ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Dlaczego łańcuch dostaw jest taki ważny?

Łańcuch dostaw kojarzy się wielu przedsiębiorcom z logistyką i działem zakupów. Głęboko w umysłach wielu menedżerów zakorzenione jest, aby maksymalnie i za wszelką cenę obcinać koszty w obszarach, które stanowią pomocniczą działalność w firmie produkcyjnej. To bardzo duży błąd, ponieważ tracą oni z oczu korzyści jakie mogą osiągnąć dzięki odpowiedniemu zarządzaniu całym łańcuchem dostaw. Niewielu menedżerów uświadamia sobie, że odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw może być źródłem jednej z najmocniejszych przewag konkurencyjnych na niemal każdym rynku. Przewagi konkurencyjnej, którą bardzo trudno skopiować bo jest niewidoczna dla konkurencji.

Jakie są zalety efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw?

Wartość, wartość i jeszcze raz wartość. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu całym łańcuchem dostaw jesteś w stanie wykreować ogromną wartość dodaną dla klienta. Dzięki odpowiedniej kooperacji w łańcuchu dostaw możesz wraz z dostawcami obniżyć zbędne koszty działalności w całym łańcuchu. To z kolei spowoduje spadek całkowitych kosztów realizacji zleceń produkcyjnych. Odbije się to w pozytywny sposób na twojej marży i osiąganym zysku prowadzonej działalności. Będziesz również w stanie przyspieszyć proces dostaw do twojej firmy, co korzystnie odbije się na terminach realizacji zamówień.

Jak jednak wykreować wartość dodaną w łańcuchu dostaw?

Pierwszym warunkiem jest odpowiedni przepływ informacji. Każda firma w łańcuchu dostaw musi dzielić się istotnymi z punktu widzenia efektywności łańcucha informacjami. Firmy muszą być otwarte na przekazywanie tych informacji. Nie mogą się tego bać. Należy pamiętać, że nie przekazują oni swojego know-how, ale informacje istotne do udrożnienia przepływu materiałów w całym łańcuchu dostaw.

Informacja musi być ogólnie dostępna w łańcuchu dostaw. Pełny dostęp do informacji i jej szybki przepływ pociąga za sobą korzystne konsekwencje. Automatycznie zwiększa się bowiem również przepływ towarów i materiałów, zmniejszają się stany magazynowe i drastycznie przyśpiesza przepływ gotówki.To wszystko powoduje mniejsze koszy funkcjonowania, większą płynność i wyższe zyski.

Ograniczenie zmienności

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu łańcuchem dostaw jesteś w stanie zmniejszyć niekorzystny wpływ zmienności na twoją działalność bez konieczności budowania ogromnych zapasów magazynowych. Dzięki szybkiemu przepływowi i dostępności informacji, a także dzięki dużo szybszemu przepływowi materiałów, cały łańcuch dostaw może szybciej zareagować na losowe zdarzenia i przedsięwziąć odpowiednie działania bez konieczności zamrażania kapitału w kosztowne i zbędne zapasy.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer