ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Planowanie produkcji a obsługa klienta i sprzedaż

Przygotowanie oferty

W przypadku sprzedaży pod indywidualne zamówienie klienta, to konkretny klient definiuje swoje wymagania względem wymagań produktu, który chce nabyć. Producent gromadząc te informacje dokonuje oceny możliwość wykonania, wyceny wyrobu gotowego i przygotowuje dla klienta konkretną ofertę. Tworzony produkt jest dostosowany do potrzeb klienta. Często tego typu działanie obarczone jest czasochłonnością i wymaga od firmy nieszablonowego podejścia do tworzenia procesów produkcyjnych.

Aby usprawnić cały proces tworzy się więc konfiguratory produktów. Są one pomocne pod wieloma względami. Klient odpowiada na serię pytań, których wynikiem jest precyzyjne określenie wymagań w stosunku do zamawianego produktu. Konfigurator pozwala również określić ramy w stosunku do tego jaki produkt w ogóle jest możliwy do wykonania w ramach działalności danej firmy. Co więcej, klient jest w stanie w czasie rzeczywistym otrzymać wycenę wyrobu gotowego. To wszystko przyspiesza czas przygotowania oferty.

Informacje w czasie rzeczywistym

Konkurencja nie śpi. Jeśli chcesz osiągnąć sukces na rynku musisz być lepszy od konkurencji. Biznes działa w bardzo dynamicznym środowisku i każdy poślizg w realizacji procesów produkcyjnych może mieć poważne negatywne konsekwencje. Klienci są przyzwyczajeni do szybkiej dostawy wysokiej jakości wyrobów i usług. Musisz za tym trendem nadążać. W innym przypadku przegrasz na tak wysoce konkurencyjnym rynku.

W planowaniu produkcji istotne jest opieranie się na rzetelnych, wiarygodnych i aktualnych informacjach. Dysponowanie danymi w czasie rzeczywistym to konieczność, aby móc sprawne planować produkcję, reagować na nieprzewidziane zdarzenia i zarządzać całym procesem produkcyjnym. Informacje dotyczące realizacji procesów produkcyjnych muszą być dostarczane z hal produkcyjnych w czasie rzeczywistym do odpowiednich komórek decyzyjnych w firmie. Planista produkcji w każdym momencie zmiany roboczej musi być świadomy na jakim etapie realizacji procesu produkcyjnego jest dane zlecenie produkcyjne, jakie pojawiły się problemy i jak wpływają one na ostateczny termin realizacji zlecenia produkcyjnego. Dzięki dysponowaniu tego typu informacjami jest on w stanie szybko zareagować i zminimalizować negatywny wpływ pewnych zdarzeń, które odbiegają od przyjętych normatywów.

Ciągły rozwój

Analizując dane historyczne, kłopoty, które pojawiły się na produkcji, podjęte działania i ocena tych działań powodują, że organizacja stale się uczy i rozwija. Bez odpowiedniego systemu raportowania tego typu działanie byłoby niemożliwe, a firma stale popełniałaby wciąż te same błędy. Kręciłaby się w kółko bez żadnego impulsu do rozwoju.

Kluczem w planowaniu jest dostępność do odpowiednich informacji. To podstawa do tworzenia optymalnych planów i harmonogramów produkcji. Bez wiarygodnych i aktualnych danych tworzone harmonogramy odbiegają znacząco od idealnych i nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek optymalizacji. A to właśnie w planowaniu produkcji tkwi największy potencjał do usprawniania procesów produkcyjnych, redukcji zbędnych kosztów i marnotrawstwa oraz do wzrostu wartości dla klientów końcowych. 

Wnioski

Nie ma wątpliwości, że planowanie produkcji jest procesem czasochłonnym i bardzo trudnym w realizacji. Przed planistami stoi szereg wymagań, które muszą spełnić, aby skutecznie planować i organizować proces produkcyjny. Harmonogramowanie produkcji w większości przypadkach decyduje o sukcesie bądź porażce na rynku. Dlatego też niezależnie od wszystkich trudności i poziomu skomplikowania tego procesu nie można go zaniedbywać.

Jest to bowiem kluczowy proces każdej firmy walczącej o wysoką pozycję konkurencyjną bądź chcącą taką pozycję utrzymać. Należy pamiętać, że odpowiednie planowanie produkcji może przynieść firmie wiele korzyści i wyróżnić się na rynku w oczach potencjalnych klientów. Dodatkową zaletą jest również optymalizowanie kosztów produkcji i zwiększenie marży sprzedaży oferowanych na rynku produktów.

Planowanie produkcji warto więc rozpatrywać nie z powodu problemów jakie one generuje, ale przede wszystkim szans na wygranie brutalnej walki rynkowej. Aby to jednak mogło mieć miejsce, planiści produkcji muszą być wyposażeni w odpowiednie narzędzia informatyczne, które ułatwią im pracę i wydobędą z nich maksymalny potencjał w sferze planowania, harmonogramowania i optymalizacji produkcji.

Planowanie produkcji to już nie jest coś co daje dużą przewagę. To jest konieczność w przypadku konkurencyjnych i dynamicznie zmieniających się rynków. Dlatego każda firma produkcyjna musi dążyć do jak najbardziej optymalnego prowadzenia tego kluczowego procesu. Bez odpowiedniego systemu do planowania produkcji nie jest jednak to możliwe.

Podejmij decyzję już teraz czy chcesz być liderem na rynku czy ledwo wiązać koniec z końcem?

 

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer