ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

DDMRP - co to oznacza?

Czym tak naprawdę się DDMRP?

Tak naprawdę DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) ma na celu dostosowanie trochę już leciwego i mocno wysłużonego MRP do aktualnej sytuacji na rynku. DDMRP jest próbą rozwiązania największych wad i problemów MRP za pomocą takich technik zarządzania jak Six Sigma, Lean czy TOC.

DDMRP ma na celu połączenia ze sobą całkowicie odmiennych systemów przepływu materiałów jakimi są system push i pull.

Problemy MRP

Jak wcześniej wspomniałem MRP ma już swoje lata. Powstało w czasach, kiedy cyfryzacja procesów biznesowych tak naprawdę dopiero się zaczynała, a łańcuchy dostaw były bardzo krótkie i mało skomplikowane. MRP miał za zadanie usprawnić planowanie zasobów materiałowych. Opierał się na planach sprzedaży i BOM-ach określonych przez technologów produkcji. MRP określa: co, kiedy i w jakich ilościach musi być dostarczone do firmy, aby ta mogła zrealizować plan sprzedaży.

Dzisiaj w dobie wszechobecnie funkcjonujących długich i skomplikowanych łańcuchów dostaw, samo MRP to trochę za mało, aby móc efektywnie zarządzać produkcją. Aby planista mógł efektywnie układać plan produkcyjny, potrzebuje wyjść poza sztywne ramy samego tylko systemu MRP, który przy losowości i zmienności otoczenia jest już niewystarczający. Planista potrzebuje narzędzia, które uwzględni w jego pracy istotę funkcjonowania całych łańcuchów dostaw.

DDMRP wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom poprzez tworzenie odpowiednio określonych buforów w kluczowych miejscach łańcuchów dostaw. Dzięki temu może w większym stopniu niż standardowy MRP reagować na zmieniający się nagle popyt i dostosować się do niego bez ponoszenia ogromnych nakładów finansowych. DDMRP pozwala na płynny przepływ materiałów przez cały łańcuch dostaw niezależnie od okoliczności i zagrożeń pojawiających się w otoczeniu.

Po co jednak DDMRP?

Oczywiście DDMRP jest stosunkowo nową koncepcją. Do tej pory firmy jakoś sobie radziły. MRP samo w sobie nie jest złem wcielonym. Ma jednak pewne ograniczenia. Można spokojnie wdrożyć u siebie w firmie rozwiązania, które będą bazowały na danych z systemu MRP, ale dodatkowo będą uwzględniały specyfikę istnienia łańcuchów dostaw i dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

DDMRP - wady i zalety

DDMRP jest stosunkowo prostą koncepcją, którą bardzo łatwo wdrożyć w życie. To pozwala na szybki start i późniejszą modyfikację systemu. Bardzo łatwo ustandaryzować i zautomatyzować procesy.

Pomimo, że system DDMRP jest stosunkowo prosty to bardzo trudno uruchomić go w firmie bez zewnętrznego wsparcia w postaci doświadczonego konsultanta czy firmy doradczej. Nie istnieje jedna, idealna formatka do przekopiowania i wklejania w każdej firmie. Każda firma wymaga indywidualnego podejścia do tematu. Jak wszystkie inne wdrożenia, również w tym przypadku niezbędne jest wsparcie kierownictwa firmy i wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i zarządzanie procesem wdrożenia DDMRP. Nie wystarczy samo szkolenie. Do wdrożenia DDMRP potrzebny jest interdyscyplinarny zespół, który będzie się składał z przedstawicieli różnych działów w firmie takich jak produkcja, IT, finanse, logistyka czy dział technologiczny.

DDMRP wymaga odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach. Nie uzyska się odpowiedniego efektu jeśli będą się nim zajmowały osoby o niskich kompetencjach z zakresu DDMRPP czy zarządzania łańcuchem dostaw. Takie osoby muszą dodatkowo wykazać się doskonałą znajomością istniejących procesów w firmie, a także mieć wysoko rozwinięte umiejętności miękkie, dobrze się rozumieć i komunikować ze wszystkimi działami funkcjonalnymi w firmie. Potrzebna jest w firmie osoba, która będzie w odpowiedni sposób zarządzać DDMRP, aby w pełni wykorzystać jego potencjał w firmie.

DDMRP wymaga odpowiedniego oprogramowania, które będzie kompatybilne z pozostałym softwarem, o czym szerzej napiszę w osobnym artykule.

W krótkim terminie wdrożenie DDMRP może pociągnąć za sobą obniżenie lub zwiększenie poziomu zapasu. Jednocześnie znacznie wzrośnie poziom obsługi klienta. W długim horyzoncie czasowym organizacja, która wdrożyła DDMRP będzie w stanie odpowiednio zarządzać poziomem zapasu. Dodatkową zaletą jest również możliwość tworzenia modeli dotyczących zarówno dostaw surowców jak i dystrybucji wyrobów gotowych.

Kto powinien wdrożyć u siebie DDMRP?

System DDMRP jest dobrym dla wszystkich. Nie dla wszystkich firm będzie on jednak rozwiązaniem ich problemów. DDMRP bardzo pomaga w przypadku rozbudowanych łańcuchów dostaw.

Jeżeli Twój biznes nie doświadcza nagłych i dużych zmian po stronie popytu to jesteś w stanie poradzić sobie bez niego. Z drugiej strony już teraz warto zapoznać się z tą koncepcją w kontekście rozwoju twojej organizacji w przyszłości. DDMRP przyniesie korzyści każdej firmie, która go wdrożyła niezależnie od jej wielkości czy branży, w której funkcjonuje.

Jeżeli Twoja organizacja dopiero przygotowuje się do wdrożenia jakiegokolwiek systemu do planowania produkcji to zanim to nastąpi, warto pochylić się nad koncepcją DDMRP. Być może DDMRP przejmie część zadań zaawansowanych systemów do planowania produkcji i będziesz mógł skorzystać z tańszych rozwiązań związanych z planowaniem produkcją.

Jeśli w tej chwili jesteś dopiero na etapie wyboru oprogramowania MRP/ERP to już teraz zainteresuj się jego kompatybilnością z oprogramowanie DDMRP. Patrz przyszłościowo na wybór oprogramowania. Dzięki temu zaoszczędzisz sobie wiele czasu i pieniędzy, które musiałbyś wydać w przyszłości na kompletną przebudowę oprogramowania w firmie.

Reasumując...

DDMRP jest stosukowo młodą koncepcją, która próbuje uzupełnić braki standardowego systemu MRP. Odpowiada aktualnym realiom rynku, na którym rozbudowane łańcuchy dostaw to codzienność, a otoczenie rynkowe jeszcze nigdy nie było tak dynamiczne jak dziś.

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w takich warunkach cały czas będą potrzebowały nowych i innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać oczekiwaniom rynku. Jednym z takich rozwiązań może być DDMRP. Oczywiście, nie wszystko złoto co się świeci i nie w każdej firmie DDMRP stanie się koniecznością. Do każdego przypadku należy podejść indywidualnie i ocenić czy DDMRP przyniesie organizacji odpowiednie korzyści.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer