ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jak stworzyć symulacyjny harmonogram produkcji?

Wybór okienka czasowego

Aby w ogóle można było przejść do symulowania harmonogramów, należy określić okienko czasowe, w którym ma zostać stworzony harmonogram produkcji. Wybór okienka czasowego jest w dużej mierze uzależniony od funkcjonującej polityki firmy. Niektóre firmy zamrażają na pewien czas stworzony harmonogram produkcji. Inne z kolei w czasie rzeczywistym wymagają aktualizacji i modyfikowania harmonogramów produkcji wraz z każdym nowym zleceniem produkcyjnym przyjmowanym do produkcji.

Szczególnie w tym drugim przypadku bardzo pomocny jest system do planowania produkcji, który bardzo szybko przeliczy terminy realizacji po zmianie priorytetów realizacji zleceń produkcyjnych.

System do planowania uwzględni wszelkie ograniczenia dostępności zasobów, fluktuacje pracowników, awarie maszyn czy rzeczywiste terminy dostaw surowców i ustali pierwszy możliwy termin wykonania poszczególnych zleceń produkcyjnych.

Po wygenerowaniu symulacji próbnego harmonogramu produkcji, planista powinien go bardzo dokładnie przeanalizować. Dzięki temu będzie w stanie dokonać ewentualnych korekt w harmonogramie, co pozytywnie wpłynie na realizację całego procesu produkcyjnego. Drobna zmiana w terminie dostaw surowców czy realizacji pewnych zadań kooperanta może znacząco poprawić terminowość realizacji zleceń produkcyjnych. To samo ma miejsce wewnątrz firmy, gdzie drobne przesunięcie pracowników między gniazdami roboczymi czy drobna zmiana terminu przeglądu maszyn może drastycznie wpłynąć nie tylko na termin realizacji zleceń, ale również na ich koszt wykonania.

Wizualizacja harmonogramu

Cenną funkcją jest przedstawienie harmonogramu w postaci wykresu Gantta. Dzięki temu czarno na białym widać jak rozkłada się wykonanie poszczególnych operacji produkcyjnych w czasie.

Błędy planisty produkcji

Przy ręcznej modyfikacji systemu sprawny system produkcyjny wychwyci wszelkie nieprawidłowości, których nie zauważył planista. Najczęściej dotyczy to dostępności zasobów. W momencie, gdy planista będzie chciał realizować prace produkcyjne, które wymagają zasobów, które w danym momencie są niedostępne, zostanie upomniany przez system, który wskaże na wystąpienie błędu.

Rola planisty w firmie produkcyjnej

Prawdziwym zadaniem planisty NIE JEST ręczne przepisywanie danych z jednego arkusza do drugiego czy ręczne przesuwanie „klocków” na wykresach Gantta w momencie pojawienia się odchyleń od normatywu w toku realizacji prac produkcyjnych.

Prawdziwym zadaniem planisty produkcji jest tworzenie optymalnych harmonogramów produkcji przy wykorzystaniu wiarygodnych, rzetelnych i aktualnych informacji płynących z procesu produkcyjnego. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy planista ma w swoim arsenale narzędzi odpowiedni system do wspomagania procesu planowania produkcji. Tylko wtedy jest on w stanie tworzyć harmonogramy produkcji, dzięki którym firma będzie w stanie optymalnie wykorzystywać zasoby, którymi dysponuje i jednocześnie terminowo realizować zlecenia produkcyjne.

 

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer