ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Elastyczne planowanie produkcji – część 2

Jak jednak z sukcesem połączyć produkcję seryjną i produkcję jednostkową?

Jak znaleźć tego mitycznego Świętego Graala, którego nieustannie poszukują menedżerowie produkcji?

A może on w ogóle nie istnieje i nie można efektywnie produkować zarówno w dużych seriach jak i jednostkowo na specjalne zamówienie klienta?

Czy jest w ogóle możliwe, aby firma była na tyle elastyczna, aby dostosować swoją produkcję do różnej skali zamówień, do konkretnych potrzeb klienta i jednocześnie być konkurencyjną cenowo na rynku?

To wszystko jest możliwe, ale należy się do tego odpowiednio przygotować i wdrożyć odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne.

SMED

Jednym z takich rozwiązań jest SMED, który pozwala na redukcję czasów przezbrojeń. Metoda ta zakłada wykonywania jak najwięcej prac związanych z przezbrojeniem maszyny bez konieczności jej zatrzymywania. Dodatkowo metoda ta kładzie duży nacisk na wykorzystanie dodatkowego oprzyrządowania, które przyspieszy i ułatwi przezbrojenie maszyny. W zależności od firmy, SMED potrafi skrócić średni czas przezbrojeń nawet o kilkadziesiąt procent. Proszę zauważyć, że czas ten dodatkowo można wykorzystać na produkcję i generowanie wartości dla klienta. To realnie widoczne korzyści, które przekładają się na osiągane przez firmę wyniki finansowe.

Planowanie produkcji

Kolejnym obszarem, któremu warto się przyjrzeć jest proces planowania produkcji.

Elastyczność w przypadku planowana produkcji to zdolność do prostego i co ważniejsze, natychmiastowego wprowadzania zmian i modyfikacji harmonogramu. Takie zmiany są konieczne z wielu powodów. Do najważniejszych z nich zalicza się chociażby:

 • awaria maszyny,
 • niedostępność zasobów w postaci surowców czy nieobecności pracowników produkcyjnych,
 • pozyskanie nowego zlecenia,
 • sytuacja losowa, która obniżyła okresowe możliwości produkcyjne firmy,
 • niezrealizowanie planu produkcyjnego ze względu na mniejszą wydajność pracy niż zakładana,
 • zmiana priorytetów ważności wykonania poszczególnych zleceń produkcyjnych.

Im bardziej skomplikowane i złożone są procesy produkcyjne, tym trudniejsze jest planowania produkcji. Ma to związek z uwzględnieniem coraz to większych ilości zmiennych. Zmiana jednego z parametrów wpływa w bardzo dużym stopniu na efektywność całego procesu planowania produkcji. Dlatego tak ważne jest, aby natychmiast reagować na wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od normy podczas realizacji procesu produkcyjnego.

Jak zachować elastyczność?

Im bardziej skomplikowane procesy i im bardziej dynamiczne otoczenie, w którym firma funkcjonuje, tym więcej zadań musi delegować na niższe szczeble organizacyjne. Musi coraz niżej delegować obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność, aby sprostać szybkim zmianom, jakie mają miejsce w otoczeniu rynkowym i w samej firmie. Bardzo ważne jest również wdrożenie w jak największym stopniu automatyzacji procesu planowania, które umożliwi tworzenie alternatywnych scenariuszy i umożliwi wybór najbardziej optymalnego rozwiązania z punku widzenia korzyści osiąganych przez firmę.

Dzięki możliwości szybkiemu tworzenia scenariuszy planista może testować najróżniejsze scenariusze związane chociażby z niedostępnością pewnych zasobów, skróceniem bądź też wydłużeniem danej partii produkcyjnej czy też podzieleniem danej partii produkcyjnej na mniejsze. Dzięki temu będzie on dysponował odpowiednim zakresem informacji, który pomoże mu podjąć najbardziej optymalne decyzje w danej sytuacji. Na rynku istnieje wiele rozwiązań informatycznych, które umożliwiają tworzenie scenariuszy produkcji i które pomagają w podejmowaniu optymalnych decyzji.

Kryteria

Przy planowaniu scenariuszowym pierwszym zadaniem planisty jest dobór odpowiednich kryteriów według których będą tworzone poszczególne harmonogramy produkcyjne. Kryteria te wynikają z celów jakie firma chce osiągnąć w związku z realizacją procesu planowania produkcji. Cele te są sprawą indywidualną i zależą od strategii konkretnej firmy, a także od warunków w jakich dana firma funkcjonuje. Nieco uogólniając ten temat można jednak powiedzieć, że najczęściej wykorzystywanymi kryteriami w budowaniu harmonogramów produkcyjnych są:

 • priorytety wykonania poszczególnych zamówień wynikające z oczekiwanego terminu dostawy przez klienta końcowego,
 • dostępność zasobów w postaci surowców niezbędnych do zrealizowania procesu produkcyjnego,
 • wymagany termin wykonania zamówień produkcyjnych,
 • minimalizacja czasów realizacji zleceń produkcyjnych,
 • minimalizacja liczby przezbrojeń,
 • maksymalizacja obłożenia maszyn produkcyjnych.

Oczywiście takich kryteriów może być dużo więcej. Wszystko zależy od potrzeb danej firmy. Nie można z góry narzucić określonych kryteriów danej firmie. Każda firma jest bowiem inna i wymaga indywidualnego podejścia do procesu planowania. Nie istnieje jedna złota recepta do wdrożenia we wszystkich firmach.

System informatyczny

Odpowiedni system informatyczny jest bardzo pomocny w poszukiwaniu optymalnego harmonogramu produkcji. Optymalnego oczywiście pod względem przyjętych kryteriów. Dzięki temu zakup i wdrożenie takiego systemu jest dla firmy opłacalne, ponieważ z dnia na dzień pozwala na szybkie i sprawne realizowanie nawet jednostkowych zleceń. Taki system w szybki sposób pozwala reagować na pojawiające się szanse i zagrożenia podczas realizacji procesu produkcyjnego.

Dzięki temu firma staje się elastyczna i może uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną, która będzie trudna do skopiowania przez jej konkurentów. Na zewnątrz firmy nie widać z czego tak naprawdę wynika jej elastyczność, więc konkurenci nie są w stanie skopiować jej dobrych wzorców funkcjonowania.

Elastyczność funkcjonowania pozwala również w większym stopniu spenetrować obsługiwane rynki, a także poszerzyć swoją ofertę i grupę docelową wchodząc i zdobywając szturmem nowe rynki, dotąd nie obsługiwane. To wszystko przełoży się na drastyczny wzrost sprzedaży i tym samym zysków firmy.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer