ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jaką rolę powinien pełnić planista w firmie produkcyjnej?

Miejsce planisty w strukturze firmy

W polskich firmach nadal panuje błędne przekonanie, że planista produkcji to osoba, która tylko układa dzienny harmonogram produkcji i na siłę wpycha się taką osobę do działów produkcyjnych. W rzeczywistości w dobie wielkiej konkurencji na niemal każdym rynku i w dobie potrzeby ciągłego dostosowywania się do zmian na rynku trzeba zrozumieć, że planista to nie jest osoba, która układa tylko i wyłącznie harmonogram produkcji. Trzeba zrozumieć, że aby wykorzystać pełny potencjał tego stanowiska i funkcji pełniącej przez tą osobę trzeba wyjąć ją, ze sztywnych produkcyjnych struktur firmy.

Praca planisty ma bowiem wpływ na szeroki wachlarz kluczowych czynników decydujących w końcowym rozrachunku o sukcesie bądź porażce firmy na rynku. Mowa tu między innymi o poziomie kosztów czy efektywności kluczowych procesów biznesowych.

Planista, który jest niejako sztywno “zamknięty na produkcji” jest pozbawiony jakiegokolwiek wpływu na efektywność działania firmy. Przedsiębiorstwo to nie tylko dział produkcji, ale również wiele innych działów, które pomimo działalności pomocniczej (w firmach produkcyjnych) stanowią bardzo ważny element funkcjonowania firmy.

Nierzadko to właśnie te działy pomocnicze warunkują sukces firmy na rynku bądź są bardzo szybką drogą do problemów całego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo to złożony system, w którym grupa ludzi współpracuje ze sobą w sposób jak najbardziej skoordynowany, aby osiągnąć z góry określony cel bądź zbiór celów. Oczywiście nadrzędnym celem w przypadku przedsiębiorstwa jest osiągnięcie jak najwyższych zysków, umożliwiających dalsze funkcjonowanie firmy na rynku.

Jak zrealizować główny cel firmy?

Mając na uwadze ten cel, należy uświadomić sobie, że cel nadrzędny istoty funkcjonowania firmy wynika ze współpracy wszystkich działów w firmie. Dlatego tak ważne jest to, aby nie skupiać się tylko i wyłącznie na efektywności poszczególnych działów firmy, ale na efektywności firmy jako całości złożonego systemu.

Betonowe silosy i konsekwencje ich powstania

Twardy podział firmy na komórki organizacyjne i “przyklejanie” pracowników do danych działów powoduje często powstanie efektu betonowych silosów. Jest to szczególnie duży problem, kiedy nadrzędne kierownictwo wręcz motywuje pracowników do tworzenia tego typu silosów swoimi działaniami i decyzjami. Menedżerowie “zmuszają” do tworzenia silosów m. in. poprzez premiowanie pracowników za efektywność funkcjonowania działu, w którym pracują. Nie są oni jednak premiowani za wyniki firmy jako całości. To powoduje, że pracownicy skupiają się na pracy własnego działu, ale w ogóle nie interesują się działaniem firmy jako całości, co powoduje szereg niebezpiecznych patologii.

Następuje wzrost konkurencyjności między działami czy wręcz między pracownikami w danym dziale. Nie walcz sam ze wszystkimi wokół siebie. Walcz razem z innymi. To wręcz rewolucyjna zmiana w myśleniu o sukcesie firmy jako całości wśród współczesnych polskich menedżerów.

Co zatem zrobić?

Rozwiązaniem tego problemu jest wyrwanie planisty z produkcyjnych kajdan i umieszczenie go w centrum firmy (poza wszystkimi działami) pełniącego prawie tak ważną rolę jak CEO. Należy zmienić myślenie o firmie w kategorii przyporządkowania planisty do wybranego działu. Trzeba zacząć go traktować jako jednostkę doradczą CEO, która ma wpływ na funkcjonowanie firmy jako całości i umożliwi trafniejsze podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu zarządzania firmą.

To wydaje się bardzo prostym rozwiązaniem, ale nie można tego zrobić z dnia na dzień bez odpowiedniego przygotowania. Aby dokonać tak radykalnej zmiany musi istnieć ku temu sprzyjające środowisko w przedsiębiorstwie.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer