ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Wskaźniki efektywności produkcji

Zarządzać można tylko tym, co można zmierzyć. Jest to kluczowa kwestia w zarządzaniu firmą, szczególnie firmą produkcyjną. Aby skutecznie zarządzać firmą produkcyjną, menedżerowie muszą dysponować aktualną i wiarygodną informacją na temat jej funkcjonowania w ściśle określonych obszarach Jest to możliwe tylko i wyłącznie w momencie odpowiedniego gromadzenia informacji.

Co więcej, taka informacja musi być podana menedżerom w odpowiedniej formie. Menedżera nie interesują tysiące liczb, które pokazują działanie firmy w poszczególnych jej obszarach. Interesuje go skondensowana informacja, na podstawie której w prosty sposób można wysunąć wnioski i podjąć decyzję co do dalszego funkcjonowania firmy.

Dobór wskaźników

Dobrze zarządzane firmy koncentrują się więc na tym, aby dobrać odpowiednie wskaźniki, które pomogą w kontrolowaniu efektywności produkcji. Wskaźniki są niezbędne w pracy menedżerów produkcji. Są one również bardzo ważne dla osób odpowiedzialnych za wyniki finansowe czy efektywność działania innych komórek biznesowych.

System ERP a wskaźniki efektywności

Każdy sensowny system ERP pomaga w zarządzaniu firmą, ponieważ już na starcie ma wdrożone podstawowe wskaźniki pozwalające mierzyć efektywność gospodarowania. Są to takie wskaźniki jak chociażby rotacja zapasów czy rentowność firmy na różnych jej poziomach działalności.

Przykładowe wskaźniki

Rotacja zapasów to wskaźnik, który pokazuje ile razy w ciągu roku zapasy firmy są odnawiane. Pokazuje więc on efektywność procesu produkcyjnego. Im szybsza rotacja zapasów, tym szybciej firma jest wstanie zamienić kapitał zamrożony w zapasach w wyroby gotowe, które generują zysk dla firmy.

Wskaźnik rotacji z zapasów to tylko jeden z wielu wskaźników, które może wykorzystywać firma. Sam w sobie niesie ograniczoną wartość poznawczą. Mimo to, firmy dzięki niemu mogą podejmować lepsze decyzje zarządcze związane z planowaniem produkcji, zamówień czy kształtowaniem struktury zapasów.

Kolejnym ciekawym wskaźnikiem jest chociażby przychód firmy w przeliczeniu na jednego pracownika.

Firmy mierzą również w jaki sposób wykorzystywane są maszyny i urządzenia
podczas realizacji procesów produkcyjnych. Mierzą ich awaryjność, a także ich
całościowy koszt w toku realizacji danego zlecenia produkcyjnego.

Takie wskaźniki można mnożyć w nieskończoność. Każda firma dobiera taką grupę
wskaźników, które ułatwią jej podejmowanie decyzji i zarządzanie całą
organizacją. Dzięki temu w prosty sposób menedżerowie będą w stanie
zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Kolejnym krokiem jest już
zaplanowanie i realizacja konkretnych działań, a także ich kontrola,
wyciąganie wniosków i ewentualna modyfikacja kierunku, w którym podąża firma.

Tworzenie systemu wskaźników

Stworzenie systemu wskaźników wspierających proces decyzyjny nie jest sprawą prostą i oczywistą. Wymaga to odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Nie ma jednego zestawu wskaźników, który sprawdzi się w każdej firmie produkcyjnej. Firmy mają własną specyfikę działalności i działają w otoczeniu rynkowym, o ściśle określonej charakterystyce. Dlatego też dobór wskaźników w danej firmie powinien być indywidualną kwestią

Warto jednak pamiętać, co jest prawdziwym celem funkcjonowania wskaźników działalności. Przede wszystkim firma powinna mieć możliwość zlokalizowania obszarów wymagających poprawy. Drugą bardzo ważna kwestia jest również ocena podjętych działań i monitorowanie efektów wdrożonych rozwiązań.

Wskaźniki pozwalają sprowadzić działanie firmy do wspólnego mianownika, co pozwala w łatwy sposób porównywać efekty działania firmy na przestrzeni lat.
Ułatwia to zarządzanie wszystkimi obszarami firmy. Aby móc to jednak zrobić należy wdrożyć system ewidencjonowania, zbierania i analizowania informacji ze wszystkich obszarów funkcjonalnych firmy. W każdym obszarze należy wyznaczyć odpowiednie grupy wskaźników, które pozwolą menedżerom skutecznie zarządzać ich obszarem odpowiedzialności.

Jak dobierać wskaźniki efektywności?

Wspomniałem wcześniej, że wskaźniki powinny być dobierane indywidualnie. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ przy ich doborze trzeba mieć również świadomość, kto będzie z tych wskaźników korzystał. System wskaźników powinien być dostosowany pod wiedzę, doświadczenie i możliwości poznawcze osoby, która będzie na ich podstawie podejmowała decyzje. To ułatwi cały proces podejmowania decyzji i zwiększy skuteczność funkcjonowania firmy.

System wskaźników powinien być swego rodzaju systemem wczesnego ostrzegania, który wskaże, że w firmie dzieje się źle na tyle szybko, aby można było w porę zareagować i zażegnać kryzysową sytuację.

Aby jakikolwiek system wskaźników miał szanse istnieć, firma musi na bieżąco gromadzić informacje. Warto więc w tym celu wykorzystać systemy informatyczne, które wspomogą organizację w ewidencji zdarzeń biznesowych i ich analizie.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer