ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Czy potrzebujesz systemu informatycznego, aby skutecznie planować produkcję?

Nie potrzebuję systemów informatycznych bo prowadzę mała firmę

Wśród mikro czy małych przedsiębiorstw panuje przekonanie, że ze względu na rozmiary prowadzonej działalności, mogą prowadzi biznes bez korzystania z narzędzi informatycznych.

Jak jednak jest w rzeczywistości?

Kosztowne planowanie produkcji

Teoretycznie w przypadku bardzo malej firmie i bardzo prostym procesie produkcyjnym prawdą jest, że można wszystko zaplanować i dopilnować na kartce papieru. Jest to jednak tylko jedna strona medalu, ponieważ takie działanie jest skrajnie nieefektywne w XXI wieku. Jeżeli w tego typu firmie nie ma wdrożonego żadnego systemu informatycznego do planowania i dodatkowo prezes firmy nie widzi konieczności takiego wdrożenia to zarządzania taką małą firmą jest bardzo trudne i czasochłonne.

Kierownictwo firmy musi bardzo wiele czasu spędzić na ręcznym planowaniu i uwzględnianiu wszystkich zmiennych i ograniczeń wpływających na proces planowania i harmonogramowania produkcji. Każda, nawet drobna zmiana obraca w pył cały misternie zbudowany plan produkcji i należy ten żmudny proces powtórzyć, aby stworzyć plan możliwy do wykonania. Kolejną konsekwencją takiego działania jest fakt, że kierownictwo firmy jest zajęte planowaniem i kontrolą i koniec końców brakuje już czasu na najważniejsze ich zadania jakim jest rozwój firmy i generowanie coraz większych zysków. Pamiętaj, że im więcej zleceń tym więcej pracy musisz włożyć w zaplanowanie i kontrolowanie procesu produkcji.

System informatyczny

Wsparcie narzędzi informatycznych w dzisiejszych czasach to konieczność. Nie wyobrażam sobie, że jakiekolwiek firmy mogą bez nich funkcjonować. Wsparcie narzędzi informatycznych to już dzisiaj nie konieczność ponoszenia dodatkowych zbędnych kosztów, ale niezbędna inwestycja, która bardzo szybka zwraca się z nawiązką. Jedyną rzeczą, której nie możesz kupić jest twój czas. Pamiętaj o tym kiedy następnym razem będziesz rozważał sensowność inwestycji w rozwiązania informatyczne.

Dobierz rozwiązanie do własnych potrzeb

Rozwiązania informatyczne w oczach większości przedsiębiorców jawią się jako wielotysięczne czy nawet milionowe inwestycje. Tak jest tylko w niektórych przypadkach. Na rynku można nabyć oprogramowanie na każdą kieszeń w zależności od potrzeb i dysponowanego budżetu. Nie musisz się więc obawiać, że prowadząc mały czy średni biznes będziesz zmuszony do nabywania kombajnów do planowania produkcji z wieloma funkcjami, z których pewnie i tak nie będziesz korzystał. Możesz nabyć rozwiązania o bardzo korzystnej cenie w porównaniu do oferowanych korzyści wynikających z wdrożenia i użytkowania oprogramowania do planowania produkcji. Kluczową kwestią jest tutaj optymalizacja inwestycji w oprogramowanie. 

Cały czas ze strony Unii Europejskiej jest nacisk na informatyzowanie firm produkcyjnych. Można na ten cel pozyskać dotacje i grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Z roku na rok wzrastają nakłady na cyfryzację i informatyzację przedsiębiorstw w całej Europie.

Chciałbym zwrócić twoją uwagę na rozwiązania informatyczne, które często są marginalizowane, ale charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem ceny do korzyści jaki przynosi ich wdrożenie.

Arkusz kalkulacyjny Excel

Najbardziej popularnym narzędziem do wszelkich analiz jest arkusz kalkulacyjny Excel. Jest to narzędzie o bardzo dużych możliwościach. Dzięki temu można go zaadaptować do wykonywania różnych zadań w firmie. Jednym z takich zadań jest tworzenie planów i harmonogramów produkcji.

Zaletą tego narzędzia jest fakt, że Excel w podstawowej obsłudze jest bardzo prostym narzędziem, dzięki któremu możesz w lepszy sposób kontrolować proces produkcji. Jest to bardzo elastyczne narzędzie, które można dostosować pod specyfikę funkcjonowania każdej firmy produkcyjnej. Pozwala również na wizualizację danych w odpowiedniej, łatwej do analizowania formie.

Elastyczność oprogramowania ma jednak również drugą stronę medalu. Trzeba poświęcić sporo ilości czasu na dostosowanie go do realiów prowadzonego procesu produkcji, aby mógł spełniać swoją funkcję i pomagać w planowaniu produkcji.

Samo tylko przeniesienie danych z kartki papieru do arkusza kalkulacyjnego Excel tak naprawdę niewiele pomoże, jeśli w dalszym ciągu przedsiębiorcy będą uzupełniać dane i przeliczać wszystko ręcznie, aby uzyskać informacje o terminie realizacji danego zlecenia produkcyjnego uwzględniającego wszystkie spóźnione dostawy surowców czy zmniejszenia wydajności pracowników na hali produkcyjnej.

Aplikacje w Excelu

Do klasycznych arkuszy kalkulacyjnych można dzięki językowi VBA dodać inteligencję, ale wymaga to od planistów posiadania odpowiedniej specjalistycznej wiedzy z tego zakresu.

Wiele firm ma również problemy z odpowiednim nadzorem nad zmianami w standardowych arkuszach kalkulacyjnych, co prowadzi do utraty kontroli nad kolejnymi wersjami arkuszy.

Excel z pewnością jest krokiem w dobrą stronę, ale jeżeli planowanie i harmonogramowanie produkcji ma przynieść oczekiwane rezultaty to należy od razu zainwestować chociażby w aplikacje pisane w Excelu, a sam Excel traktować jako interfejs komunikujący się z bazą danych.

Aplikacje w Excelu są narzędziem, które pomagają usprawniać zarządzanie produkcją. Wdrożenie takiej aplikacji jest bardzo szybkie i tym samym szybko zaczyna zarabiać na siebie. Co więcej, interfejs jest intuicyjny i opiera się na znanym wszystkim arkuszu kalkulacyjnym Excel. Dzięki temu odchodzi inwestowanie w wielodniowe szkolenia z obsługi tego typu programów. Dlatego też praktycznie z dnia na dzień można w pełni wykorzystywać możliwości takiej aplikacji.

Korzyści z wdrożenia aplikacji w Excelu

Dzięki takiej aplikacji można osiągnąć następujące korzyści:

  • skrócenie czas realizacji zleceń produkcyjnych,
  • zwiększenie wskaźnika terminowości realizacji zleceń produkcyjnych,
  • poprawienie komunikacji z klientem końcowym, który będzie na bieżąco informowany o statusie realizacji jego zlecenia produkcyjnego,
  • poprawa kontroli statusu realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych,
  • obniżka kosztów, dzięki zwiększeniu wykorzystania dysponowanych zasobów,
  • zwiększenie wydajności na produkcji, dzięki precyzyjnie określonej liście zadań do wykonania na każdej zmianie roboczej z podziałem na gniazda robocze i poszczególnych pracowników.

Reasumując taka aplikacja przede wszystkim pozwala zaoszczędzić energię i czas tracony na dowiadywanie się: co, gdzie, kiedy i na jakim etapie. Aplikacja usprawnia przepływ informacji i pozwala na szybsze podejmowanie decyzji i reagowanie na niespodziewany rozwój sytuacji. W związku z faktem, iż procesy produkcyjne są coraz bardziej skomplikowane, a łańcuchy dostaw coraz bardziej złożone, aplikacje tego typu zyskują na znaczeniu. Są one bowiem odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania firm produkcyjnych.

Dzięki relatywnie niskiej inwestycji można osiągnąć fenomenalne rezultaty. Firmy są w stanie znacznie przyśpieszyć realizację zleceń produkcyjnych, zwiększyć poziom terminowości realizacji zleceń produkcyjnych, ograniczyć koszty swojej działalności i co najważniejsze zwiększyć generowany wynik finansowy.

Firma zwiększa kontrolę nad procesami realizowanymi w firmie, co w konsekwencji prowadzi do wdrożenia  wielu nowych usprawnień i likwidacji problemów, o których istnieniu firma nie miała pojęcia.

Tego typu aplikacje rekomenduję wszystkim firmom produkcyjnym niezależnie od branży, w której funkcjonują, ich wielkości czy etapu rozwoju. Jest to pierwszy krok na zrewolucjonizowaniu swojej działalności, zbudowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku i generowaniu coraz większej wartości dla swoich klientów.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer