ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Okno czasowe, czyli planowanie pracy magazynu

Wiele firm produkcyjnych i dystrybucyjnych boryka się z problemem odpowiedniego planowania pracy związanej z pracą magazynu. Wymaga to bowiem odpowiedniej komunikacji między działem logistyki, zakupów, magazynem i dostawcami. Dostawy realizowane są wspólnie przez bardzo dużą grupę osób. Kluczowym więc aspektem jest ich odpowiednia współpraca, komunikacja i koordynacja ich działań.

Aby było to możliwe należy wyposażyć ich w odpowiednie narzędzi informatyczne, które spinałoby w jedną całość cały obrót informacyjny między tymi działami. Umożliwiłoby to wspólne planowanie pracy magazynu. Dzięki temu firma będzie w stanie bilansować pracę na magazynie. Uniknie w ten sposób piętrzących się kolejek samochodów ciężarowych, których magazyn nie będzie w stanie efektywnie obsłużyć. Skróci się dzięki temu czas obsługi jednego auta, co wpłynie pozytywnie na koszty w całym łańcuchu dostaw.

Magazynierzy, którzy będą mieli odpowiednio wcześniej zaplanowaną pracę, będą mogli przygotować się na rozładunek czy załadunek danego samochodu. Co pozytywnie wpłynie na skrócenie czasu realizacji obsługi danego samochodu.

Dzięki wykorzystaniu odpowiedniego systemu informatycznego, dostawca na bieżąco może śledzić, kiedy bez zbędnego czekania zostanie obsłużony przez magazyn. Dzięki na bieżąco aktualizowanemu harmonogramowi oczekiwanych dostaw, magazyn z góry wie kiedy i do jakich dostaw musi się przygotować, by jeszcze bardziej skrócić czas realizacji obsługi dostawców.

Z drugiej strony dostawcy określają kiedy dostarczą dany towar. To pozwala w jeszcze większym stopniu panować nad dostawami i weryfikować terminowość danego dostawcy. Odpowiedni system raportowania wskaże również jak efektywnie pracuje dział magazynu. Dzięki temu kierownictwo firmy będzie dysponowało odpowiednim zakresem informacji pozwalającym podejmować racjonalne decyzje.

Odpowiedni system informatyczny zasilony w odpowiednie dane jest w stanie sam przeliczyć czas obsługi danego auta i odpowiednio zakolejkować danego dostawcę w harmonogramie.

Podobnie sytuacja będzie wyglądać w sferze dystrybucji, czyli podczas organizacji załadunków wyrobów gotowych.

Łatwo też zauważyć, że sam proces planowania został przerzucony na system informatyczny, a to pozwala w dużym stopniu odciążyć z tego obowiązku dział logistyki. Jak więc widać tego typu rozwiązania przynoszą wiele korzyści, które pozwalają firmie obniżyć koszty prowadzenia logistyki.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer