ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Kluczowe elementy harmonogramowania decydujące o sukcesie firmy produkcyjnej

Czym jest harmonogramowanie produkcji?

Harmonogramowanie produkcji to klucz do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zostania liderem na rynku. W tym stwierdzeniu nie ma szczypty przesady. Na konkurencyjnym rynku wygrają bowiem tylko te firmy, które będą działały efektywniej, będą potrafiły zminimalizować marnotrawstwo w całym procesie produkcyjnym i tym samym zagwarantują największą wartość dodaną klientom końcowym.

Maksymalna wydajność

Niezależnie od tego czy zarządzasz wielką firmą zatrudniającą tysiące pracowników czy małym warsztatem z kilkoma osobami to z pewnością zależy ci na generowaniu jak największych zysków. Najprostszą drogą, aby to osiągnąć jest uzyskanie maksymalnej wydajności z posiadanych i wykorzystywanych aktualnie zasobów. Nie jest to sprawa prosta, ale jest to do zrobienia. Co więcej, jest to do osiągnięcia w zasięgu ręki i trzeba to zrobić, aby firma mogła się rozwijać i wskakiwać na coraz wyższy poziom działalności. Nie ma więc co zwlekać tylko jak najszybciej przyjść do proaktywnego działania, zoptymalizować procesy i zacząć w końcu realizować terminowo przyjęte zamówienia. To wszystko jest do zrobienia bez ponoszenia milionowych inwestycji, uruchamiania ekstra płatnych nadgodzin czy zatrudniania bez końca nowych pracowników, którzy wraz ze wzrostem firmy przynoszą coraz mniej korzyści.

Harmonogramowanie produkcji

Wszystko o czym powyżej wspomniałem jest możliwe do osiągnięcia dzięki harmonogramowaniu produkcji. Jest to takie działanie w obrębie firmy, które pozwala rozłożyć w czasie (w sposób jak najbardziej optymalny) wszystkie operacje niezbędne do wykonania przyjętych zleceń produkcyjnych.

Każda operacja produkcyjna wymaga zasobów

Bardzo ważne jest, aby mieć świadomość, że z każdą operacją wiążą się pewne zasoby, które są niezbędne do jej wykonania. Wraz więc z rozłożeniem w czasie operacji, tak naprawdę rozkłada się w czasie dostępność zasobów, bez których żadna operacja nie mogłaby zostać wykonana.

Dopiero znając szczegółowe dane dotyczące zasobów niezbędnych do realizacji zleceń produkcyjnych i ich dostępność w czasie, planista produkcji jest w stanie określić terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zleceń produkcyjnych w dwóch perspektywach- zagregowanym, czyli całościowym, a także pod kątem konkretnych operacji wykonywanych na konkretnej maszynie czy w konkretnym gnieździe roboczym.

Optymalizacja procesów biznesowych

Wszystkie działania związane z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji zmierzają koniec końców do optymalizacji działania firmy. Głównym celem harmonogramowania jest bowiem bardziej efektywna realizacja procesów produkcyjnych, a nawet mówiąc w szerszym kontekście- procesów biznesowych. Pamiętać bowiem należy, że planowanie produkcji to nie odizolowana komórka wspierająca produkcję, ale dział mający niebagatelny wpływ na funkcjonowanie całej organizacji i który ma decydujący wpływ na osiągnięcie sukcesu bądź porażki na rynku.

Każde lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów wpływa pozytywnie na działanie firmy. Obniża jej koszty funkcjonowania, podnosi rentowność sprzedaży i pozwala wypracować wyższy zysk.

Czy wiesz jak skutecznie wdrożyć planowanie produkcji?

Z pozoru jest to sprawa oczywista, ale wiele firm funkcjonujących na rynku nadal nieefektywnie realizuje swoje procesy, bagatelizując zbawienny wpływ planowania produkcji. Takie postepowanie wynika z wielu przyczyn. Główną jednak z nich jest brak fundamentalnej wiedzy jak skutecznie wdrożyć planowanie produkcji we własnej firmie.

Teoria ograniczeń

Harmonogramowanie to tak naprawdę walka z wszechobecnymi ograniczeniami. To nigdy nie kończąca się żonglerka ograniczonymi zasobami, mająca na celu ich efektywne wykorzystanie i realizację zleceń produkcyjnych w ściśle określonym terminie i po jak najniższym koszcie rzeczywistym. Dzięki znajomości ograniczeń jakie występują w procesach produkcyjnych, planista jest w stanie z dużą dokładnością oszacować termin realizacji danego zlecenia produkcyjnego. Jest to niezbędne, aby utrzymać pozytywną relację z klientem końcowym i dostarczyć mu wartość dodaną w postaci terminowej realizacji zamówień.

Kluczowe elementy harmonogramowania produkcji

W harmonogramowaniu produkcji ważnych jest kilka elementów, bez których nie można efektywnie sterować procesem produkcyjnym.

Główny Plan Produkcji

Pierwszym z nich jest plan produkcji o dużym stopniu ogólności. Jest to przede wszystkim pewien zarys do planowania bardziej szczegółowego. Na tym etapie należy określić jakie wyroby w danym horyzoncie czasowym firma ma wykonać. Mając to na uwadze i dostępne zasoby, planista jest w stanie oszacować realne terminy wykonania, a także podjąć działania, które pozwolą wykonać zlecenia w wymaganych przez klientów terminach. Planowanie produkcji to nie samo harmonogramowania jak myśli wielu menedżerów produkcji. Jest to proces dużo bardziej rozbudowany i złożony i wykracza daleko miedzy wąskie produkcyjne ramy. Planista produkcji powinien być umiejscowiony w centralnym punkcie firmy i mieć bezpośredni wpływ na strategię długoterminową firmy. Planista spina bowiem praktycznie wszystkie działy funkcjonalne w firmie i na bieżąco monitoruje postęp prac związanych z realizacja zleceń produkcyjnych.

Dogłębna znajomość procesów produkcyjnych

Jeżeli wspominamy o planowaniu to siłą rzeczy musimy dłużej zatrzymać się na procesach produkcyjnych. Planista musi je bardzo dobrze znać. Musi dysponować wiedzą z zakresu struktur materiałowych (BOM-ów) i marszrut wykonania.

Marszruta pokazuje kolejność i czas wykonania poszczególnych operacji w ramach danego zlecenia produkcyjnego. Dzięki temu planista zna zasoby czasowe niezbędne do wykonania danego zlecenia. Ma świadomość jakie maszyny i narzędzia są potrzebne, a także ile czasu potrzeba na przezbrojenie maszyn, oczekiwanie miedzy kolejnymi operacjami czy na transport półwyrobów między jednym a drugim gniazdem produkcyjnym.

BOM z kolei wskazuje na to z jakich materiałów wykonywany jest dany wyrób. Planista dzięki temu wie jakich materiałów potrzebuje, a także w jakiej ilości, aby wykonać dane zlecenie produkcyjne.

Jak więc widać zanim w ogóle można przejść do planowania czy harmonogramowania produkcji należy mieć szeroką wiedzę na temat procesów produkcyjnych stosowanych  firmie. Tego nie da pominąć. Bez tych elementarnych danych nie można efektywnie planować produkcji.

Raportowanie produkcji

Dokładając do tego chociażby wiedzę o etapie zaawansowania realizacji zleceń produkcyjnych, można mówić o efektywnym harmonogramowaniu, czyli rozłożeniu zamówień na poszczególne operacje w czasie, aby zmaksymalizować efekty wykorzystania zasobów przy osiągnięciu jak najwyższego poziomu terminowości.

Kontrola wykonania planu

Planowanie nie jest sztuką dla sztuki. Aby mogło przynieść spodziewane korzyści firmie musi mieć przełożenie w praktyce na wykonanie operacji zgodnie z przyjętym planem produkcji. Dlatego też niezbędna jest kontrola wykonania planu i analiza powstałych odchyleń. To prowadzi do nowych ciekawych wniosków i pozwala uczyć się i rozwijać. Prowadzi to koniec końców do tego, że powstają coraz lepsze plany produkcyjne, a firma nie popełnia w kółko tych samych błędów.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer