić ani zmagazynować. W dzisiejszych czasach klienci oczekują realizacji zamówień coraz szybciej bez jakiegokolwiek uszczerbku na jakości. Czas więc jest również czynnikiem, który decyduje o pozycji konkurencyjnej firmy. Firmy za wszelka cenę dążą do skracania czasu wszystkich możliwych procesów, które funkcjonują w firmie od etapu projektowania i wytworzenia, a skończywszy na sprzedaży i dostarczeniu wyrobu odbiorcom. Jest to bowiem gwarant ograniczenia kosztów działalności i zwiększenia marży sprzedaży, co bezpośrednio przekłada się w pozytywny sposób na osiągany wynik finansowy. Dzięki temu firma jest również bardziej elastyczna. Jest w stanie szybciej dostosować się do zmieniającego się popytu i mody na rynku. Jest ona bowiem w stanie szybciej zaprojektować, wyprodukować i dostarczyć na rynek całkowicie nowy produkt, które będzie odpowiedzią na nowe potrzeby rynku.

Warto więc zatrzymać się na chwilę i poznać koncepcję QRM, czyli Quick Response Manufacturing. W skrócie rzecz ujmując QRM to strategia, której celem jest skrócenie czasów operacji produkcyjnych. Wymaga to odpowiedniego skupienia się całej firmy na tym celu i zmianie całego dotychczasowego sposobu myślenia. Jest to koncepcja, którą mogą wdrożyć zarówno firmy tworzące masowe produkty jak i te, które realizują jednostkowe zamówienia.

Korzyści QRM

Jest bardzo wiele korzyści wynikających z wdrożenia koncepcji QRM. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim:

  • wzrost jakości,
  • redukcję kosztów,
  • mocniejszą pozycję konkurencyjną na rynku,
  • eliminację strat i marnotrawstwa,
  • wyższy poziom obsługi klienta.

Istota funkcjonowania QRM

QRM często jest stosowane jako uzupełnienie technik związanych z lean manufactoringiem, six sigma, kaizen czy zarządzaniem przez jakość.

Firmy muszą stale dostosowywać się do wymagań rynku. Realia funkcjonowania na rynku są takie, że odbiorcy oczekują coraz niższych cen i coraz szybszej realizacji zamówień. Dlatego też wdrożenie takich technik i metod zarządzania jak JIT, kanban to konieczność, która pozwala firmom na adaptację do zmieniających się potrzeb rynku, na którym funkcjonują.

Dzięki eliminowaniu marnotrawstwa, firma jest w stanie efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby, co umożliwia optymalizację kosztów wytwarzania i osiągnięcie lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku.

Czas jako kluczowy zasób firmy

QRM jest jedną z koncepcji zarządzania skupiającą swoją uwagę na czasie. Jej zadaniem jest redukcja czasów realizacji wszystkich możliwych operacji w organizacji. Co więcej jest ona uzupełnieniem innych metod zarządzania czasem takich jak JIT, lean production czy elastyczne wytwarzanie.

Aspekt zewnętrzny

Można zauważyć dwa aspekty stosowania QRM- zewnętrzny i wewnętrzny. Pierwszy z nich- zewnętrzny skupia uwagę na dostosowaniu się do potrzeb klienta końcowego. Jak już wspomniałem kliencie oczekują coraz szybszych realizacji zamówień. Dlatego też każda organizacja powinna wytwarzać produkty szybko i o wysokiej jakości użytkowej, zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Aspekt wewnętrzny

Aspekt wewnętrzy z kolei skupia swoją uwagę na dostosowania wnętrza organizacji do realizacji tych potrzeb. Przejawia się do w dostosowaniu struktury organizacyjnej do szybkiego reagowania na zmienność rynku. Ważnym aspektem jest również odpowiednie dopasowanie systemów wytwarzania, logistyki i planowania produkcji. To wszystko będzie skutkowało redukcją czasów operacji biznesowych i spowoduje szybszą realizację zamówień produkcyjnych.

Koncepcja QRM ma na celu redukcję czasu realizacji operacji, aby poprawić jakość, zmniejszyć koszty funkcjonowania firmy i zlikwidować działania, które nie tworzą wartości dodanej dla odbiorców końcowych.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Jak harmonogramować produkcję?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jak harmonogramować produkcję?

Dwa podstawowe typy harmonogramowania produkcji

Harmonogramować produkcję można w najróżniejszych horyzontach czasowych. W praktyce najczęściej funkcjonują plany ogólne i szczegółowe. Fakt, że istnieją różne harmonogramy nie oznacza, że mogą one funkcjonować niezależnie od siebie. Aby cały proces planowania miał ręce i nogi, muszą one być ze sobą ściśle powiązane. Jedne muszą wynikać z drugich. I tak plany szczegółowe powinny wynikać z planów ogólnych. Plany szczegółowe mają być bowiem po prostu ich uszczegółowieniem i zawierać więcej zmiennych, z którymi firma ma do czynienia podczas realizacji rzeczywistych procesów produkcyjnych. W planach szczegółowych uwzględnia się chociażby dysponowaną zdolność produkcyjną związaną z dostępnością zasobów takich jak czas pracy ludzkiej i maszyn czy związaną z dostępnością surowców.

Jak efektywnie harmonogramować produkcję?

Najbardziej szczegółowym rodzajem planowania jest harmonogramowanie. Jest to przełożenie planu produkcji na poszczególne operacje, których wykonanie warunkuje realizację zleceń produkcyjnych. Harmonogramowanie pozwala na takie rozłożenie wszystkich operacji produkcyjnych w czasie, aby firma mogła produkować w efektywny sposób, minimalizując ponoszone koszty i zrealizować wszystkie zamówienie w ściśle określonym terminie. Harmonogramowane pozwala więc określić termin rozpoczęcia i zakończenia zamówienia. Co więcej dzięki harmonogramowaniu firma jest w stanie określić kiedy rozpocznie i zakończy się dana operacja konkretnego zamówienia, która wykonywana jest na konkretnej maszynie czy w konkretnym gnieździe produkcyjnym.

Upraszczając nieco można więc powiedzieć, że dzięki harmonogramowi produkcji, firma wie: co, kiedy, gdzie i przez kogo będzie produkowane. Dzięki tak szczegółowemu zaplanowaniu produkcji, firma jest w stanie już na etapie zapytania ofertowego powiedzieć czy może przyjąć dane zlecenie produkcyjne i określić jego przybliżony termin wykonania. To bardzo ważne dla klientów końcowych. Dzięki temu firma buduje reputacje solidnego i rzetelnego dostawcy, co pomaga jej osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku.

Czy ja mogę harmonogramować?

Harmonogramowanie produkcji można wdrożyć w każdej firmie niezależnie od branży w której funkcjonuje. Opiera się one bowiem na pewnych żelaznych zasadach. Różnica jest tylko w metodach produkcji, poszczególnych operacjach produkcyjnych czy surowcach niezbędnych w procesie produkcyjnym.

Pierwsze skojarzenie z harmonogramowanie to gigantyczne firmy z branży automotive, które masowo produkują dane zamówienia. Harmonogramowanie można jednak wdrożyć niezależnie od tego czy firma produkuje seryjnie i masowo dany wyrób czy też produkuje jednostkowo na konkretne zamówienie klienta. W obu tych przypadkach znajdzie zastosowanie harmonogramowanie produkcji. Będzie się one jednak opierało na innych założeniach, W wyniku stosowania harmonogramowania, firma podniesie swoją efektywność i terminowość realizacji zleceń produkcyjnych.

Oczywiście możesz zignorować zamieszczone tutaj rady i zbagatelizować wpływ harmonogramowania na osiągniecie sukcesu przez firmę. Bardzo szybko jednak zetkniesz się ze ścianą i trafisz na poważne problemy. W pierwszej kolejności zaczną pojawiać się mikro postoje wywołane drobnymi opóźnieniami w dostawach czy awariami maszyn. Z czasem te mikro postoje będą coraz większe, częstsze i wpłyną na spadek terminowości realizacji zleceń produkcyjnych. To bardzo szybko spowoduje odpływ klientów i ich gotówki do konkurencji.

Jak zacząć harmonogramować produkcję?

Wielu przedsiębiorców broni się przed harmonogramowaniem produkcji ze względu na fakt, że jest to  bardzo trudny i złożony proces, który dodatkowo wymaga wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych, które są bardzo kosztowne.

Jest to poniekąd prawda. Na rynku jednak znajdują się proste we wdrożeniu i obsłudze narzędzia, na które może sobie pozwolić nawet mała firma, a które z powodzeniem pomogą w harmonogramowaniu produkcji.

Pozwolą one przede wszystkim na rozbiciu danego zamówienia na jego części składowe w postaci poszczególnych operacji czy narzędzi i surowców niezbędnych do jego wykonania.

Będziesz również wiedział na jakim etapie produkcji jest dane zlecenie wskutek bieżącego raportowania postępu prac. Dodatkowo będzie otrzymywał informacje o wszelkich opóźnieniach czy problemach na produkcji, a to pozwoli bardzo szybko je rozwiązywać.

Takie oprogramowanie pozwoli na standaryzację prac produkcyjnych i ustalenie jasnych i przejrzystych procedur działania.

To wszystko przełoży się bardzo szybko na poprawę wydajności i wzrost efektywności działania. Będzie to miało odbicie w osiąganej rentowności sprzedaży i zysku finansowym. Inwestycja w tego typu oprogramowanie bardzo szybko się zwróci i zacznie generować dla ciebie duże zyski.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Industry 4.0, czyli co?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Industry 4.0, czyli co?

Gdzie się człowiek nie obejrzy tam słyszy o Industry 4.0.

Industry 4.0, czyli co?

Industry 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa to chwytliwa nazwa wskazująca, że jesteśmy w czasach kolejnej przemiany jaka zachodzi na naszych oczach wśród firm produkcyjnych. Jest to zmiana dotycząca zarówno organizacji zarządzania produkcji jak i wykorzystywanej technologii, która ma na celu podnieść wydajność pracy.

Jak sama nazwa wskazuje jesteśmy w trakcie czwartej rewolucji przemysłowej. Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia mechanizacji procesów produkcyjnych dzięki wynalezieniu silnika parowego. Druga rewolucja była związana z elektrycznością, co pozwoliło zwiększyć serie produkowanych wyrobów gotowych. Trzecia rewolucja przemysłowa z kolei charakteryzowała się tym, że zaczęto wykorzystywać komputery. Dzięki temu możliwe było wykorzystanie programowalnych maszyn i robotów, które zautomatyzowały proces produkcyjny, a także umożliwiły szybszą i bardziej elastyczną produkcję. To właśnie dzięki komputerom możliwa była automatyzacja procesów produkcyjnych.

Każda tzw. ewolucja przemysłowa była niejako przełomową zmianą w prowadzeniu biznesu produkcyjnego. Zmieniała całkowicie reguły gry. To co początkowo uznawano za modę, za jakiś czas stawało się standardem. Firmy musiały zaakceptować zmiany jakie wprowadzały kolejne rewolucje przemysłowe, aby utrzymać się na rynku i być w stanie konkurować z innymi firmami z branży.

Czym jest jednak jest Industry 4.0?

Industy 4.0 to przede wszystkim integracja. Dzięki rozwojowi Internetu i szerokiemu rozwojowi systemów, które łączą różne obiekty w sieć, można zrobić krok do przodu w drodze rozwoju organizacji produkcyjnych. Pozwoli to na wygodne i skuteczne zarządzanie zakładem produkcyjnym.

Firma to system złożony z pewnych działów funkcjonalnych. Są one odpowiedzialne za realizację pewnego wycinka funkcji, które realizuje firma. Co więcej, te poszczególne komórki funkcjonalne w celu skutecznego działania muszą sprawnie współdziałać z innymi. Kluczowe jest więc połączenie ich w sieć, w ramach której będzie następował odpowiedni przepływ informacji.

To jest właśnie istota Industry 4.0 - informacja

To właśnie informacja pozwala podejmować odpowiednie decyzje szybko, wykorzystując nadarzające się szanse i minimalizując zagrożenie i ryzyko, gdy coś idzie nie po naszej myśli. Takie decyzje nie są złotymi strzałami, ale opierają się na rzetelnych i wiarygodnych danych. Odpowiedni przepływ informacji w organizacji integruje pracę ludzi i maszyn i powoduje wzrost wydajności działania.

Skoro mam program do planowania produkcji to już nie potrzebuje planisty!

Industry 4.0 nie ma na celu zastąpienie ludzi komputerami i algorytmami. Jego głównym celem jest wzrost wydajności. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy standardowe i automatyczne czynności będą wykonywane przez maszyny czy komputery, a człowiek skupi się na tych działaniach, których żaden komputer nie jest w stanie wykonać. Wiążą się one bowiem z czynnościami, w których niezastąpiony jest ludzki umysł.

Jak to wygląda w praktyce?

Dzięki odpowiedniej informatyzacji i automatyzacji można zrezygnować z klasycznych odpraw w pracy. Kierownicy niższego szczebla wraz z zespołem produkcyjnym tracili do tej pory na to swój cenny czas. Teraz dzięki odpowiedniej informatyzacji można z tego zrezygnować, a system sam będzie delegował pracę w oparciu o dysponowane dane i kryteria pilności.

Pracownik, który melduje się na stanowisku pracy wyposażone w terminal komputerowy, od razu widzi jakie zadania ma danego dnia do wykonania.

Kierownictwo niższego szczebla na bieżąco może śledzić postęp prac. Na koniec dnia menedżer otrzymuje pełen raport produkcyjny wraz z rekomendacjami, które pomogą usprawnić proces produkcyjny i ograniczyć koszty działalności.

Kluczowa jest tutaj jak największa automatyzacja procesów. Dzięki temu pewne nieprawidłowości i problemy są wychwytywane w czasie rzeczywistym i można szybciej na nie zareagować. System dużo wcześniej sygnalizuje problem niż miałoby to miejsce przy klasycznym zarządzaniu procesem produkcyjnym.

Z automatyzacji mogą skorzystać pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych w firmie. Każda bowiem z takich komórek ma swoje problemy, które mogą zostać rozwiązane dzięki automatyzacji. Dzięki temu firma jest w stanie zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

Bariery wejścia do Industry 4.0

Wadą Industry 4.0 są tzw. bariery wejścia. Odpowiednie wdrożenie w firmie filozofii Industry 4.0 jest trudne. Wymaga to odpowiedniego zorganizowania procesów w organizacji. Zmiana, która jest motorem każdego rozwoju musi wychodzić od najwyższego kierownictwa. Na najwyższych szczeblach zarządzania musi zapaść decyzja o podążania drogą Industry 4.0. Wymaga to zmiany mentalności i poświęcenia zasobów, aby takie zmiany w firmie wprowadzić. Taka inwestycja jednak bardzo szybko się firmie zwraca. Osiąga ona bowiem bardzo duże korzyści kosztowe i tym samym jest zdolna do generowania wyższych zysków.

Odpowiednio wdrożony system informatyczny w duchu Industry 4.0 pozwala na zmniejszenie operacji związanych z zarządzaniem procesem produkcyjnym. Dzięki temu, że część zadań kierownictwa firmy przejmują systemy informatyczne, mogą oni skupić się na najważniejszych rzeczach, które w bezpośredni sposób przyczynią się do rozwoju organizacji i do zwiększenia jej zysków.

Odpowiedni system informatyczny będzie doskonale sprawdzał się zarówno w produkcji seryjnej jak i jednostkowej. System taki powinien być na tyle elastyczny, aby spełniał swoje zadanie w najróżniejszych branżach, niezależnie od wielkości firmy i jej podstawowej strategii działania.

Zalety wdrożenia Industry 4.0

Głównym celem Industry 4.0 jest podniesienie wydajności i gospodarności organizacji, co prowadzi do wzrostu jej konkurencyjności na rynku. Każde bowiem zmniejszenie marnotrawstwa i lepsze wykorzystanie zasobów ma bardzo poważne implikacje. Z jednej strony zmniejszenie kosztów działalności od razu przynosi korzyści w postaci większej marży sprzedaży i większym wygenerowanym wyniku finansowym (przy niezmienionych innych warunkach funkcjonowania). Z drugiej strony, takie działanie prowadzi dodatkowo do większej wartości generowanej dla klientów (chociażby w postaci szybszej i bardziej terminowej realizacji zamówień). To powoduje oprócz finansowych krótkoterminowych pozytywów, również długoterminowe korzyści w postaci wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej na rynku.

Wszystkie realizowane procesy w firmie korzystają na wdrożeniu Industry 4.0. Zostaje usprawniona komunikacja międzywydziałowa. Jest ona szybsza, co pozwala na szybsze reagowanie na odchylenia od normy. Industry 4.0 pozwala na sprawniejszą delegację zadań i kontrolę realizacji wykonania poszczególnych zleceń produkcyjnych. Zyskuje również logistyka, ponieważ dużą część zadań przejmuje na siebie nieomylny system. Zostaje więc wyeliminowane najsłabsze ogniwo jakim jest człowiek. Człowiek, który wykonując rutynowe czynności popełnia błędy. W przypadku systemu tego problemu nie ma. System się nie myli. Działa cały czas według przyjętego algorytmu, w oparciu o dane, które zostały mu dostarczone.

Industry 4.0 pozwala automatyzować wiele procesów biznesowych. Pomaga w zamawianiu towarów, raportowaniu czy też analizie danych. Uwalnia czas pracowników, ponieważ system informatyczny przejmuje na siebie dużą część ich obowiązków związanych ze żmudnymi i powtarzającymi się obowiązkami.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Okno czasowe, czyli planowanie pracy magazynu

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Okno czasowe, czyli planowanie pracy magazynu

Wiele firm produkcyjnych i dystrybucyjnych boryka się z problemem odpowiedniego planowania pracy związanej z pracą magazynu. Wymaga to bowiem odpowiedniej komunikacji między działem logistyki, zakupów, magazynem i dostawcami. Dostawy realizowane są wspólnie przez bardzo dużą grupę osób. Kluczowym więc aspektem jest ich odpowiednia współpraca, komunikacja i koordynacja ich działań.

Aby było to możliwe należy wyposażyć ich w odpowiednie narzędzi informatyczne, które spinałoby w jedną całość cały obrót informacyjny między tymi działami. Umożliwiłoby to wspólne planowanie pracy magazynu. Dzięki temu firma będzie w stanie bilansować pracę na magazynie. Uniknie w ten sposób piętrzących się kolejek samochodów ciężarowych, których magazyn nie będzie w stanie efektywnie obsłużyć. Skróci się dzięki temu czas obsługi jednego auta, co wpłynie pozytywnie na koszty w całym łańcuchu dostaw.

Magazynierzy, którzy będą mieli odpowiednio wcześniej zaplanowaną pracę, będą mogli przygotować się na rozładunek czy załadunek danego samochodu. Co pozytywnie wpłynie na skrócenie czasu realizacji obsługi danego samochodu.

Dzięki wykorzystaniu odpowiedniego systemu informatycznego, dostawca na bieżąco może śledzić, kiedy bez zbędnego czekania zostanie obsłużony przez magazyn. Dzięki na bieżąco aktualizowanemu harmonogramowi oczekiwanych dostaw, magazyn z góry wie kiedy i do jakich dostaw musi się przygotować, by jeszcze bardziej skrócić czas realizacji obsługi dostawców.

Z drugiej strony dostawcy określają kiedy dostarczą dany towar. To pozwala w jeszcze większym stopniu panować nad dostawami i weryfikować terminowość danego dostawcy. Odpowiedni system raportowania wskaże również jak efektywnie pracuje dział magazynu. Dzięki temu kierownictwo firmy będzie dysponowało odpowiednim zakresem informacji pozwalającym podejmować racjonalne decyzje.

Odpowiedni system informatyczny zasilony w odpowiednie dane jest w stanie sam przeliczyć czas obsługi danego auta i odpowiednio zakolejkować danego dostawcę w harmonogramie.

Podobnie sytuacja będzie wyglądać w sferze dystrybucji, czyli podczas organizacji załadunków wyrobów gotowych.

Łatwo też zauważyć, że sam proces planowania został przerzucony na system informatyczny, a to pozwala w dużym stopniu odciążyć z tego obowiązku dział logistyki. Jak więc widać tego typu rozwiązania przynoszą wiele korzyści, które pozwalają firmie obniżyć koszty prowadzenia logistyki.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer