ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Sprzedaż jest fundamentem funkcjonowania firmy produkcyjnej

Bez sprzedaży nie istnieje planowanie produkcji. Wszystko w planowaniu zaczyna się od najważniejszego obszaru każdej firmy nastawionej na zysk, czyli od działu sprzedaży. W wielu firmach widziałem zaognione konflikty między działami planowania produkcji a działem sprzedaży. O to nietrudno szczególnie, że każda pomyłka czy błąd na produkcji czy w planowaniu produkcji prowadzi do negatywnych konsekwencji, które znajdują swoje odzwierciedlenie w opóźnionych terminach realizacji zamówień.

Dział sprzedaży jest kluczowym obszarem, bez którego dział planowania po prostu nie może się obyć. W firmie produkcyjnej handlowiec jest najlepszym przyjacielem planisty produkcji. Dobra i owocna współpraca między działem handlowym a działem planowania to klucz do osiągnięcia sukcesu w planowaniu produkcji.

Podstawowe typy produkcji

W firmach produkcyjnych możemy spotkać się z najróżniejszymi typami produkcji.

Najbardziej popularnymi i najczęściej stosowanymi są:

  • produkcja pod zamówienie (MTO),
  • produkcja na magazyn (MTS),
  • produkcja buforowa.

Każdy z typów produkcji ma odmienną charakterystykę, swoje wady i zalety. Każdy z nich wymaga odmiennych umiejętności i odpowiedniej organizacji produkcji.

Produkcja pod zamówienie

W przypadku produkcji pod zamówienie, produkty dostosowane są pod indywidualne wymagania klienta. W zasadzie nie zdarzają się dwa takie same zamówienia. Produkuje się tylko taką ilość wyrobów, na które zostało już złożone zamówienie przez klienta. Proces produkcyjny rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy zamówienie klienta zostało zaakceptowane i zostały uzgodnione wszystkie warunki zamówienia.

Tego typu produkcja stawia przed firmą wiele wyzwań. Firma musi być bardzo elastyczna i szybko reagować na zmieniającą sie rzeczywistość. Krótkie cykle produkcyjne, częste przezbrojenia, cały czas nowe i niespotykane dotychczas wyroby to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoi planista w tym typie produkcji.

Dużym wyzwaniem jest również odpowiednio szybkie i skuteczne wdrażanie nowych zamówień do produkcji. Musi istnieć odpowiednio zorganizowany dział technologiczny. Szybkość i efektywność ich działania będzie bowiem również wpływać na końcowy termin realizacji zamówień.

Produkcja na magazyn

Kolejnym popularnym typem produkcji jest produkcja na magazyn. Ten typ produkcji występuje najczęściej w przypadku produkcji dużych serii produkcyjnych i  w przypadku produkcji masowej. Produkcja uruchamiana jest już nie po złożeniu zamówienia przez klienta lecz dużo wcześniej. Sygnałem do rozpoczęcia produkcji jest prognoza sprzedaży. Wyroby produkowane są na magazyn. Sprzedaż realizowana może być niemal natychmiast po złożeniu zamówienia przez klienta, bezpośrednio ze stanów magazynowych wyrobów gotowych.

Firmy decydują się na ten typ produkcji w przypadku, gdy ich klient docelowy stawia na pierwszym miejscu szybkość realizacji zamówienia. Gdyby firma nie miała aktualnie na stanie odpowiedniej ilości wyrobów gotowych danego rodzaju, to klient z pewnością odejdzie do konkurencji, która od ręki jest w stanie zrealizować jego zamówienie.

Przedsiębiorstwa produkcyjne produkujące w systemie MTS, dążą do minimalizacji przezbrojeń i jak największej efektywności wykorzystania zasobów, aby osiągnąć przewagę kosztową na rynku.

Produkcja buforowa

Trzecim popularnym typem produkcji jest produkcja pod podpisane wcześniej kontrakty na dostawy określonych wyrobów gotowych.

W związku z faktem, iż niewywiązanie sie z terminów dostaw obarczone jest wysokimi karami, firmy w tym typie produkcji starają się zapewnić odpowiedni bufor bezpieczeństwa wyrobów gotowych. Co ważne, tworząc taki bufor należy zachować tzw. złoty środek, aby tego typu bufor po pierwsze, faktycznie zabezpieczał firmę, a po drugie, nie generował nadmiernych kosztów działalności firmy.

Produkcja w tym typie produkcji jest uruchamiana przez planistę po dogłębnej analizie zarówno samego zapotrzebowania w danym momencie wynikającego z zamówień jak i z aktualnie dysponowanymi stanami magazynowymi wyrobów gotowych.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer