ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jak zautomatyzować proces harmonogramowania produkcji?

Z czego składa się harmonogram produkcji?

Harmonogram to kluczowy element w optymalizacji całego procesu produkcyjnego. Skupia się on bowiem na optymalnym wykorzystaniu zasobów niezbędnych do realizacji procesu produkcyjnego. W harmonogramowaniu najważniejszy jest czas. Dzięki temu pozwala on na takie rozłożenie prac produkcyjnych w czasie, aby zrealizować wszystkie zamówienia w określonym terminie. Jak więc widać, w harmonogramowaniu produkcji ważne są dwie kwestie- optymalizacja i czas.

Aby zbudować dobry harmonogram produkcji, planista musi posiadać rzetelne, wiarygodne i aktualne dane dotyczące terminów realizacji zamówień i dostępności wszelkiego rodzaju zasobów, takich jak chociażby maszyn, pracowników, surowców czy terminów realizacji prac zleconych kooperantom.

Bardzo ważne jest również określenie na jaki okres czasu harmonogram jest budowany. Inaczej bowiem będzie wyglądać harmonogram miesięczny, a inaczej tygodniowy czy dzienny.

Planista produkcji musi oczywiście dysponować wiedzą z zakresu technologii wykonania konkretnych zamówień produkcyjnych. Musi znać marszruty, a także surowce z jakich wykonywane są poszczególne zlecenia.

Co pierwsze?

Planista produkcji staje przed dylematem kolejkowania prac produkcyjnych. Musi podjąć decyzję w jakiej kolejności wykonywać poszczególne operacje, aby zrealizować wszystkie zlecenia w ściśle określonym terminie.

Zanim powstanie jakikolwiek harmonogram, planista musi nadać poszczególnym zleceniom priorytet wykonania. Reguły nadawania priorytetów są różne i to od planisty i polityki firmy zależy, które z reguł będą wykorzystywane. Najpopularniejszymi regułami nadawania priorytetów są:

  • FIFO- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia, które najwcześniej zostały przyjęte na produkcję.
  • LIFO- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia, które najpóźniej zostały przyjęte na produkcję.
  • Najkrótszy czas trwania operacji- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia, których normatywny czas wykonania jest najkrótszy.
  • Najdłuższy czas trwania operacji- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia, których normatywny czas wykonania jest najdłuższy.
  • Najwcześniejszy termin realizacji zlecenia produkcyjnego- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia, których termin realizacji jest najbliższy.
  • Najpóźniejszy termin realizacji zlecenia produkcyjnego- w pierwszej kolejności wykonywane są zlecenia, których termin realizacji jest najbardziej odległy.

Automatyzacja harmonogramowania

Wiele systemów do planowania produkcji automatycznie potrafi zakolejkować zlecenia produkcyjne (czy będąc bardziej szczegółowym- operacje produkcyjne). Wystarczy, aby planista określił algorytm kolejkowania prac produkcyjnych. System musi wiedzieć według jakich zasad ma ułożyć harmonogram produkcji. To planista produkcji najlepiej wie jakie priorytety nadać poszczególnym zleceniom produkcyjnym, aby zaspokoić oczekiwania klientów i zmaksymalizować zysk firmy. Dobry system do planowania sam uwzględni ograniczenia jakimi są dostępność poszczególnych czynników produkcji takich jak maszyny, kapitał ludzki czy surowce.

Wielu menedżerów produkcji broni się przed zainwestowaniem kapitału w zaawansowane rozwiązania służące planowaniu produkcji twierdząc, że od tego mają planistę. Jest to bardzo krótkowzroczne podejście do planowania produkcji. Dzięki zaawansowanym systemom do planowania, planista produkcji jest w stanie wykonywać wiele symulacji harmonogramów produkcji biorąc pod uwagę wiele zmiennych. W konsekwencji jest w stanie wybrać optymalny harmonogram produkcji, który będzie charakteryzował się najkrótszym czasem realizacji i najmniejszym kosztem wykonania.

Niewielka zmiana w harmonogramie produkcji może doprowadzić do poważnych oszczędności kosztowych i dużego przyspieszenia realizacji zleceń produkcyjnych, co korzystnie odbije się na przewadze konkurencyjnej firmy i w konsekwencji na jej zyskach.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer