ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

System ERP w planowaniu produkcji

W Polsce wśród menedżerów firm produkcyjnych nadal istnieje silne przekonanie, że samo wdrożenie systemu ERP pozwoli na odpowiednie planowanie produkcji i optymalizację zużycia zasobów niezbędnych w produkcji wyrobów gotowych. Warto jednak przyjrzeć się rzeczywistości i zobaczyć czarno na białym czym tak naprawdę jest system ERP.

Czym jest system ERP?

System ERP to tak naprawdę złożony system bazodanowy, który pozwala na dostęp do informacji na temat funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Typowe systemy ERP masowo wdrażane w firmach produkcyjnych są wyposażone tylko w podstawowe mechanizmy planowania produkcji. Warto jednak mieć na uwadze, że są to rozwiązania szablonowe. O ile księgowość czy zarządzanie jakością (w podstawowym schemacie) wyglądają praktycznie tak samo we wszystkich firmach produkcyjnych, o tyle planowanie produkcji wygląda inaczej w każdej firmie.

Dzieje się tak ze względu na fakt, że nawet firmy o podobnej wielkości czy branży funkcjonowania mają swoją własną specyfikę wynikającą chociażby z posiadanych zasobów, silnych i słabych stron czy przyjętej strategii działania. Dlatego też, system planowania produkcji musi być indywidualnie zaprojektowany i wdrożony w każdej firmie produkcyjnej.

Innej drogi po prostu nie ma. Nie można sztywnych reguł planowania wdrażać w firmach o różnej charakterystyce i oczekiwać, że w każdej z nich będą generowane optymalne plany przy minimalizacji zużycia zasobów produkcyjnych. To wszystko powoduje, że systemy ERP, wyposażone w sztywne reguły planowania produkcji, nie sprawdzą się do tworzenia optymalnych planów czy harmonogramów produkcji.

Jak rozwiązać ten problem?

Rozwiązaniem jest jedynie zaprojektowanie i wdrożenie dodatkowego systemu informatycznego wspierającego planistów w planowaniu i sterowaniu produkcją. Tego typu oprogramowania wyposażone są zazwyczaj w moduły pozwalające na analizę danych, prognozowanie i symulowanie, a także wybór odpowiedniego planu produkcji.

Sam system ERP to przede wszystkim mechanizm to gromadzenia i udostępniania informacji  o firmie.

Wady systemów ERP w planowaniu produkcji

Tradycyjne systemy planowania opierające się o oprogramowania  klasy MRP mają szereg wad, które pozbawiają ich praktycznego wydźwięku jeżeli chodzi o planowanie produkcji.

Brak optymalizacji planów produkcji

Przede wszystkim tego typu systemy nie pozwalają na optymalizację planów produkcji według przyjętego kryterium. Kryteria, względem których firmy optymalizują plany produkcyjne mogą być różnego typu. Najpopularniejszymi kryteriami są chociażby maksymalizacja terminowości realizacji zleceń czy minimalizacja czasów wykonania poszczególnych zleceń produkcyjnych. Firmy optymalizują również proces planowania pod kątem minimalizacji zużycia zasobów i optymalizacji generowanych kosztów. Ile firm tyle pomysłów na optymalizowanie planów produkcji. Dlatego też ważna jest (co już wcześniej zaznaczyłem) indywidualizacja oprogramowania do planowania produkcji.

System MRP

Systemy MRP analizują dostępność zasobów w postaci surowców. Nie biorą jednak po uwagę dostępności czasu pracy maszyn czy ludzi, co jest bardzo dużym błędem.

MRP patrzy na planowanie pod kątem całych zleceń produkcyjnych. W dzisiejszym konkurencyjnym otoczeniu trzeba optymalizować produkcje wręcz pod kątem pojedynczych działań, aby zminimalizować ponoszone koszty w toku realizacji zleceń produkcyjnych.

MRP nie uwzględnia w swoich działaniach takich rozwiązań jak chociażby rozbijanie danego zlecenia na mniejsze partie w celu optymalizacji realizacji zleceń produkcyjnych.

System ERP a MRP

Systemy ERP z kolei wybiegają nieco dalej, ponieważ biorą pod uwagę nie tylko stany magazynowe surowców, półwyrobów czy wyrobów gotowych, ale także czas realizacji operacji produkcyjnych i czasową dostępność maszyn i siły roboczej, zgodnie ze zdefiniowanym kalendarzem pracy. Nadal jednak jest to zbyt sztywny system, aby można było elastycznie planować produkcję w oparciu o ten system.

Zaawansowane systemy do planowania produkcji

Systemy informatyczne wspomagające planowanie produkcji pozwalają optymalizować plany i harmonogramy pod względem przyjętych kryteriów optymalizujących. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ pozwala to firmie na osiąganie najlepszych możliwych wyników względem przyjętego kryterium funkcjonowania. System informatyczny pozwala uwzględniać niezliczoną wręcz ilość kryteriów i ograniczeń, co jest poza zasięgiem pracy planisty wspomagającego się tylko i wyłącznie systemem ERP.

System planistyczny powinien mieć możliwość uwzględniania najróżniejszych warunków, w których dana firma funkcjonuje, takich jak chociażby podział zamówienia na mniejsze partie produkcyjne, najróżniejsze schematy przezbrojeń maszyn i urządzeń, uwzględnianie kompetencji pracowników w oparciu o macierz kompetencji.

System informatyczny wspomagający planowanie integruje wszystkie zadania od zaopatrzenia przez produkcję aż po dystrybucję. Co więcej, w dobie konieczności zarządzania łańcuchami dostaw, oprogramowanie planistyczne powinno wspierać współpracę między przedsiębiorstwami.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer