ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Wizualizacja w planowaniu produkcji

Wykres Gantta

W planowaniu produkcji często wykorzystuje się wizualizacje, aby ułatwić planiście jego pracę. Najpopularniejszym narzędziem obrazującym postęp prac produkcyjnych są wykresy Gantta.

Wykres Gantta to graficzna prezentacja prac produkcyjnych rozłożona w czasie. W zależności od potrzeb można spotkać się z różną szczegółowością wykresów Gantta. Na potrzeby planowania produkcji operacje rozbite są najczęściej na poszczególne maszyny czy gniazda robocze. Dzięki takiemu podejściu planista widzi czarno na białym kiedy dana operacja powinna zostać wykonana na konkretnym stanowisku pracy.

Jest to bardzo prosty sposób na analizę i sprawdzenie kiedy dane zlecenie zostanie w pełni wykonane, czy dane stanowisko robocze jest odpowiednio obłożone pracą, a także jak opóźnienia na danym stanowisku wpłyną na terminowość realizacji danego zlecenia produkcyjnego.

Tablica kanban

Innym sposobem prezentacji wizualnej, która pomaga w zarządzaniu produkcją jest tablica kanban. Skupia się ona na przepływie prac produkcyjnych. Tablice tego typu są podzielone na kolumny, które pokazują na status operacji produkcyjnych (zrealizowane, do realizacji, w trakcie realizacji).

Wąskie gardła

Tablice kanban są świetnym narzędziem do szybkiego wyłapywania tzw. wąskich gardeł, czyli miejsc gdzie nawarstwiają się prace produkcyjne. Dzięki temu zarządzający mogą bardzo szybko zainterweniować, aby udrożnić przepływ prac produkcyjnych i tym samym  zwiększyć efektywność prac na produkcji.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer