ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Industry 4.0, czyli co?

Gdzie się człowiek nie obejrzy tam słyszy o Industry 4.0.

Industry 4.0, czyli co?

Industry 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa to chwytliwa nazwa wskazująca, że jesteśmy w czasach kolejnej przemiany jaka zachodzi na naszych oczach wśród firm produkcyjnych. Jest to zmiana dotycząca zarówno organizacji zarządzania produkcji jak i wykorzystywanej technologii, która ma na celu podnieść wydajność pracy.

Jak sama nazwa wskazuje jesteśmy w trakcie czwartej rewolucji przemysłowej. Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia mechanizacji procesów produkcyjnych dzięki wynalezieniu silnika parowego. Druga rewolucja była związana z elektrycznością, co pozwoliło zwiększyć serie produkowanych wyrobów gotowych. Trzecia rewolucja przemysłowa z kolei charakteryzowała się tym, że zaczęto wykorzystywać komputery. Dzięki temu możliwe było wykorzystanie programowalnych maszyn i robotów, które zautomatyzowały proces produkcyjny, a także umożliwiły szybszą i bardziej elastyczną produkcję. To właśnie dzięki komputerom możliwa była automatyzacja procesów produkcyjnych.

Każda tzw. ewolucja przemysłowa była niejako przełomową zmianą w prowadzeniu biznesu produkcyjnego. Zmieniała całkowicie reguły gry. To co początkowo uznawano za modę, za jakiś czas stawało się standardem. Firmy musiały zaakceptować zmiany jakie wprowadzały kolejne rewolucje przemysłowe, aby utrzymać się na rynku i być w stanie konkurować z innymi firmami z branży.

Czym jest jednak jest Industry 4.0?

Industy 4.0 to przede wszystkim integracja. Dzięki rozwojowi Internetu i szerokiemu rozwojowi systemów, które łączą różne obiekty w sieć, można zrobić krok do przodu w drodze rozwoju organizacji produkcyjnych. Pozwoli to na wygodne i skuteczne zarządzanie zakładem produkcyjnym.

Firma to system złożony z pewnych działów funkcjonalnych. Są one odpowiedzialne za realizację pewnego wycinka funkcji, które realizuje firma. Co więcej, te poszczególne komórki funkcjonalne w celu skutecznego działania muszą sprawnie współdziałać z innymi. Kluczowe jest więc połączenie ich w sieć, w ramach której będzie następował odpowiedni przepływ informacji.

To jest właśnie istota Industry 4.0 - informacja

To właśnie informacja pozwala podejmować odpowiednie decyzje szybko, wykorzystując nadarzające się szanse i minimalizując zagrożenie i ryzyko, gdy coś idzie nie po naszej myśli. Takie decyzje nie są złotymi strzałami, ale opierają się na rzetelnych i wiarygodnych danych. Odpowiedni przepływ informacji w organizacji integruje pracę ludzi i maszyn i powoduje wzrost wydajności działania.

Skoro mam program do planowania produkcji to już nie potrzebuje planisty!

Industry 4.0 nie ma na celu zastąpienie ludzi komputerami i algorytmami. Jego głównym celem jest wzrost wydajności. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy standardowe i automatyczne czynności będą wykonywane przez maszyny czy komputery, a człowiek skupi się na tych działaniach, których żaden komputer nie jest w stanie wykonać. Wiążą się one bowiem z czynnościami, w których niezastąpiony jest ludzki umysł.

Jak to wygląda w praktyce?

Dzięki odpowiedniej informatyzacji i automatyzacji można zrezygnować z klasycznych odpraw w pracy. Kierownicy niższego szczebla wraz z zespołem produkcyjnym tracili do tej pory na to swój cenny czas. Teraz dzięki odpowiedniej informatyzacji można z tego zrezygnować, a system sam będzie delegował pracę w oparciu o dysponowane dane i kryteria pilności.

Pracownik, który melduje się na stanowisku pracy wyposażone w terminal komputerowy, od razu widzi jakie zadania ma danego dnia do wykonania.

Kierownictwo niższego szczebla na bieżąco może śledzić postęp prac. Na koniec dnia menedżer otrzymuje pełen raport produkcyjny wraz z rekomendacjami, które pomogą usprawnić proces produkcyjny i ograniczyć koszty działalności.

Kluczowa jest tutaj jak największa automatyzacja procesów. Dzięki temu pewne nieprawidłowości i problemy są wychwytywane w czasie rzeczywistym i można szybciej na nie zareagować. System dużo wcześniej sygnalizuje problem niż miałoby to miejsce przy klasycznym zarządzaniu procesem produkcyjnym.

Z automatyzacji mogą skorzystać pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych w firmie. Każda bowiem z takich komórek ma swoje problemy, które mogą zostać rozwiązane dzięki automatyzacji. Dzięki temu firma jest w stanie zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

Bariery wejścia do Industry 4.0

Wadą Industry 4.0 są tzw. bariery wejścia. Odpowiednie wdrożenie w firmie filozofii Industry 4.0 jest trudne. Wymaga to odpowiedniego zorganizowania procesów w organizacji. Zmiana, która jest motorem każdego rozwoju musi wychodzić od najwyższego kierownictwa. Na najwyższych szczeblach zarządzania musi zapaść decyzja o podążania drogą Industry 4.0. Wymaga to zmiany mentalności i poświęcenia zasobów, aby takie zmiany w firmie wprowadzić. Taka inwestycja jednak bardzo szybko się firmie zwraca. Osiąga ona bowiem bardzo duże korzyści kosztowe i tym samym jest zdolna do generowania wyższych zysków.

Odpowiednio wdrożony system informatyczny w duchu Industry 4.0 pozwala na zmniejszenie operacji związanych z zarządzaniem procesem produkcyjnym. Dzięki temu, że część zadań kierownictwa firmy przejmują systemy informatyczne, mogą oni skupić się na najważniejszych rzeczach, które w bezpośredni sposób przyczynią się do rozwoju organizacji i do zwiększenia jej zysków.

Odpowiedni system informatyczny będzie doskonale sprawdzał się zarówno w produkcji seryjnej jak i jednostkowej. System taki powinien być na tyle elastyczny, aby spełniał swoje zadanie w najróżniejszych branżach, niezależnie od wielkości firmy i jej podstawowej strategii działania.

Zalety wdrożenia Industry 4.0

Głównym celem Industry 4.0 jest podniesienie wydajności i gospodarności organizacji, co prowadzi do wzrostu jej konkurencyjności na rynku. Każde bowiem zmniejszenie marnotrawstwa i lepsze wykorzystanie zasobów ma bardzo poważne implikacje. Z jednej strony zmniejszenie kosztów działalności od razu przynosi korzyści w postaci większej marży sprzedaży i większym wygenerowanym wyniku finansowym (przy niezmienionych innych warunkach funkcjonowania). Z drugiej strony, takie działanie prowadzi dodatkowo do większej wartości generowanej dla klientów (chociażby w postaci szybszej i bardziej terminowej realizacji zamówień). To powoduje oprócz finansowych krótkoterminowych pozytywów, również długoterminowe korzyści w postaci wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej na rynku.

Wszystkie realizowane procesy w firmie korzystają na wdrożeniu Industry 4.0. Zostaje usprawniona komunikacja międzywydziałowa. Jest ona szybsza, co pozwala na szybsze reagowanie na odchylenia od normy. Industry 4.0 pozwala na sprawniejszą delegację zadań i kontrolę realizacji wykonania poszczególnych zleceń produkcyjnych. Zyskuje również logistyka, ponieważ dużą część zadań przejmuje na siebie nieomylny system. Zostaje więc wyeliminowane najsłabsze ogniwo jakim jest człowiek. Człowiek, który wykonując rutynowe czynności popełnia błędy. W przypadku systemu tego problemu nie ma. System się nie myli. Działa cały czas według przyjętego algorytmu, w oparciu o dane, które zostały mu dostarczone.

Industry 4.0 pozwala automatyzować wiele procesów biznesowych. Pomaga w zamawianiu towarów, raportowaniu czy też analizie danych. Uwalnia czas pracowników, ponieważ system informatyczny przejmuje na siebie dużą część ich obowiązków związanych ze żmudnymi i powtarzającymi się obowiązkami.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer