ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Czy Główny Plan Produkcji jest najważniejszy?

Główny plan produkcji, czyli MPS jest przez wielu uważanych za najważniejsze narzędzie w planowaniu i sterowaniu produkcją. Co więcej, często firmy planując produkcję poprzestają na tym narzędziu.

Czy wobec tego MPS jest odpowiedzią na wszystkie pytania planistów produkcji?

Główny Plan Produkcji

Aby odpowiedzieć na to pytanie przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności czym tak naprawdę jest Główny Plan Produkcji i jakie są jego zadania.

Główny plan produkcji, pokazuje co, kiedy i w jakich ilościach firma musi wyprodukować, aby zaspokoić oczekiwania klientów wynikających z zamówień (najczęściej z planów sprzedaży).

Firma dysponując danymi dotyczącymi oczekiwanej wielkością sprzedaży i danymi związanymi ze stanami magazynowymi wyrobów gotowych, za pomocą Głównego Planu Produkcji definiuje jakie wyroby musi w danym okresie wyprodukować.

Tego typu plany produkcji są przygotowane na bardzo wysokim poziomie ogólności. Są one bowiem podstawą do określenia zapotrzebowania na poszczególne czynniki produkcji.

Zapotrzebowanie na zasoby

Firma produkcyjna musi mieć kim, na czym i z czego produkować. Dlatego też kolejnym krokiem jest określenie potrzeb z zakresu surowców, siły roboczej i dostępności maszyn. Musimy wiedzieć ile potrzebnych jest surowców, wolnych roboczogodzin pracowników produkcyjnych i wolnych maszynogodzin maszyn, aby sprostać wymaganiom narzuconym przez MPS. Sama informacja o ilości czynników produkcji jest jednak niewystarczająca. Trzeba również odpowiednio rozłożyć dostępność tych czynników produkcji w czasie. W tym momencie często mocno ogólny MPS jest nieco korygowany. Modyfikacja jest niewielka, ponieważ nadal musi uwzględniać oczekiwane przez klientów terminy dostaw.

To MPS jest podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnych zakupach surowców, zwiększeniu zatrudnienia, zainwestowaniu w park maszynowy czy zleceniu pewnych operacji na zewnątrz firmy w ramach outsourcingu.

MPS w bardzo klarowny sposób przedstawia co i kiedy firma musi wyprodukować. Dlatego też na bardzo ogólnym poziomie służy również do monitorowania realizacji wykonania planu produkcyjnego.

Systemy oparte o MPS maja również swoje wady i ograniczenia. Zakładają one bowiem, że proces produkcyjny nie ulega jakimkolwiek poślizgom i ograniczeniom. Aby zwiększyć funkcjonalność MPS, w praktyce korzysta się z systemów opartych o CRP (Planowanie Zapotrzebowania Na Zdolności Produkcyjne), który pozwala na określenie czy firma dysponuje odpowiednio wielkimi zdolnościami produkcyjnymi, pozwalającymi zrealizować poszczególne operacje produkcyjne.

Firmy, które korzystają tylko i wyłącznie z MPS mają duży problem z czynnikami produkcji. W takich firmach dochodzi często do bardzo nieoptymalnych decyzji, co powoduje generowanie wysokich kosztów funkcjonowania takich organizacji. W takich firmach często pojawia się niedobór bądź nadmiar możliwości produkcyjnych, zbyt duże zapasy surowców na magazynie, bądź co gorsza zbyt małe ich ilości, co powoduje przestoje na produkcji. Nie ma nic bardziej niszczącego w firmach produkcyjnych niż przestój na produkcji spowodowany brakiem surowca.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer