ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Inteligentny łańcuch dostaw

Coraz trudniej zbudować na rynku trwałą przewagę konkurencyjną. Im bardziej dynamiczne otoczenie rynkowe, tym trudniej jest to osiągnąć. W dzisiejszych czasach automatyzacja i informatyzacja łańcucha dostaw to konieczność, niezależnie od rynku, na którym funkcjonuje firma.

Ciągle mówi się o koncepcji Industry 4.0. Jest to dość popularny termin szeroko reklamowany w mediach. Chciałbym jednak skupić się na łańcuchu dostaw i jego automatyzacji w odcięciu od marketingowego przekazu mass mediów.

Automatyzacja i cyfryzacja były ostatnimi laty traktowana wyłącznie jako moda. Wiele firm nie traktowało tego na poważnie. Tkwiły w starych i dobrze znanych regułach działania. Do czasu aż wybuch pandemii Covid-19 niejako zmusił firmy do postawienia kolejnego kroku w rozwoju. Automatyzacja jest niezbędna nie tylko, aby zdobyć przewagę konkurencyjna, ale wręcz, aby utrzymać się na rynku.

Te z firm, które szybko przestawiły się na nową rzeczywistość i wdrożyły nowoczesne rozwiązania zarządzania łańcuchem dostaw wiele zyskały. Dziś już chyba nikt nie bagatelizuje automatyzacji i cyfryzacji w kontekście zarządzania firmą (w tym zarządzania łańcuchem dostaw).

Wyzwania

Rosnąca konkurencja, problemy z dostawami, rynek pracownika. To wszystko wymusiło na firmach znalezienie nowych rozwiązań, które pomogą im w realizacji napływających zamówień. Cały czas obserwuję wzrost zainteresowania rozwiązaniami, które choć w niewielkim stopniu usprawniają proces produkcji, przyspieszają realizację dostaw surowców czy też ograniczają koszt jednostkowy produkcji.

Ewidentnie widać, że dotychczasowe systemy informatyczne to zdecydowanie za mało, a systemy ERP nie są na dzień dzisiejszy wystarczające, aby skutecznie reagować na pojawiające się szansy i zagrożenia. Dlatego też coraz częściej firmy sięgają po bardziej zaawansowane narzędzia informatyczne, które są bardziej dostosowane do ich specyfiki i realiów działania.

Łańcuchy dostaw

Łańcuchy dostaw są coraz bardziej złożone i rozbudowane. Składają się one z coraz większej ilości podmiotów rynku. Co więcej, te podmioty często są rozrzucone po całym świecie wskutek globalizacji. Dlatego też coraz trudniej zarządzać tego typu łańcuchami dostaw bez dostępu do wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych.

Zalety narzędzi informatycznych

Wdrożenie narzędzi informatycznych usprawniających zarządzanie łańcuchami dostaw niesie ze sobą wiele korzyści.

Pierwszym z nich jest możliwości kontroli etapu produkcji każdego komponentu. To pozwala na bieżąco kontrolować ewentualne nieterminową realizację dostawy surowców. Planista produkcji dzięki temu może w porę zareagować i znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które nie odbije się negatywnie na końcowym terminie realizacji wyrobów gotowych.

Drugą zaletą jest możliwość stałego informowania klienta końcowego o ewentualnych poślizgach w terminach realizacji. Oczywiście, firma powinna dążyć do osiągnięcia 100% terminowości realizacji zamówień. Z drugiej jednak strony pewne zdarzenia losowe mogą spowodować nieterminowość w realizacji zamówień. Dużo lepszym wyjściem jest jednak na bieżąco komunikować ten fakt klientowi końcowemu. Może on się wtedy przygotować na spóźnioną dostawę.

Narzędzia informatyczne pozwalają błyskawicznie zareagować na pojawiające się problemy w łańcuchu dostaw. Dzięki szybkiej reakcji można zminimalizować ujemny wpływ tych problemów na cały proces produkcyjny realizowany w firmie.

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu całym łańcuchem dostaw można osiągnąć duże oszczędności kosztowe i zminimalizować wielkość zapasu. To spowoduje generowanie wyższej wartości dla klienta z jednoczesnym ograniczeniem marnotrawstwa ograniczonych zasobów.

To wszystko decyduje o sukcesie firmy i zdobywaniu coraz to wyższej pozycji konkurencyjnej na rynku.

Sztuczna inteligencja

Coraz częściej wzrok menedżerów produkcji kierowany jest w stronę rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Dzięki mechanizmom sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zasięgu ręki znajdują się rozwiązania, które udostępniają precyzyjną analizę i możliwość elastycznego dostosowania się firmy  do danych dotyczących popytu. Dzięki temu pojawia się możliwość optymalizacji kosztów w kontekście działania całego łańcucha dostaw.

To wszystko powoduje, że firmy są w stanie efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw i zwiększać swoją efektywność we wszystkich obszarach funkcjonowania.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer