ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Czym są konflikty kosztowe?

Konflikty kosztowe (trade-off)

W zarządzaniu kosztami liczy się przede wszystkim optymalizacja kosztowa ogółu procesów. Zmniejszając koszty w jednym procesie, można całkiem nieświadome podnieść koszty w innym procesie, co koniec końców spowoduje wzrost całkowitych kosztów logistycznych. Dlatego niezmiernie ważne, aby mieć świadomość jak przedstawia się korelacja pomiędzy poszczególnymi grupami kosztów. Jest to spowodowane tzw. konfliktami kosztowymi (trade-off). Poprawa kosztowa w jednej sferze działalności logistycznej może się charakteryzować pogorszeniem efektywności kosztowej całej logistyki czy nawet firmy.

Konflikty kosztowe najczęściej spotykane są w węzłach, gdzie stykają się różne sfery działalności przedsiębiorstwa. W samej tylko logistyce konfliktów kosztowych jest bardzo dużo. Warto chociażby zwrócić uwagę na wielkość partii zakupu i koszty dostaw. Wraz ze zmniejszeniem partii zakupu surowca, rosną oszczędności związane z magazynowaniem. Z drugiej strony wymusza to częstsze dostawy, co z kolei powoduje zwiększone koszty transportu, a także zwiększone koszty procesu składania zamówień. Dodatkowo przy mniejszej partii zamawianych surowców często nie można już liczyć na upusty cenowe, co przekłada się na wyższą cenę jednostkową surowca.

Podobne konflikty kosztowe występują oczywiście w dystrybucji. Zmniejszenie kosztów magazynowanie w wielu przypadkach będzie skutkowało wzrostem kosztów transportu wyrobów gotowych do finalnego odbiorcy.

Jak radzić sobie z konfliktami kosztowymi?

Konflikty kosztowe spotyka się na każdym kroku w przedsiębiorstwie. Należy mieć tego świadomość i odpowiednio zarządzać takimi konfliktami.

Pierwszym krokiem do uporania się z tym problemem jest świadomość wcześniej wspomnianych powiązań między procesami biznesowymi, a tym samym między kosztami. W działalności logistycznej, można wyróżnić następujące koszty logistyczne:

  • koszty utrzymania zapasów,
  • koszty zakupów surowców,
  • koszty realizacji zamówień,
  • koszty transportowe,
  • koszty związane z utrzymaniem oczekiwanego poziomu obsługi klienta.

Należy pamiętać, że w każdym przypadku pojawia nam się sytuacja coś za coś i trzeba po prostu wybrać bardziej optymalne rozwiązanie w kontekście całej organizacji. Nie chodzi tu wcale tylko i wyłącznie o koszty. Mowa tu także o jakości w obsłudze klienta, co z kolei przekłada się bezpośrednio na zyski generowane przez firmę.

Częstym zjawiskiem przy ograniczeniu kosztów transportu czy utrzymania wysokiego stanu zapasów jest obniżenie poziomu obsługi klienta. Dlaczego więc firmy się na to decydują? Jest to dla nich zyskowne. Korzyści z obniżenia kosztów magazynowo – transportowych są w niektórych przypadkach wyższe niż utrata przychodu ze zmniejszonej jakości obsługi klientów.

Specyfika działalności niektórych firm jest znowu taka, że wysoka jakość obsługi klienta i wysoka dostępność wyrobów to must have ich klientów. Dlatego też wolą ponosić wyższe koszty magazynowo – transportowe, ponieważ jest to dla nich opłacalne.

Konflikty kosztowe trade-off są często obecne również na etapie potwierdzenia terminów realizacji zleceń produkcyjnych. Firmy często potwierdzają termin wykonania wyrobu i usługi dużo dłuższy niż wynikałoby to ze standardowego procesu produkcyjnego. Dzięki temu minimalizują odsetek zamówień wysłanych po terminie.

Oszczędności kosztowe w całym łańcuchu dostaw

Rozpatrując koszty w całym łańcuchu dostaw, bardzo łatwo można zaobserwować możliwości do optymalizacji. Firmy znajdujące się w całym łańcuchu dostaw dublują swoje działania. Można to zaobserwować chociażby w sferze marketingowej, magazynowej, transportu czy zawierania zamówień. Dzięki korzyści skali, tego typu koszty można bardzo szybko ograniczyć. Dodatkowo współpracując w łańcuchu dostaw nie trzeba ponosić tak wysokich kosztów w wyżej wymienionych obszarach. Kluczem jest tutaj odpowiedni dobór dostawców i współpraca na partnerskich zasadach. Tylko wtedy będzie to przynosiło korzyści w całym łańcuchu dostaw.

Najczęściej dzięki współpracy w łańcuchach dostaw można drastycznie zmniejszyć koszty:

  • zapasów,
  • magazynowania,
  • administracji,
  • transportu

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer