ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

CRP, czyli plan zapotrzebowania na zasoby. Czy naprawdę tego potrzebuję?

Planowanie zdolności produkcyjnych

W wielu firmach panuje przekonanie, że planista produkcji ma za zadanie optymalnie wykorzystać zasoby, którymi dysponuje firma, realizując przyjęte zlecenia produkcyjne. Jest to bardzo ograniczające przekonanie. Rola planisty jest bowiem dużo bardziej rozbudowana i złożona. Nie można bowiem traktować aktualnego stanu rzeczy jako coś narzuconego z góry i niezmiennego. Planista musi więc mieć to na uwadze i mieć świadomość, że jest on odpowiedzialny nie tylko za efektywność realizowania procesu produkcyjnego, ale również za planowanie zdolności produkcyjnych.

Nie jest możliwe efektywne planowanie produkcji bez planowania zdolności produkcyjnych. Planowanie zdolności produkcyjnych jest ściśle związane z samym procesem planowania produkcji. Nie można jej pomijać na żadnym etapie realizacji procesu planowania. W firmach, w których nie planuje się zdolności produkcyjnej dochodzi do dwóch negatywnych konsekwencji. Zaliczają się do nich nieterminowa realizacji zleceń produkcyjnych bądź też nieefektywne wykorzystanie zasobów produkcyjnych.

Planowanie zdolności produkcyjnych składa się z planów o różnym poziomie szczegółowości i różnym horyzoncie czasowym. Jest ono również ściśle powiązane z planowaniem priorytetów. Określone bowiem priorytety zleceń produkcyjnych są na bieżąco analizowane pod kątem zdolności produkcyjnych organizacji.

Czy plan jest w ogóle możliwy do wykonania?

CRP (Capacity Requirement Planning) to narzędzie, które pozwala odpowiedzieć na pytanie: czy priorytety wynikające z MPS są możliwe do osiągnięcia?

Innymi słowy mówiąc, CRP odpowiada na pytanie: czy plan jest w ogóle możliwy do wykonania czy też planista pływa w obłokach i liczy na cud?

Jakie zasoby posiadasz, a jakich potrzebujesz?

Na tym etapie analizowane są dwie zasadnicze kwestie.

Jakimi zasobami firma dysponuje i jakie zasoby są niezbędne, aby zrealizować proces produkcyjny wszystkich przyjętych na produkcję zleceń?

Taka analiza odbywa się z podziałem na przyjęte przez firmę planistyczne horyzonty czasowe.

Bilansowanie zasobów

Dzięki CRP planista ma możliwość bilansowania zasobów. Jest to możliwe dzięki identyfikacji zasobów, które są nadmiarze i niedoborze w danym okresie w firmie produkcyjnej. Pozwala to planiście podjąć odpowiednie decyzje operacyjne, które podniosą efektywność działania firmy i pozwolą zrealizować zamówienia w terminie, co odbije się na wygenerowanym przez organizację zysku.

Zasadniczo decyzje w tej sferze dzielą się na dwie grupy:

 • decyzje dotyczące zmiany stanu posiadanych zasobów,
 • decyzje związane z modyfikacją zapotrzebowanie na zasoby danego typu.

Podejmując decyzje związane ze zmianą stanu posiadanych zasobów planista produkcji może m.in.:

 • uruchomić bądź zmniejszyć liczbę zmian funkcjonujących w organizacji,
 • uruchomić nadgodziny, aby zwiększyć ilość roboczogodzin pracowników,
 • zlecić wykonanie danych operacji na zewnątrz w ramach outsourcingu,
 • zmienić technologię wykonania danego produktu (w porozumieniu z działem technologicznym, o ile jest to możliwe), aby zmniejszyć obciążenie danej grupy zasobów,
 • przesunąć pracowników do wąskich gardeł, aby udrożnić proces produkcyjny i przyspieszyć realizację zleceń produkcyjnych.

Z drugiej jednak strony można spróbować zmienić zapotrzebowanie na zasoby danego typu w danym okresie czasu. Jest to możliwe m.in. poprzez zmianę terminów realizacji zlecenia, podział zlecenia na mniejsze partie produkcyjne czy zakup produkowanych wyrobów czy półwyrobów na rynku.

Miejsce CRP w systemie planowania produkcji

CRP jest czymś pomiędzy Głównym Planem Produkcji a szczegółowym harmonogramowaniem. W CRP dane są analizowane na większym poziomie szczegółowości niż MPS i są bardziej ogólne niż w harmonogramowaniu szczegółowym. W tych trzech narzędziach różny jest również horyzont planistyczny jaki jest brany pod uwagę. Najdłuższy horyzont planistyczny jest uwzględniany w Głównym Planie Produkcji. Najkrótszy z kolei w szczegółowym harmonogramowaniu.

To powoduje, że nie każda firma będzie zainteresowana używaniem CRP. Być może jej specyfika działalności spowoduje, że planowanie produkcji będzie opierała w dużej mierze na Głównym Planie Produkcji. Każde bowiem narzędzie wspomagające planowanie musi zostać indywidualnie dobrane przez daną firmę i do niej dopasowane.

Jakich informacji potrzebuje CRP do skutecznego działania?

CRP tak jak każde inne narzędzie planistyczne musi zostać zasilone w odpowiednie dane. Im lepsze jakościowo dane pojawią się na wejściu do systemu CRP, tym lepsze jakościowo dane zostaną wygenerowane na jej wyjściu.

Narzędzie CRP musi być zasilone między innymi danymi o:

 • kalendarzu pracy maszyn,
 • bieżących zleceniach przyjętych na produkcję,
 • zaawansowaniu prac poszczególnych zleceń produkcyjnych,
 • technologii wykonania zleceń produkcyjnych (marszruty).

Więcej o CRP już w kolejnym artykule.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer