ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

QRM, czyli Quick Response Manufacturing- część 2

Podstawowe cechy QRM

Nowe metody realizacji operacji

Warto mieć na uwadze, że pewne metody służące redukcji kosztów wytwarzania w obecnych czasach są już zbyt mocno oderwane od rzeczywistości i tym samym nieskuteczne. Masowa produkcja, wydłużanie w nieskończoność partii produkcyjnych, aby choć minimalnie obniżyć koszt jednostkowy produkcji czy opieranie się tylko i wyłącznie na klasycznych rachunkach kosztów stoi w opozycji do nowoczesnego zarządzania skupiającego się na redukcji czasów realizacji działań biznesowych.

Przejście na redukcję czasów realizacji operacji i zwiększenie prędkości zamiany surowców na realne zyski firmy wymaga odejścia od skostniałych metod zarządzania i zmiany systemów wytwarzania, zaopatrzenia czy wszelkich działań pomocniczych w firmie.

Niepełne wykorzystanie zasobów

QRM wymaga zaakceptowania rzeczy, z którymi walczy klasyczny rachunek kosztów. Aby firma mogła przyśpieszyć realizację zleceń produkcyjnych musi w większości przypadków zaakceptować niepełne wykorzystanie zasobów. Nie jest to w tym kontekście marnotrawstwo zasobów. Firmy, które dążą do maksymalizacji wykorzystania zasobów, wydłużają sztucznie serie produkcyjne, starają się minimalizować czas przezbrojeń maszyn i urządzeń i…  natrafiają na wąskie gardła, co powoduje wydłużenie czasu realizacji zamówień.

Zmienność otoczenia powoduje, że nie sposób przewidzieć wszystkiego. W przypadku dążenia do wykorzystania w 100% posiadanych zasobów wcześniej czy później dojdzie do sytuacji, w której nawet minimalne zakłócenia w procesie spowodują wstrzymanie realizacji zleceń produkcyjnych. Będzie to skutkowało wydłużeniem czasu realizacji. Dlatego też dużo lepszym podejściem jest praca w oparciu o bufory znajdujące się w najbardziej newralgicznych miejscach funkcjonowania przedsiębiorstwa. QRM zaleca, aby organizacja dążyła do wykorzystania zasobów firmy na poziomie 70-80%.

Pomiar redukcji czasu jako główny wskaźnik efektywności firmy

Zmienność otoczenia, w której funkcjonuje firma powoduje, że tylko organizacje najbardziej elastyczne mają szansę osiągnąć sukces na rynku. Bycie elastycznym nie zawsze prowadzi do najbardziej optymalnej polityki kosztowej firmy. Z drugiej jednak strony prowadzi do jak najlepszego dostosowania się do potrzeb rynku, co jest o wiele bardziej korzystne dla firmy. Czas to zasób, którego nie można kupić ani zmagazynować. Firmy najszybciej dostosowujące się do potrzeb klientów będą w stanie uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną na rynku.

Dostosowanie łańcuchów dostaw

Aby móc realizować produkcję zgodnie z koncepcją QRM wymagane jest odpowiednie dostosowanie łańcuchów dostaw. Dostawcy powinni więc realizować dostawy w małych partiach i charakteryzować się wysokim wskaźnikiem terminowości realizacji dostaw. Dodatkowo ważne jest, aby ciągle podnosili jakość oferowanych wyrobów przy ciągłym dążeniu do redukcji kosztów wytwarzania.

Angażowanie pracowników w proces zmian

Pracownicy to najważniejszy zasób firmy, który decyduje o sukcesie bądź porażce firmy. Pracownicy decydują o powodzeniu wdrożenia usprawnień. Wdrożenie jakichkolwiek zmian wymaga odpowiedniego zarządzania pracownikami i stworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej. Istotne jest, aby pracownicy mieli poczucie, że ich działania i pomysły mają realny wpływ na funkcjonowanie firmy. Wtedy maleje opór przez zmianą, bo są one rozpatrywane przez pracowników jako ich własny wkład w rozwój organizacji.

POLCA- metoda kontroli przepływu materiałów

POLCA to koncept, który pozwala na kontrolę przepływu materiałów. Zawiera ona zarówno elementy systemu pull jak i push. Łączy więc tradycyjne koncepcje zarządzania z nowoczesnymi, takimi jak chociażby JIT.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer