ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Planowanie zdolności produkcyjnych – część 1

Planowanie zdolności produkcyjnych to jedno z podstawowych zadań każdego planisty produkcji. Pominięcie tego procesu prowadzi zawsze do opłakanych w skutkach decyzjach firmy.

Jak bowiem bez wiedzy dotyczącej wielkości zdolności produkcyjnej można potwierdzić klientowi termin wykonania jego zamówienia?

Brak znajomości zdolności produkcyjnych prowadzi niemal w każdym wypadku do przekroczenia terminu wykonania zleceń produkcyjnych albo do bardzo nieefektywnego wykorzystania zasobów. W każdej z wyżej wymienionych sytuacji prowadzi to do bardzo poważnych konsekwencji. Firma musi ponieść bardzo wysokie koszty w wyniku podjęcia błędnych decyzji.

W przypadku nagminnego niedotrzymywania terminów wykonania zleceń, w dłuższym okresie firma traci klientów, a co za tym idzie i przychody ze sprzedaży. W dobie wysokiej konkurencji nie ma nic gorszego niż utrata stałych klientów. Pozyskanie nowych zamówień od stałego klienta jest dużo tańsze niż zdobycie nowego klienta.

W drugiej sytuacji, czyli w przypadku mocno zachowawczego przyjmowania zleceń produkcyjnych w obawie przed przekroczeniem możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa, zasoby są nieefektywnie wykorzystywane. Firma co prawda dotrzymuje obiecanych terminów realizacji, ale z drugiej strony w wielu przypadkach jest gotowa produkować dużo, dużo więcej.

W dzisiejszych czasach nie ma więc możliwości, aby efektywnie zaplanować produkcję bez dogłębnej analizy zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Co więcej, taka analiza powinna być prowadzona na kilku poziomach szczegółowości w zależności od przyjętego horyzontu czasowego. Na etapie decyzji o przyjęciu danego zlecenia i określenie wstępnego terminu, taka analiza powadzona jest na dużym poziomie ogółu. Z kolei analiza zdolności produkcyjnych pod kątem harmonogramowania dziennej produkcji musi już wykazywać się dużą szczegółowością. Analiza zdolności produkcyjnych najczęściej realizowania jest dzięki technice CRP.

CRP – co to w ogóle jest?

CRP (Capacity Requirement Planning) , czyli planowanie zdolności produkcyjnych to mechanizm kontrolny, który odpowiada na pytanie, czy przyjęte do realizacji zlecenia są możliwe do realizacji w określonych wcześniej terminach.

Na czym polega taka analiza?

W pierwszej kolejności planista analizuje jakimi wolnymi zasobami dysponuje w przyjętym przedziale czasowym. Następnie konfrontuje to z zasobami, które są wymagane, aby sprostać przyjętym zamówieniom. Dzięki temu w bardzo prosty sposób planista jest w stanie odpowiedzieć jakie zasoby są nadmiarowe w firmie, a jakich zasobów będzie firmie brakowało w danej ramie czasowej. To wszystko powoduje, że planista nie musi czekać z założonymi rękami i modlić się o cud, ale może podjąć odpowiednie działania, aby wyrównać poziom zasobów wymaganych i zasobów dostępnych.

Zmiana posiadanych zasobów czy zmiana zapotrzebowania na zasoby?

Planista może np. podjąć decyzję w dwóch sferach: zmiany posiadanych zasobów albo zmodyfikowania w pewien sposób zapotrzebowania na zasoby.

W jaki sposób mogę zmienić posiadane zasoby?

Zmianę ilości posiadanych zasobów można na różnoraki sposób. Wszystko zależy od specyfiki twojej działalności. Można to uczynić np. poprzez:

  • zredukowanie bądź zwiększenie liczby zmian roboczych,
  • okresowe uruchomienie nadgodzin ,
  • przesuniecie pracowników z miejsc, gdzie występuje nadmiar siły roboczej w miejsca, gdzie występuje niedobór siły roboczej,
  • pewne modyfikacje w technologii produkcji, które mogą prowadzić do zmniejszenia czasów wykonania,
  • zlecenie pewnych operacji do firm kooperacyjnych.

Zapotrzebowanie na zasoby można również zmodyfikować poprzez:

  • zmianę wielkości zamówienia,
  • zmianę terminów realizacji zleceń produkcyjnych,
  • zakup produktów gotowych bądź półwyrobów w firmach konkurencyjnych.

CRP znajduje się gdzieś pomiędzy Głównym Planem Produkcji a szczegółowym harmonogramem jeżeli chodzi o jego szczegółowość i dokładność. Dlatego też nie przez wszystkie firmy jest on wykorzystywany. Jak każde inne narzędzie tak również i CRP powinien być stosowany tylko i wyłącznie, gdy dane przedsiębiorstwo ma w tym zakresie taką potrzebę.  produkcyjnych, przedsiębiorstwa opierają się raczej na Głównym Planie Produkcji i szczegółowym harmonogramie produkcji.

CRP doskonale zdaje egzamin w firmach o produkcji gniazdowej. W przypadku produkcji w długich seriach produkcyjnych, przedsiębiorstwa opierają się raczej na Głównym Planie Produkcji i szczegółowym harmonogramie produkcji.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer