ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Czy jesteś zadowolony z wdrożenia APS?

APS to zaawansowane systemy do planowania produkcji.

Czy są jednym panaceum na całe zło?

Czy po ich zakupie wszystkie firmy są zadowolone ze zrobienia kolejnego dużego kroku w zwiększeniu skuteczności planowania produkcji?

Czy APS to konieczność czy zaledwie modne rozwiązanie, które w bardzo małym stopniu jest wykorzystywane przez firmy?

Czy sam APS rozwiąże wszystkie twoje problemy w zarządzaniu produkcją?

Czy APS to konieczność?

Okazuje się, że rzeczywistość nie jest jednak aż tak kolorowa. Oczywiście systemy klasy APS powstały jako rozwiązanie problemów z niedomaganiem systemów klasy ERP w zakresie planowania produkcji czy zarządzani łańcuchami dostaw. Wydaje się więc, że systemy klasy APS to konieczność, mając na uwadze coraz bardziej złożone systemy produkcyjne i coraz bardziej skomplikowane powiązania firm w ramach łańcuchów dostaw.

Nie ulega wątpliwości, że systemy klasy ERP wraz z systemami MRP to za mało, aby skutecznie planować produkcję. W standardowych rozwiązaniach oferowanych na rynku, żadna firma nie oferuje skutecznego rozwiązania wspomagającego planowanie produkcji. Dlatego tak wiele firm w planowaniu produkcji wspomaga się zewnętrznymi aplikacjami jak chociażby bardzo dobre aplikacje pisane pod MS Excel w języku VBA. Firmy nie mające odpowiednich zasobów i kompetencji muszą wspomagać się topornymi arkuszami kalkulacyjnymi, w których godzinami pracownicy zapełniają je danymi, aby planista mógł skupić się na ułożeniu jako takiego harmonogramu produkcji.

Dlatego też firmy, które dysponują odpowiednimi zasobami kierują swoją uwagę w stronę systemów APS. Muszą mieć odpowiednie zasoby, ponieważ odpowiednie wdrożenie systemu APS nie jest sprawą prostą i tanią, a dodatkowo wymaga poświęceniu temu należytej uwagi.

Kilka faktów

Czy jednak wdrożenie systemu APS rozwiązuje problem harmonogramowania produkcji?

W Stanach Zjednoczonych aż 81% firm jest zadowolona z uzyskiwanych efektów po wdrożeniu systemów APS. Tylko 19% jest niezadowolona z systemu APS. Co więcej, spora część z tych 19% uważa, że odpowiednie wdrożenie systemu APS przyniosłoby im oczekiwane korzyści.

W Polsce te statystyki są zgoła różne…

Według BCG Polska, w Polsce ten poziom zadowolenia firm z wdrożenia systemów APS przedstawia się następująco:

  • zadowoleni- 13%,
  • kupiliby jeszcze raz- 27%,
  • potrzebują re- wdrożenia- 22%,
  • niezadowoleni- 38%.

Jak więc widać, niezadowolonych użytkowników systemów klasy APS jest aż 60%

Skąd tak duże niezadowolenie z systemów APS?

Brak aktualnych i wiarygodnych danych

Należy zauważyć, że niezależnie od zaawansowania systemu do planowania produkcji najważniejsze są dane, którymi jest zasilany system planistyczny. Nie ważne czy to arkusz kalkulacyjny, dedykowana aplikacja w Excelu czy APS. Kluczowe są aktualne i wiarygodne dane chociażby z zakresu marszrut, BOM-w czy etapu realizacji danego zlecenia produkcyjnego. Im lepsze dane mamy na wejściu, tym bardziej skuteczny jest opracowany na ich podstawie plan i harmonogram produkcji. Najsłabszym elementem każdego systemu informatycznego jest człowiek i brak ustalonych procedur postępowania.

Źle wykonane wdrożenie systemu ERP

Kolejnym problemem są niedokończone bądź źle wykonane wdrożenia systemów klasy ERP. Jeżeli w firmie nie funkcjonuje w pełni system ERP to nie ma co liczyć na produktywną i efektywną pracę z systemem APS. Odpowiednie funkcjonowanie systemu klasy ERP jest podstawą do ewentualnego rozważenia wdrożenia systemu do planowania produkcji.

Brak odpowiedniego systemu raportowania

System APS musi być stale zasilany wiarygodnymi i (co równie ważne) aktualnymi informacjami. Produkcja musi na bieżąco raportować wszystkie istotne zdarzenia, które miały miejsce na produkcji. Tylko wtedy planista będzie pracował na odpowiednich danych i będzie mógł wykorzystać spore możliwości systemu klasy APS.

Brak standaryzacji procesów

Każdy system informatyczny musi odzwierciedlać sytuację panującą wewnątrz firmy. Zanim pomyślisz o wdrożeniu jakiegokolwiek oprogramowania do wspomagania pracy na produkcji, musisz ustandaryzować procesy we własnej firmie. Im standaryzacja ta jest na wyższym poziomie, tym łatwiej wdrożyć każdy system informatyczny w firmie. Staraj się jak najbardziej uprościć procedury funkcjonujące w twojej firmie. Dzięki temu system informatyczny w większym stopniu będzie odzwierciedleniem twojej firmy i tym większą korzyść ci przyniesie podczas korzystania z niego.

Kontrola wykonania planu produkcji sposobem na redukcję kosztów

Planowanie produkcji to klucz do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej w ciągle zmieniającym się dynamicznym środowisku. Odpowiednie planowanie produkcji może wznieść twoja firmę na dużo wyższy poziom organizacyjny, zredukować znacznie koszty i zwiększyć osiągane wyniki finansowe przez organizację. Należy zatem z całych sił dbać o to, aby wszystkie operacje były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem produkcji. Niedopuszczalne jest, aby sytuacja na produkcji w znaczący sposób odbiegała od przyjętego planu produkcji. Jest więc widoczna duża różnica między sposobem funkcjonowania systemów klasy MRP i APS. MRP działają w bardziej zagregowany sposób. W ich kręgu zainteresowań są całe zlecenia produkcyjne. Z kolei systemy APS wspomagają bardziej operacyjne zarządzanie procesem produkcji, ponieważ skupiają się nie na całych zleceniach, ale na poszczególnych operacjach produkcyjnych.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer