ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

WMS, czyli system do zarządzania gospodarką magazynową

Dzisiaj zarządzanie zapasami wygląda zgoła odmiennie niż jeszcze jakiś czas temu. Gospodarka magazynowa ulega bardzo szybkim przemianom. Jest to spowodowane bardzo szybko rosnącym wymaganiom klienta. To z kolei powoduje, że jeśli firma chce być konkurencyjna na rynku musi na te rosnące wymagania odpowiedzieć. Dlatego też magazyn często jest obszarem, gdzie skomplikowane procesy wewnętrzne znacząco odbiegają od tych realizowanych jeszcze kilka lat temu.

W magazynie wyroby i surowce przebywają coraz krótszy okres czasu. Dodatkowo firmy korzystają z coraz bardziej skomplikowanych i złożonych łańcuchów dostaw. Dlatego też konieczne jest, aby firmy korzystały z odpowiednich systemów informatycznych wspomagających gospodarkę magazynową.

WMS

Jednym z takich rozwiązań jest system WMS, czyli magazynowy system informatyczny. Oczywiście firmy sięgające po rozwiązania IT muszą mieć przed oczami swoje własne potrzeby i specyfikę prowadzonej działalności.

Wdrożenie systemu WMS niesie za sobą wiele korzyści. Są to przede wszystkim:

  • kontrola poziomu i struktury zapasów (minimalizacja strat wynikających z przeterminowania surowców czy wyrobów gotowych),
  • skrócenie czasu przepływu materiałów w całym procesie produkcyjnym,
  • skrócenie czasu realizacji zamówień.

Innymi słowy mówiąc system WMS pomaga w zarządzaniu całą gospodarką magazynową obejmując nie tylko kontrolę stanów magazynowych, ale również ich strukturę i lokalizację. Zajmuje się on również optymalizacją przyjęcia surowców, towarów, półwyrobów czy wyrobów gotowych. Do jego zadań należy również optymalne wydawanie poszczególnego asortymentu na produkcję czy wysyłkę do klienta.

WMS to system do zarządzania magazynem. To już nie tylko ewidencja operacji magazynowych i generowanie dokumentów, które potwierdzają zmiany stanu magazynowego wynikającego z przesunięć magazynowych, wydań czy przyjęć do magazynu. WMS potrafi generować alerty w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. System WMS pomaga w automatyzacji prac magazynowych związanych chociażby z automatyczną identyfikacją. Dzięki temu operator bardzo szybko jest w stanie uzyskać informacje o tym co na magazynie się znajduje, w jakiej ilości i w jakim miejscu. Ma on również dostęp w czasie rzeczywistym do informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania magazynem.

Integracja WMS z ERP

W praktyce system WMS nie istnieje w oderwaniu od innych systemów informatycznych. Musi on być zintegrowany chociażby z systemem ERP funkcjonującym w danej firmie. Dzięki temu firma jest w stanie:

  • skrócić czas kompletacji zamówień,
  • zmniejszyć koszty magazynowania, dzięki optymalnemu wykorzystaniu powierzchni magazynowej i szybkiemu dostępowi do danego asortymentu znajdującego się na magazynie,
  • przyspieszyć obrót informacji magazynowych w firmie,
  • zwiększyć efektywność prac na magazynie,
  • zmniejszyć koszty szeroko rozumianych operacji logistycznych,
  • przyspieszyć wykonywanie operacji logistycznych, co pozytywnie wpływa na terminowość realizacji zleceń produkcyjnych.

Integracja systemu WMS z systemem ERP pozwala na podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne i rzetelne informacje. Dzięki temu kierownictwo firmy może szybko reagować, gdy tylko nastąpią jakieś nieprzewidziane zdarzenia. Im bardziej dynamiczne otoczenie, w którym firma funkcjonuje, tym nabiera to większego znaczenia.

Przyszłość gospodarki magazynowej

Systemy WMS już niedługo staną się standardem we wszystkich firmach produkcyjnych. Coraz większa ilość danych do przetworzenia i coraz dynamiczniejsze otoczenia rynkowe niejako zmuszą firmy do zainwestowanie w systemy tej klasy i do odpowiedniego ich zintegrowania z funkcjonującymi już systemami ERP.

Magazyn często jest ośrodkiem kosztów, któremu warto się dokładniej przyjrzeć i poszukać oszczędności. Najprostszą drogą do ograniczenia kosztów jest standaryzacja procesów i ich automatyzacja. Automatyzacja procesów wymaga wsparcia systemami informatycznymi. Jak więc widać systemy WMS muszą być zintegrowane z systemami ERP. Tylko wtedy będzie można skutecznie zarządzać firmami produkcyjnymi i optymalizować koszty w sferze gospodarki magazynowej.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer