ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Planowanie zdolności produkcyjnych – część 2

Dane wejściowe i wyjściowe

Nie będzie to raczej dla Ciebie odkrywcze jeśli stwierdzę, że użyteczność narzędzi takich jak CRP jest uzależnione od danych wejściowych. To właśnie one w dużej mierze przekładają się na dane wynikowe wypływające z CRP. Musisz dysponować dokładnymi i aktualnymi danymi, aby wyniki CRP pomogły ci podejmować racjonalne decyzje w sferze planowania produkcji.

Jakich danych potrzebuję?

Aby skutecznie wykorzystywać mechanizm CRP musisz przede wszystkim gromadzić dane związane z:

  • zleceniami produkcyjnymi,
  • marszrutami technologicznymi,
  • MRP – Material Resource Planning,
  • kalendarzami czasu pracy ludzi i maszyn,
  • bieżącym etapem realizacji zleceń produkcyjnych. 

Określ dostępną zdolność do produkcji

W dobie wszechobecnej rzadkości i ograniczeń, podczas ustalania dostępnych zdolności produkcyjnych musisz wziąć pod uwagę wiele czynników i ograniczeń. Oczywiście te czynniki będą zależały od konkretnej firmy. Bez względu na wszystko, one zawsze będą istnieć i musisz to mieć na uwadze.

Twoja możliwość produkcyjna jest uzależniona od zasobów jakie są niezbędne do wyprodukowania danego wyrobu gotowego i od otwartych już zleceń produkcyjnych.

Musisz posiadać wiedzę o swoich maksymalnych zdolnościach produkcyjnych. Maksymalna zdolność produkcyjna to wielkość produkcji możliwa do zrealizowania w sytuacji, w której produkcja przebiega bez jakichkolwiek zakłóceń w całym rozpatrywanym przedziale czasu.

Pamiętaj jednak, że nie możesz swojej maksymalnej zdolności produkcyjnej przyjąć do kalkulacji CRP. Życie nie jest idealne i opieranie się na idealnych założeniach zawsze doprowadzi cię do problemów z terminową realizacją zleceń produkcyjnych. Musisz opierać się na rzeczywistej zdolności produkcyjnej, która niestety w wielu przypadkach jest dużo niższa niż ta, z którą mamy do czynienia w idealnej sytuacji.

Jak określić rzeczywistą dostępność zasobów?

Są tak naprawdę dwa sposoby na określenie dostępności zasobów.

Jednym z nich jest opieranie się na danych historycznych. Nie jest to jednak najlepszy sposób. Dodatkowo może być używany tylko i wyłącznie przez firmy o stabilnych planach sprzedaży i charakteryzujących się produkcja w dużych seriach. Dane historyczne pokazują rzeczywistą produkcję w przeszłości. Po pomnożeniu ilości wyprodukowanych sztuk przez ilość roboczo- czy maszynogodzin będziesz dysponował danymi pokazującymi rzeczywistą dostępność zasobów. Warto takie dane zestawić wraz z dysponowaną wówczas maksymalną zdolnością produkcyjną, aby zobaczyć jak kształtował się poziom wykorzystania zasobów.

Drugi sposób określania dostępności zasobów jest przeze mnie gorąco rekomendowany. Wdrożenie tej metody jest trudniejsze i wymaga większego zakresu informacji wejściowych. Opiera się ona bowiem o dostępny czas (czyli maksymalną dostępność zasobu), jego wykorzystanie i wydajność.

Zgodnie z takim podejściem rzeczywistą zdolność produkcyjną można obliczyć mnożąc całkowity czas dostępny, stopień wykorzystania i poziom wydajności.

Rated capacity [h]= czas dostępny [h] x wykorzystanie [%] x wydajność [%]

Czas dostępny to czas wynikające z przyjętego w danej firmie kalendarza czasu pracy i wynikającego z niego ilości godzin, w których dany zasób wytwórczy może w danym okresie pracować.

Wykorzystanie to iloraz między ilością godzin faktycznie przepracowaną a ilością godzin dostępnych.

Wydajność z kolei to w tym przypadku to stosunek godzin rzeczywistych do godzin zaplanowanych.

Skrupulatne ustalenie rzeczywistej dostępności zasobów to rzecz niezbędna, aby wyniki analizy CRP były pomocne przy podejmowaniu decyzji.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer