ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Na czym powinni skupiać swoją uwagę planiści produkcji?

Kluczowe obszary planowania produkcji

Planiści produkcyjni skupiają się na kilku zasadniczych obszarach funkcjonowania firmy.

Tymi obszarami są:

  • sprzedaż,
  • technologia produkcji,
  • materiały,
  • dostępność.

Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z tych obszarów, aby zobaczyć jaki wpływ mają one na ogólny proces planowania produkcji. 

Podstawowe typy produkcji

W przypadku sprzedaży należy zwrócić na uwagę na typ produkcji. Typów produkcji jest wiele o czym już pisałem w jednym z wcześniejszych moim postów. Istnieją jednak 3 zasadnicze i podstawowe typy produkcji:

  • MTO- produkcja pod zamówienie,
  • MTS- produkcja na magazyn,
  • połączenie MTO i MTS.

Pierwszy z nich, czyli produkcja pod zamówienie charakteryzuje się dużą zmiennością. Praktycznie każde zlecenie to nowe wyzwanie dla firmy produkcyjnej. Dlatego też, takie firmy muszą być bardzo elastyczne i dynamiczne. Dzięki temu będą potrafiły bardzo szybko dostosować się do specyficznych wymagań klienta.

Produkcja na magazyn to domena firm nastawionych na masową produkcję. Wpływa to oczywiście na niskie koszty jednostkowe. Firmy stosujące ten typ produkcji dbają o wysoką efektywność i powtarzalność procesów produkcyjnych. Co więcej, firmy tego typu muszą zawsze zamrażać dużo więcej kapitału w surowcach i wyrobach gotowych przechowywanych na magazynach.

Ostatnim typem produkcji jest tzw. typ mieszany, który ma cechy zarówno produkcji na zamówienie jak i na magazyn. Organizacje starają się wyeliminować wszystkie wady i wyciągnąć wszystkie zalety obu tych systemów produkcji.

Technologia produkcji

Kolejnym obszarem istotnym z punktu widzenia panowania produkcji jest technologia produkcji, a w szczególności marszruta technologiczna.

Marszruta technologiczna to opis działań, które muszą zostać wykonane w odpowiedniej kolejności, aby można było zrealizować dane zlecenie produkcyjne. Z punktu widzenia planisty produkcji najważniejszym elementem marszruty technologicznej są określone czasy wykonania poszczególnych operacji bo to właśnie na nich planista opiera tworząc harmonogram produkcji.

Materiały i surowce

Kolejnym istotnym obszarem są surowce i materiały. Każde zamówienie zanim zostanie przyjęte do produkcji musi zostać opisane nie tylko konkretnym procesem produkcyjnym, ale również zestawem surowców i materiałów, z których zostanie wykonane. Jest to tzw. BOM, czyli Bill of Materials.

Mówiąc prościej jest to cała struktura materiałowa z podziałem na poszczególne półwyroby, z określoną ilością niezbędną do wyprodukowania sztuki wyrobu danego typu. Dzięki temu planista wie z czego produkowany jest dany wyrób czy półwyrób i jest w stanie odpowiednio zaplanować produkcję, mając na uwadze dostępność surowców czy półproduktów na magazynie, a także planowane terminy dostaw surowców i komponentów do produkcji.

Dostępność zasobów

Ostatnią sferą jest dostępność zasobów w postaci czasu maszyn i kapitału ludzkiego. Odbywa się to najczęściej za pomocą mniej lub bardziej zaawansowanych kalendarzy prac maszyn i ludzi, a także listy operacji wraz z określonymi czasami ich realizacji.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer