ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

CRP, czyli plan zapotrzebowania na zasoby – część 3

Określ wymaganą zdolność produkcyjną w konkretnym okienku czasowym

Wymagana zdolność produkcyjna nie jest zawieszona w próżni. Musi być umiejscowiona w danym okienku czasowym. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ przy określaniu zdolności produkcyjnej musimy określić ilość czasu człowieka czy danej maszyny, a także kiedy ten czas będzie potrzebny. Na tym właśnie polega planowanie produkcji, czyli rozłożenie zapotrzebowanie na zdolność produkcyjną w ściśle określonym czasie w przyszłości.

Aby obliczyć potrzebny czas musimy wziąć dane o wielkości przyjętych zamówień do produkcji i dane o marszrutach technologicznych wskazujących na normatywny czas wykonania poszczególnych operacji w ramach danego zlecenia produkcyjnego.

Iloczyn wielkość danej partii produkcyjnej i czasu wykonania poszczególnych operacji wskaże na ilość potrzebnego czasu do wykonania danej operacji w danym gnieździe czy na danej maszynie produkcyjnej. Oczywiście czas wykonania to nie tylko czas jednostkowy, ale również czas przygotowawczo- zakończeniowy, który ujmuje również czas potrzebny na przezbrojenie danej maszyny. Co więcej powinno się tutaj również uwzględnić czas oczekiwania oraz czas potrzebny na transport półwyrobów między poszczególnymi gniazdami produkcyjnymi.

Podstawowe metody planowania produkcji

Co i kiedy będzie realizowane w firmie produkcyjnej zależy od dwóch czynników: rodzaju planowania i sposobu w jaki zostaną obciążone zasoby.

Zasadniczo wyróżniamy dwie podstawowe metody planowania produkcji: do przodu i do tyłu. Jeżeli chodzi o planowanie do przodu to planowanie zaczyna się od dnia dzisiejszego zaczynając od pierwszej operacji i przechodząc do kolejnych aż po zaplanowanie wszystkich operacji danego zlecenia produkcyjnego. Innymi słowy mówiąc termin zakończenia danej operacji jest jednocześnie najwcześniejszym terminem rozpoczęcia operacji kolejnej w ramach danego zlecenia produkcyjnego.

W przypadku planowania wstecz wychodzimy od docelowego terminu realizacji zlecenia. Zaczynamy wtedy planowanie od ostatniej operacji i przechodzimy do wcześniejszych aż do zaplanowania wszystkich operacji. W tym przypadku data rozpoczęcie operacji jest najpóźniejszą możliwą datą zakończenia operacji poprzedzającej.

Zasoby obciążać możemy z uwzględnieniem obciążenia, a także bez uwzględniania obciążania. Pierwsza z tych metod, czyli z uwzględnieniem obciążenia zakłada, że operacje planowane są na danym stanowisku roboczym aż po osiągnięcie maksymalnej zdolności produkcyjnej. W przypadku jej przekroczenia szukany jest dzień, w którym zdolność produkcyjna jest dostępna. Zdolność produkcyjna szukana jest w dniach następnych lub poprzednich, zależnie od przyjętej metody planowania (planowanie w przód czy w tył). Aby wiadomo było, które zlecenia w pierwszej kolejności mają być realizowane przez dane stanowisko robocze nadaje się priorytety wykonania poszczególnym zleceniom. Dopiero po nadaniu odpowiednich priorytetów wykonania można planować produkcję z uwzględnieniem obciążenia.

Druga z tych metod, czyli bez uwzględniania obciążania oznacza, że planowanie produkcji odbywa się tak, jakby nie istniały żadne ograniczenia, a zdolność produkcyjna firmy jest nieskończenie wielka.

Wybór odpowiedniej metody planowania jest sprawą mocno indywidualną i zależy od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Jeżeli przykładowo firma ma moce produkcyjne większe od aktualnych potrzeb to bardziej sensowniejsze jest planowanie w przód. Dzięki temu firma będzie na bieżąco dążyła do maksymalnego obciążenia maszyn produkcyjnych czekając na kolejne spływające na produkcję zamówienia. Firma nie będzie wstrzymywała tempa produkcji, wstrzymywała maszyn, podczas gdy nadal są niezrealizowane zamówienia. Jest to również bardzo przydatna technika planowania produkcji w firmach, gdzie zamówienia spływają nierównomiernie i nigdy nie wiadomo jakie zamówienia zostaną przyjęte na produkcję następnego dnia.

W przypadku bezmyślnego stosowania obciążania bez ograniczeń bardzo łatwo dojść do sytuacji, gdy maszyny będą pracowały na 100% swoich możliwościach produkcyjnych, ale firma nie będzie dotrzymywała obiecanych terminów realizacji zleceń.

Co więc wybrać?

Wybór odpowiedniej metody jest więc sprawą kluczową i mocno indywidualną. Każda firma znając specyfikę własnej działalności jest w stanie zbudować odpowiedni system do planowania produkcji. Odpowiedni system do planowania produkcji pozwala w łatwy sposób poznać obszary, gdzie występują największe problemy z przeciążonymi zasobami. Pozwala również zidentyfikować miejsca, gdzie zasoby są zbyt słabo obciążone.

To wszystko powoduje, że planista dysponuje odpowiednim narzędziem, aby móc zbilansować zdolności produkcyjne z jednoczesnym dotrzymaniem terminów realizacji zleceń produkcyjnych.

Czy potrzebuję CRP?

Analiza CRP pozornie wydaje się zbędnym narzędziem. W praktyce jednak podnosi jakość generowanych planów i harmonogramów produkcji. Dzięki niej planista jest w stanie zobaczyć czy firma dysponuje odpowiednimi zasobami, aby zrealizować przyjęte zlecenia w wymaganym przez klienta terminie. Analiza CRP jest wstępem do podjęcia niezwłocznych decyzji, które umożliwia zaspokojenie potrzeb klientów. Planista dzięki analizie CRP jest w stanie dociążyć odpowiednie zasoby, a inne odciążyć, aby w 100% wykorzystać potencjał, którym firma dysponuje.

To jest kluczowa kwestia bo analiza CRP pozwala optymalizować proces produkcyjny i w jak największym stopniu wykorzystywać dysponowane zasoby, co prowadzi do osiągania przewagi koszowej na rynku. Z drugiej jednak strony jest jeszcze ważniejsza kwestia. Jest nią klient, który kupuje od ciebie wyroby i usługi. Dzięki analizę CRP otrzymuje on pełnowartościowy produkt w oczekiwanej przez niego cenie, miejscu i co najważniejsze- czasie. Analiza CRP jest więc narzędziem, które pomaga poprawić terminowość realizacji zleceń produkcyjnych. Dzisiaj jest to niezmiernie ważne mając na uwadze wysoką konkurencję i dynamicznie zmieniające się rynki. Terminowość jest dziś jednym z najważniejszych elementów osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej i wpływa na postrzeganie firmy przez klientów końcowych.

Analiza CRP jest narzędziem, które wykorzystywane jest w krótkim i średnim horyzoncie czasowym. Jest to więc metoda, która łatwo i szybko można wdrożyć bez ponoszenia ogromnych kosztów inwestycyjnych. Bardzo szybko można osiągnąć oczekiwane korzyści i poprawić w znaczący sposób planowanie produkcji i terminowość realizacji zleceń produkcyjnych.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer