ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jak harmonogramować produkcję?

Dwa podstawowe typy harmonogramowania produkcji

Harmonogramować produkcję można w najróżniejszych horyzontach czasowych. W praktyce najczęściej funkcjonują plany ogólne i szczegółowe. Fakt, że istnieją różne harmonogramy nie oznacza, że mogą one funkcjonować niezależnie od siebie. Aby cały proces planowania miał ręce i nogi, muszą one być ze sobą ściśle powiązane. Jedne muszą wynikać z drugich. I tak plany szczegółowe powinny wynikać z planów ogólnych. Plany szczegółowe mają być bowiem po prostu ich uszczegółowieniem i zawierać więcej zmiennych, z którymi firma ma do czynienia podczas realizacji rzeczywistych procesów produkcyjnych. W planach szczegółowych uwzględnia się chociażby dysponowaną zdolność produkcyjną związaną z dostępnością zasobów takich jak czas pracy ludzkiej i maszyn czy związaną z dostępnością surowców.

Jak efektywnie harmonogramować produkcję?

Najbardziej szczegółowym rodzajem planowania jest harmonogramowanie. Jest to przełożenie planu produkcji na poszczególne operacje, których wykonanie warunkuje realizację zleceń produkcyjnych. Harmonogramowanie pozwala na takie rozłożenie wszystkich operacji produkcyjnych w czasie, aby firma mogła produkować w efektywny sposób, minimalizując ponoszone koszty i zrealizować wszystkie zamówienie w ściśle określonym terminie. Harmonogramowane pozwala więc określić termin rozpoczęcia i zakończenia zamówienia. Co więcej dzięki harmonogramowaniu firma jest w stanie określić kiedy rozpocznie i zakończy się dana operacja konkretnego zamówienia, która wykonywana jest na konkretnej maszynie czy w konkretnym gnieździe produkcyjnym.

Upraszczając nieco można więc powiedzieć, że dzięki harmonogramowi produkcji, firma wie: co, kiedy, gdzie i przez kogo będzie produkowane. Dzięki tak szczegółowemu zaplanowaniu produkcji, firma jest w stanie już na etapie zapytania ofertowego powiedzieć czy może przyjąć dane zlecenie produkcyjne i określić jego przybliżony termin wykonania. To bardzo ważne dla klientów końcowych. Dzięki temu firma buduje reputacje solidnego i rzetelnego dostawcy, co pomaga jej osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku.

Czy ja mogę harmonogramować?

Harmonogramowanie produkcji można wdrożyć w każdej firmie niezależnie od branży w której funkcjonuje. Opiera się one bowiem na pewnych żelaznych zasadach. Różnica jest tylko w metodach produkcji, poszczególnych operacjach produkcyjnych czy surowcach niezbędnych w procesie produkcyjnym.

Pierwsze skojarzenie z harmonogramowanie to gigantyczne firmy z branży automotive, które masowo produkują dane zamówienia. Harmonogramowanie można jednak wdrożyć niezależnie od tego czy firma produkuje seryjnie i masowo dany wyrób czy też produkuje jednostkowo na konkretne zamówienie klienta. W obu tych przypadkach znajdzie zastosowanie harmonogramowanie produkcji. Będzie się one jednak opierało na innych założeniach, W wyniku stosowania harmonogramowania, firma podniesie swoją efektywność i terminowość realizacji zleceń produkcyjnych.

Oczywiście możesz zignorować zamieszczone tutaj rady i zbagatelizować wpływ harmonogramowania na osiągniecie sukcesu przez firmę. Bardzo szybko jednak zetkniesz się ze ścianą i trafisz na poważne problemy. W pierwszej kolejności zaczną pojawiać się mikro postoje wywołane drobnymi opóźnieniami w dostawach czy awariami maszyn. Z czasem te mikro postoje będą coraz większe, częstsze i wpłyną na spadek terminowości realizacji zleceń produkcyjnych. To bardzo szybko spowoduje odpływ klientów i ich gotówki do konkurencji.

Jak zacząć harmonogramować produkcję?

Wielu przedsiębiorców broni się przed harmonogramowaniem produkcji ze względu na fakt, że jest to  bardzo trudny i złożony proces, który dodatkowo wymaga wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych, które są bardzo kosztowne.

Jest to poniekąd prawda. Na rynku jednak znajdują się proste we wdrożeniu i obsłudze narzędzia, na które może sobie pozwolić nawet mała firma, a które z powodzeniem pomogą w harmonogramowaniu produkcji.

Pozwolą one przede wszystkim na rozbiciu danego zamówienia na jego części składowe w postaci poszczególnych operacji czy narzędzi i surowców niezbędnych do jego wykonania.

Będziesz również wiedział na jakim etapie produkcji jest dane zlecenie wskutek bieżącego raportowania postępu prac. Dodatkowo będzie otrzymywał informacje o wszelkich opóźnieniach czy problemach na produkcji, a to pozwoli bardzo szybko je rozwiązywać.

Takie oprogramowanie pozwoli na standaryzację prac produkcyjnych i ustalenie jasnych i przejrzystych procedur działania.

To wszystko przełoży się bardzo szybko na poprawę wydajności i wzrost efektywności działania. Będzie to miało odbicie w osiąganej rentowności sprzedaży i zysku finansowym. Inwestycja w tego typu oprogramowanie bardzo szybko się zwróci i zacznie generować dla ciebie duże zyski.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer