ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jak raportować wykonanie operacji produkcyjnych?

Gdzie w tej chwili znajduje się zlecenie "XYZ" i na kiedy będzie gotowe?

Jeżeli wciąż zadajesz tego typu pytania to najwyraźniej nadal w twoich raportach produkcyjnych brakuje kluczowych danych.

Bez regularnego raportowania bieżącej sytuacji z produkcji nie ma możliwości wdrożenia skutecznego planowania produkcji. W konsekwencji, twoi klienci nadal będą otrzymywać zamówienia z dużym opóźnieniem.

Kolejny raport?

Raportowanie sytuacji na produkcji jest kluczowe, aby planista produkcji mógł pracować na rzeczywistych i kompletnych danych. Tylko dzięki temu, jest on w stanie optymalnie zaplanować produkcję i w konsekwencji doprowadzić do tego, że klient otrzyma swoje zamówienie w oczekiwanym przez niego terminie. Co więcej, dzięki optymalnemu planowi produkcji, firma jest w stanie obniżyć koszty produkcji wyrobów gotowych.

Dzięki rzeczywistym i aktualnym danym, planista w szybki sposób może podjąć odpowiednie decyzje, co spowoduje, że firma może wyjść obronną ręką z poważnych problemów na produkcji.

Problemy były, są i będą. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Najważniejsze to znaleźć sposób, aby sobie z nimi radzić. Tylko wtedy w przypadku ich wystąpienia nie odbije się to na terminowości realizacji zamówień. 

Co powinien zawierać raport produkcji?

Dobre raportowanie wymaga wygenerowania kluczowych danych produkcyjnych z perspektywy kierownictwa firmy. Każda firma może potrzebować nieco innego zakresu informacji, aby móc optymalnie zarządzać produkcją.

Zbierając najlepsze praktyki firm produkcyjnych, można stwierdzić, że istnieje zestaw danych, który powinien być raportowany przez produkcję. Są to:

  • stopień realizacji zleceń produkcyjnych,
  • ilość wyprodukowanych wyrobów danego zlecenia na danym stanowisku,
  • czas pracy maszyn i pracowników produkcyjnych,
  • awarie maszyn i czas ich usunięcia,
  • aktualny status zlecenia produkcyjnego,
  • aktualny status stanowiska roboczego (np. praca/awaria/oczekiwanie na materiał),
  • rejestr braków wraz z określeniem partii surowca, przyczyny wystąpienia braku i podjętych działań korygujących.

Kto jest odpowiedzialny za generowanie danych zasilających raporty produkcyjne?

Dane wsadowe do raportów produkcyjnych generowane są zarówno przez maszyny jak i pracowników produkcyjnych. W przypadku maszyn dzieje się to z automatu za pomocą odpowiednich algorytmów. Dlatego dużo ciekawiej spojrzeć jak generowane są dane przez pracowników produkcyjnych.

Jak zbierane są dane z produkcji?

Dane z produkcji zbierane są na kilka sposobów.

Najprostszym z nich są różnego rodzaju formularze w postaci papierowej. Jest to jednak najgorszy z możliwych sposobów zbierania danych. Niestety w polskich firmach produkcyjnych nadal spotyka się takie rozwiązania. Po wypełnieniu danego formularza, kolejna osoba musi go po raz kolejny wprowadzić do scentralizowanej bazy danych, aby można było globalnie (w całej firmie) korzystać z danych przekazanych przez produkcję. Jest to działanie bardzo nieefektywne i drogie, które blokuje w firmie cenne zasoby.

Innym sposobem na zebranie z produkcji danych jest wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel, bazy danych Access bądź też specjalnie stworzonej do tego celu aplikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dane wygenerowane przez pracownika produkcji są od razu dostępne na wyciągnięcie ręki we wszystkich komórkach organizacyjnych firmy. Oczywiście, aby takie rozwiązanie zaimplementować wymagane jest poniesienie pewnych inwestycji na software i hardware, aby wszyscy pracownicy produkcji mogli na bieżąco rejestrować swoją pracę.

Jak często generować dane?

Częstotliwość raportowania musi wynikać ze specyfiki działania firmy. Niektórym firmom produkcyjnym wystarczy rejestracja informacji na koniec zmiany roboczej. Inne potrzebują tych informacji w czasie rzeczywistym. Każde rozwiązanie powinno być niejako skrojone na miarę pod konkretną firmę i jej specyficzne potrzeby.

Jak więc widać, efektywne raportowanie sytuacji z produkcji wymaga pewnych nakładów organizacyjnych i finansowych. W dłuższej perspektywie każdej firmie się to opłaci. Taka inwestycja przekłada się bowiem na uwolnienie “ukrytych zasobów” firmy, zwiększenie efektywności całej organizacji i terminową realizację zleceń produkcyjnych.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer