ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

QRM, czyli Quick Response Manufacturing

Czas to zasób firmy, którego nie można kupić ani zmagazynować. W dzisiejszych czasach klienci oczekują realizacji zamówień coraz szybciej bez jakiegokolwiek uszczerbku na jakości. Czas więc jest również czynnikiem, który decyduje o pozycji konkurencyjnej firmy. Firmy za wszelka cenę dążą do skracania czasu wszystkich możliwych procesów, które funkcjonują w firmie od etapu projektowania i wytworzenia, a skończywszy na sprzedaży i dostarczeniu wyrobu odbiorcom. Jest to bowiem gwarant ograniczenia kosztów działalności i zwiększenia marży sprzedaży, co bezpośrednio przekłada się w pozytywny sposób na osiągany wynik finansowy. Dzięki temu firma jest również bardziej elastyczna. Jest w stanie szybciej dostosować się do zmieniającego się popytu i mody na rynku. Jest ona bowiem w stanie szybciej zaprojektować, wyprodukować i dostarczyć na rynek całkowicie nowy produkt, które będzie odpowiedzią na nowe potrzeby rynku.

Warto więc zatrzymać się na chwilę i poznać koncepcję QRM, czyli Quick Response Manufacturing. W skrócie rzecz ujmując QRM to strategia, której celem jest skrócenie czasów operacji produkcyjnych. Wymaga to odpowiedniego skupienia się całej firmy na tym celu i zmianie całego dotychczasowego sposobu myślenia. Jest to koncepcja, którą mogą wdrożyć zarówno firmy tworzące masowe produkty jak i te, które realizują jednostkowe zamówienia.

Korzyści QRM

Jest bardzo wiele korzyści wynikających z wdrożenia koncepcji QRM. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim:

  • wzrost jakości,
  • redukcję kosztów,
  • mocniejszą pozycję konkurencyjną na rynku,
  • eliminację strat i marnotrawstwa,
  • wyższy poziom obsługi klienta.

Istota funkcjonowania QRM

QRM często jest stosowane jako uzupełnienie technik związanych z lean manufactoringiem, six sigma, kaizen czy zarządzaniem przez jakość.

Firmy muszą stale dostosowywać się do wymagań rynku. Realia funkcjonowania na rynku są takie, że odbiorcy oczekują coraz niższych cen i coraz szybszej realizacji zamówień. Dlatego też wdrożenie takich technik i metod zarządzania jak JIT, kanban to konieczność, która pozwala firmom na adaptację do zmieniających się potrzeb rynku, na którym funkcjonują.

Dzięki eliminowaniu marnotrawstwa, firma jest w stanie efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby, co umożliwia optymalizację kosztów wytwarzania i osiągnięcie lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku.

Czas jako kluczowy zasób firmy

QRM jest jedną z koncepcji zarządzania skupiającą swoją uwagę na czasie. Jej zadaniem jest redukcja czasów realizacji wszystkich możliwych operacji w organizacji. Co więcej jest ona uzupełnieniem innych metod zarządzania czasem takich jak JIT, lean production czy elastyczne wytwarzanie.

Aspekt zewnętrzny

Można zauważyć dwa aspekty stosowania QRM- zewnętrzny i wewnętrzny. Pierwszy z nich- zewnętrzny skupia uwagę na dostosowaniu się do potrzeb klienta końcowego. Jak już wspomniałem kliencie oczekują coraz szybszych realizacji zamówień. Dlatego też każda organizacja powinna wytwarzać produkty szybko i o wysokiej jakości użytkowej, zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Aspekt wewnętrzny

Aspekt wewnętrzy z kolei skupia swoją uwagę na dostosowania wnętrza organizacji do realizacji tych potrzeb. Przejawia się do w dostosowaniu struktury organizacyjnej do szybkiego reagowania na zmienność rynku. Ważnym aspektem jest również odpowiednie dopasowanie systemów wytwarzania, logistyki i planowania produkcji. To wszystko będzie skutkowało redukcją czasów operacji biznesowych i spowoduje szybszą realizację zamówień produkcyjnych.

Koncepcja QRM ma na celu redukcję czasu realizacji operacji, aby poprawić jakość, zmniejszyć koszty funkcjonowania firmy i zlikwidować działania, które nie tworzą wartości dodanej dla odbiorców końcowych.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer